Sylitol-Minera

Kvarcni temeljni i završni premaz na bazi silikata za vanjske i unutarnje radove – prema DIN 18363, st. 2.4.1.

Primjena

Premaz koji dobro popunjava, izjednačava podlogu i zatvara manje pukotine, kod vanjskih i unutarnjih radova. Prikladan je kao temeljni, međupremaz i završni premaz.

Sylitol-Minera je izvanredno prikladan kao kontaktni temeljni premaz za poboljšanje vezanja na glatkim i kompaktnim podlogama ili površinama s graviranim starim premazima, kao temeljni premaz prije nanošenja silikatnih premaza, kao i za ispunu i izjednačavanje manjih spojeva i nedostataka i pukotina u žbuci prije premazivanja sa Sylitol bojama i žbukama.

Posebno je prikladan i kod unutarnjih radova za fino strukturirani međupremaz prije izvođenja kreativnih tehnika sa silikatnim lazurama. Sylitol-Minera je sredstvo prikladno kao površinska zaštita zidnih ploča od porobetona i zadovoljava zahtjeve proizvođača porobetona.

Osobine materijala

 • ne sadrži konzervanse, otapala i omekšivače
 • otpornost na atmosferilije
 • natapa i zapunjuje pukotine, jako dobra ispuna
 • sposobnost apsorpcije
 • propusnost CO2
 • siliciranje s mineralnim podlogama omogućuje dobro vezanje
 • kontaktni temeljni sloj za poboljšanje vezanja na glatkim, kompaktnim podlogama
 • neškodljivost za okoliš
 • proizvod nije zapaljiv, A2, prema DIN 4102
 • ne sadrži aktivne tvari koje stvaraju zamagljivanje

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo sa organskim dodacima, prema DIN 18363 st. 2.4.1.

Pakovanje/veličina pakovanja

8 kg, 22 kg

Nijanse

Bijela.
Nijansira se sa najviše 10 % Histolith-Volltonfarben. Dodavanjem veće količine materijala neće se postići željena struktura i punoća. Kod samonijansiranog materijala preporuča se radi izbjegavanja razlika u nijansi svu potrebnu količinu pomiješati međusobno. Kod naručivanja količine od 200 kg i više, u jednoj nijansi i jednom narudžbom, na upit se proizvod isporučuje i tvornički nijansiran.

Sylitol-Minera se može strojno nijansirati na ColorExpress-Systemu prema svim ton kartama na tržištu i u svijetlim nijansama s relativnom vrijednošću svjetline do ca. 70. Na spojenim površinama koristiti samo nijanse iste izrade (šarže). Kod premaza na porobetonu bi relativna vrijednost svjetline (stupanj refleksije) trebala biti veća od 40. Kod blještavih, intenzivnih nijansi je u nekim okolnostima moguća manja pokrivna moć. Stoga se preporuča, kod tih nijansi, prethodno premazivanje sličnom, pokrivnom, na bijeloj boji baziranom pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26: Klasa:  B     Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Materijal skladištiti samo u plastičnim
spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 1500 µm S3

Gustina

ca. 1,7 g/cm3

Debljina suhog filma

200–400 µm, E4

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2·h0,5)] (niska), W3

Klasa prekrivanja pukotina

Premošćivanje pukotina.Izrada premaza: 2 x 400 g/m2 Sylitol-Minera, Klasa: A1 (> 100 µm)

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 (0,015) m (visoka), V1 Zbog nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvodi

 • Sylitol-Konzentrat 111

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Vanjske površine

Žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna pri temperaturi od ca. 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnim vremenskim uvjetima npr. zbog utjecaja vjetra ili kiše, žbuke moraju odstajati znatno duže.

Žbuka s brašnasto-zrnatim slojem:
Površine s krednim pojavama odnosno brašnaste površine, takozvani brašnasto-zrnati sloj, koji smanjuje sposobnost vezanja, odstraniti natapanjem sredstvom Histolith Fluat i nakon toga oprati.

Žbuka sa krečnom korom:
Zapečenu koru, koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu, odstraniti natapanjem sredstvom Histolith Fluat i nakon toga oprati.

Žbuke koje se osipaju po površini:
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa.

Stare čvrste žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
Zaprljane površine očistiti ručno ili strojno uz pridržavanje zakonskih propisa npr. mlazom vode pod pritiskom ili visokotlačnim čistačem s mlazom vode uz dodatak pijeska. Vlažno pjeskarenje je moguće samo kod žbuka iz grupa maltera PII i PIII.

Zidne ploče od porobetona:
Površine porobetona temeljito očetkati. Odstraniti zaprljanja. Izboje i nedostatke > 5 mm dubine popraviti sa Disbofein 331 Reparaturmörtel, rupe i proizvodnjom uvjetovane neravnine popraviti sa Disbofein 332 Spachtel.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke treba paziti na to da malter za popravljanje po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno dobro prikladni gotovi mortovi na tras-vapnenoj / tras-cementnoj bazi. Popravljana mjesta moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suha, a treba ih u načelu natopiti sa Histolith Fluat i nakon toga oprati. Pritom treba paziti da natapanje uvijek prelazi mjesto popravka za 1–2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek natapati cijelu površinu (stara i nova žbuka).

Stari mineralni premazi:
Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na mokro ili suho. Stare mineralne premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni uslijed djelovanja atmosferilija odstraniti tako da se obruse, ostrugaju ili isčiste, a cjelokupnu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111/voda u omjeru 2:1.

Stari premazi disperzivnih boja, nenosivi:
Odstraniti bez ostatka mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti visokotlačnim čistačem s mlazom vode uz poštivanje zakonskih propisa. Na kiselinom očišćenoj neupojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol-Minera. Na kiselinom očišćenoj jako upojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđenim sa vodom 2:1.

Stari, mat premazi disperzivnih boja, nosivi:
Zaprljanja i lake kredne pojave temeljito očistiti i odstraniti mlazom vode pod pritiskom ili nekom drugom prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Međupremaz sa Sylitol-Compact.

Zid od pješčenjaka:
Za premazivanje su podobne samo prednje opeke otporne na smrzavanje na kojima nema stranih čestica koje izbijaju i puštaju boju kao što su grumeni pijeska i ilovače, itd. Fugiranje mora biti izvedeno bez pukotina i ne smije sadržavati sredstva za zgušnjavanje koja smanjuju moć vezanja ili nešto slično. Solne izboje odnosno cvjetanja očetkati na suho. Kod površina s krednim pojavama / brašnastih površina cjelokupnu površinu premazati sa
Histolith Fluat i nakon toga oprati. Spojevi krovova, prozora i podova se moraju izvesti prema smjernicama saveza za opeke od pješčenjaka.

Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen po površini istrošen vremenom učvrstiti višekratnim tretiranjem sa Histolith Steinfestiger. Zaprljane kamene blokove očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa malterima za žbukanje nego s materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljana mjesta moraju dobro vezati i prije premazivanje se moraju stručno natopiti.

Rastuća vlažnost:
Rastuća vlažnost uzrokuje prijevremeno razaranje premaza. Trajni uspjeh se postiže samo postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i izdržljivo rješenje nudi primjena sustava Histolith Trass-Sanierputz-System. Posebno kod starijih građevina, korisnom se je pokazala izrada suhih zona odnosno zona za isparavanje stavljanjem sloja šljunka kao filtera između podnožja i tla.

Površine sa slanim izbojima odnosno cvjetanjem:
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može preuzeti jamstvo za trajnu izdržljivost premaza odnosno sprječavanje solnih izboja.

Unutarnje površine

Mineralne podloge sa zapečenom korom, površinom koja se otire ili je praškasta:

Temeljito mehanički očistiti ili natopiti i nakon toga oprati vodom.

Nove žbuke iz grupe maltera PI, PII i PIII:
Čvrste normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Dožbukana mjesta nakon sušenja natopiti sa Histolith Fluat i nakon toga oprati vodom.

Gipsane žbuke iz grupe maltera PIV:
Na čvrstim žbukama: temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Mekane gipsane žbuke učvrstiti sa Tiefgrund TB. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. Nakon što se dobro osuše, svaki puta temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Gips-ploče (Gipskartonske ploče):
Neravnine od lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Mekana mjesta ispunjena gipsom učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund i međupremaz sa Caparol-Haftgrund (BFS Uputa br. 12).

Građevinske gips-ploče:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Beton:
Eventualne ostatke sredstava koji razdvajaju odstraniti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Zid od opeke od pješčenjaka:
Solne izboje odnosno cvjetanja očetkati na suho.

Zid od opeke:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nosivi, mat premazi disperzivnih boja i žbuka od umjetne smole:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze od laka, disperzivnih boja ili umjetnih smola odstraniti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti. Temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111, razrjeđen vodom 2:1.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da budu čisti. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i međupremaz sa Caparol-Haftgrund.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina koristiti naše proizvode Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih i lokalnih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim materijalima).

Površine sa solnim izbojima:
Kod premazivanja površina sa solnim izbojima se ne može preuzeti garancija za trajnu izdržljivost premaza odnosno sprječavanje solnih izboja odnosno cvjetanja.

Način primjene

Na glatkim podlogama se preporuča proizvod Sylitol-Minera obrađivati četkom, na strukturiranim podlogama se nanošenje naprotiv treba obaviti valjkom.

Kod zidnih ploča od porobetona:
Temeljni premaz nanijeti valjkom. Pokrivni premaz po ploči nanijeti valjkom i odmah nakon nanošenja ravnomjerno i bez vidljivih nasjeda razvaljati u jednom smjeru sa strukturnim valjkom od spužvastog materijala (npr. moltopren – grubi).

Radovi na ispuni i izravnavanju:
Sylitol-Minera pomiješati sa kvacnim pijeskom da se dobije konzistencija za rad lopaticom.

Sistem nanošenja

Sylitol-Minera zasićeno nanijeti kao temeljni premaz razrjeđen s najviše 10 %, a kao međupremaz i završni premaz do najviše 5 % sredstva Sylitol-Konzentrat 111. Jako i neravnomjerno upojne podloge prije toga grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđenim s vodom u omjeru 2:1. Kad se koristi kao prvi premaz na porobetonu, kantu (22 kg) proizvoda Sylitol-Minera kao temeljni premaz razrjediti sa ca. 1,6–2,0 l (8–10 tež.%), a kao završni premaz razrjediti sa ca. 0,4–0,6 l (2–3 tež.%) proizvoda Sylitol-Konzentrat 111.

Potrošnja

400–500 g/m2 po prolazu.
Ovisno o upojnosti i strukturi podloge se potrošnja povećava.
Kod prvog premazivanja zidnih ploča od porobetona se treba pridržavati potrošnje od 900– 1000 g/m2, kako kod temeljnog premaza tako i kod pokrivnog premaza. Ove vrijednosti potrošnje su orijentacione. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem direktno na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu.
Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru, na zagrijanim podlogama itd. Po potrebi koristiti zaštitne cerade. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, vrijeme sušenja između pojedinih premaza mora biti najmanje 12 sati. Kod prvog premazivanja porobetona najmanje 24 sata. Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće duža vremena sušenja.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat kod prekida u radu držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva u obradi većih površina premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kad se u unutarnjim prostorima koristi Caparol-Tiefgrund TB, može nastati tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji je slabog mirisa i bez aromata. Kod Sylitol mineralnih površina u boji može doći do pojave oblačića. Ako to nije poželjno, površinu bi trebalo obraditi sa Sylitol-Finish u željenoj nijansi. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima i stoga je neizbježno (BFS Uputa br. 25). Na materijalima za ispunu koji sadrže gips može doći do isticanja boje. Međupremaz po
cijeloj površini sa Caparol-Haftgrund smanjuje taj rizik.

Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima:
Kako bi se očuvala posebna svojstva, Sylitol-minera se ne smije miješati sa drugim premaznim materijalima.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati s puno vode.

Konstruktivne mjere:
Izbočeni dijelovi građevine kao što su vijenci, prozorske klupice, okviri, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se izbjeglo stvaranje prljavštine.

Certifikat

 • Sylitol-Minera Difuzija vodene pare i vodopropusnost

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalijevo vodeno staklo, disperzija akrilne smole, mineralni pigmenti i punila, voda, aditivi.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list