caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166257/051416_Capatherm_top_ueberzugslack_innen_pu_w-5l_SI.png

CapaTherm Top Uberzugslack innen PU W

Svilenkasto-mat, vodorazrjedivi specijalni prekrivni lak slabog mirisa, bogat krutim tijelima, trajno elastičan i velike otpornosti na svjetlo i starenje. Otporan na hemikalije (industrijska atmosfera).

Primjena

CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W je vodorazrjedivi specijalni prekrivni lak koji se primjenjuje kao završni premaz za CAPATHERM® W sustave za zaštitu čelika, drveta, kablova i betona od požara u unutarnjim prostorima na prethodno premazanim konstrukcijama.

Osobine materijala

Poliuretanska-akrilna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 5 l

Nijanse

Bijela, pastelne nijanse, RAL nijanse

Stepen sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Čuvati dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na dobro prozračenom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Neotvoreno u originalnom pakiranju.

Gustina

ca. 1,2 g/l, ovisno o nijansi

Viskozitet

Pripremljeno za obradu

Prikladne podloge

Sa CAPATHERM® Stahl-, Holz-, Kabel- ili Beton protupožarnim sistemom na bazi vode (Brandschutzsystem W) za unutarnje prostore pripemazanim konstrukcijama.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, odmaštena, otprašena, nosiva.

Način primjene

Kistom, valjkom, špricanjem (vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu CAPATHERM® sustava za zaštitu čelika, drveta, kablova i betona od požara). Kod nanošenja valjkom se postižu manje debljine sloja.

Visokotlačno nanošenje:

Dizna: 2,0–2,5 mm,
Pritisak: 5 bar,
Razrjeđivanje: max. 5%

Razrjeđivanje

Nanošenje kistom, valjkom: bez razrjeđivanja.
Špricanje: sa max. 5 % vode

Potrošnja

Količina za nanošenje:
Čelik - unutra: ca. 120 –150 g/m2
Drvo - unutra: ca. 40 –80 g/m2
Kablovi - unutra: ca. 120 –150 g/m2
Beton – unutra: ca. 120 –150 g/m2

Uslovi pri nanošenju

Temperatura objekta / prostora ne smije biti ispod 5 °C.

Vrijeme sušenja

Suho na dodir nakon ca. 2 sata, može se premazivati nakon ca. 12 sati, potpuno suho nakon ca. 48 sati. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relatvnu vlažnost zraka od 65%. CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W se smije nanositi najranije 48 sati nakon nanošenja zadnjeg protupožarnog sloja. Kod nižih temperatura i povećane vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Nanošenje Airless-om

Dizna: 0,011– 0,015 inča
Pritisak: 200 bara
Razrjeđivanje: max. 5%

Napomena

CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W se nanosi u jednom prolazu (etapi rada). Količina nanosa ne smije biti manja od 120 g/m2. Kod izvođenja radova pridržavati se opštih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Osigurati dobro prozračivanje. Nakon što se potpuno osuši CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W je bez mirisa i ne sadrži nikakve otrovne sastojke.
CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W je samogasivi zaštitni lak. Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina nanošenja nije dopuštena, jer to može uticati na zaštitno djelovanje protiv požara. Toplinsko opterećenje gotovog premaza preko 60° C može dovesti do smetnji na površini.
Tamne lak pokrivne nijanse koji su izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti, mogu izazvati reakciju zaštitnog sloja te ih je stoga potrebno odrediti u dogovoru s proizvođačem.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Ovaj proizvod nije opasni pripravak u smislu zakona o hemikalijama, pa stoga ne podliježe obvezi označavanja. Uprkos tome, molimo da se pri rukovanju hemijskim proizvodima pridržavate uobičajenih mjera opreza i higijene. Držati na mjestu nedostupnom djeci.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(d), 130 g/l; maks. 110 g/l

Bliži podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije