caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/158475/050879_Capatherm_stahl_ko_schutzgrund_lm-0_SI.png

CapaTherm Stahl KO-Schutzgrund LM

Jednokomponentni bezolovni premaz namijenjen za grundiranje i zaštitu od hrđe, koji sadrži otapala, brzo se suši i odlično veže na željeznim i čeličnim podlogama.

Primjena

CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se primjenjuje kao temeljni premaz za zaštitu od korozije na željeznim i čeličnim podlogama koje se kasnije premazuju sa CAPATHERM® Stahl Daemmschichtbildner aussen LM i CAPATHERM®Stahl Daemmschichtbildner innen LM.
"Sredstvo za grundiranje preko kojeg se može variti".

Osobine materijala

  • neškodljiv za okoliš
  • jednokomponentni temeljni premaz
  • bez olova.
  • zadovoljava HOS smjernice

Baza materijala

Specijalno modificirano vezivo za zaštitu od korozije.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l i 20 l

Nijanse

Rotbraun.
Nijansiranje nije dozvoljeno.

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, godinu dana.

Gustina

1,3 kg/l

Udio čvrste tvari

50%

Debljina suhog filma

50 - 60 µm

Viskozitet

Pripremljen za obradu.

Priprema podloge

Bez prašine, masnoća, voska, hrđe ili dijelova koji otpadaju, skidanje hrđe sačmarenjem Sa 2 ½, Manje jako opterećenim površinama se hrđa može odstraniti i ručno St 3. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Pocinčane odnosno čelične konstrukcije prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu se moraju grundirati sa CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM, dvokomponentni (vidjeti tehnički informaciju proizvoda).

Priprema materijala

Prije upotrebe temeljno promiješati.
Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230 / dio 4.

Način primjene

Kistom, valjkom, špricanjem, Airless nanošenjem.
Kod nanošenja valjkom postižu se manje debljine sloja.

Razrjeđivanje

Sa CAPATHERM Verdünnung 01.

  • Kod nanošenja kistom i valjkom - sa ca. 5 % CAPATHERM Verdünnung 01
  • Zračno špricanje ca. 10 % CAPATHERM Verdünnung 01
  • Airlesss nanošenje - nerazrjeđeno

Debljina sloja

CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se nanosi u jednom ili dva prolaza. Nanešena količina u jednom prolazu ne smije biti manja od 200 g/m2. Kod izvođenja radova pridržavati se opštih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Kod unutarnjih radova osigurati dobro prozračivanje.

Sistem nanošenja

Ovisno o opterećenju potrebno je nanijeti do dva temeljna premaza.

Potrošnja

150 – 200 g/m2.

Uslovi pri nanošenju

Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, ne iznad max. +50 °C a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80%.

Vrijeme sušenja

Suho na prašinu nakon ca. 30 min, otporno na dodir nakon ca. 60 min, može se obrađivati nakon 24 sata. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od +20°C i relativnu vlažnost zraka od 65%. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžuje vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sa CAPATHERM Verdünnung 01

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Zapaljivo. Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Spriječiti dodir s kožom i očima. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. 
Detaljnije informacije: Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i), 500 g/l: maks. 500 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba