caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/171103/051484_Hanf_Gefachdaemmung_HR.png

Capatect Hanf Gefachdämmung

Fleksibilni izolacijski materijal od konoplje za izolaciju međuprostora kod drvene okvirne konstrukcije, kao i za izolaciju prostora između rogova.
Vrhunska izolacijska svojstva.

Primjena

Capatect Hanffaserdämmplatten, izolacijske ploče od konoplje, izrađene su od regionalnih obnovljivih sirovina. Prikladne su za upotrebu kao toplinska izolacija kod drvenih okvirnih konstrukcija (izolacija međuprostora kod unutarnjih i vanjskih zidova) te kao toplinska izolacija stropova s drvenim gredama i kao izolacija prostora među rogovima.

Osobine materijala

  • visoka paropropusnost
  • otpornost na starenje
  • poboljšanje zvučne izolacije
  • otpornost na oštećenje
  • obnovljiva sirovina
  • izrazita ekološka komponenta
  • 100% biološki razgradiv (sa PLA)
  • dimenzije: 120 x 60 cm
  • tupi uglovi
  • Europsko tehničko dopuštenje: ETA 13-0518

Pakovanje/veličina pakovanja

Art.-br.DebljinaPakiranjeArt.-br.DebljinaPakiranje
0083400044 cm8,64 m200834001010 cm3,6 m2
0083400055 cm7,20 m200834001212 cm2,88 m2
0083400066 cm5,76 m200834001414 cm2,16 m2
0083400088 cm4,32 m200834001616 cm2,16 m2

Nijanse

Svijetlo-smeđa

Skladištenje

Na suhom, ravnom, zaštićeno od vlage.

Gustina

ca. 40 kg/m³

Toplotna provodljivost

LambdaD = 0,041 W/(m2K)

Ponašanje pri požaru

DIN EN 13501 - E; DIN 4102 - B2

Koeficijent apsorpcije vode

μ = 1,5

Priprema materijala

Rezanje: nožem za izolacijski materijal, aligatorom ili kružnom pilom.
Izolacijske ploče treba rezati s nadmjerom od 1 do 2 cm. Mjera izolacijske ploče = širina međuprostora + 1 do 2 cm. Važno je rezanje pod pravim uglom (posebno kod ploča velike debljine).

Način primjene

Ugradnja ploča: ugradnju izolacijskih ploča treba u cijelosti izvršiti bez fuga. Kod ploča veće debljine može se izolacija sastojati i od više slojeva. Pritom treba voditi računa da pomak ploča bude min. 20 cm. Napomena: kod unutarnjih zidova slobodan zračni prostor od ca. 2 cm poboljšava zvučnu izolaciju (=debljina ploče je 2 cm manja od drvene prečke)

Ventilirana fasada: potrebna je potpuna, trajna zaštita izolacijskih ploča od mogućeg prodora vode, UV zraka i insekata. U području prskanja vode nisu prikladne izolacijske ploče. Nije moguće pričvršćivanje protuletava pod pritiskom na izolacijsku ploču.  

Napomena

Ukoliko se izolacijski materijal pokvasi, smije se postavljati tek nakon potpunog sušenja.

Odlaganje

Zbrinjavanje biljnih vlakana prema lokalnim propisima. Šifra za otpadne materijale br.:
ÖNORM S 2100 58106 biljna vlakna.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije