caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/205778/059866_capatect_dehnfugenprofil_v_HR.png

Capatect Dehnfugenprofil "V"

Za izvedbu dilatacijskih spojnica u fasadnim sustavima toplinske izolacije

Primjena

Za izvedbu vertikalnih dilatacijskih spojnica u sklopu Capatect fasadnih sustava. Nije prikladno za horizontalno postavljanje!

Tip V: za dilatacijske spojnice na unutarnjim uglovima

Dužina profila: 2,5 m
Širina mrežice: 10 cm

Osobine materijala

  • dilatacijske spojnice se mogu precizno obrađivati
  • otporan na vremenske uvjete
  • UV-otporan
  • racionalna izvedba u jednom radnom koraku
  • pogodan za sve debljine izolacije
  • sa rubom za izvedbu gornjeg sloja
  • odgovarajuće za širine spojnica od 5 – 25 mm

Skladištenje

Zaštiti od izravnog, dugotrajnog izlaganja suncu, zagrijavanja i od mehaničkih opterećenja.
Skladištiti na ravnoj podlozi bez napetosti.

Proizvod br.


Art. br.Sadržaj
05720001Capatect Dehnfugenprofil "V"

Način primjene

Prvo nanijeti masu za armiranje na izolacijske ploče sa obje strane dilatacijske spojnice. U svježu armaturnu masu utisnuti mrežicu profila. Profili se polažu od dolje prema gore sa preklopom od oko 5 cm, čime se onemogućuje ulazak vode. Po potrebi, profili se režu odgovarajućim škarama.

Preporuka:
Kako bi se osigurala jednaka širina dilatacije, može se koristiti polistirenska traka ili slično koja se umeće kao razmaknica, što istodobno sprječava onečišćenje profila kod izvedbe i čišćenja.
Traku skinuti tek nakon završetka rada.

Potrošnja

1 m/ metru dužine

Uslovi pri nanošenju

Tokom izvedbe i faze sušenja okolna temperatura i temperatura podloge ne smije pasti ispod + 5°C.

Odlaganje

Zbrinuti u spalionicama opasnog otpada ili mjestima za prikupljanja opasnih tvari.
Ne odlagati s kućnim otpadom. Ne odlagati u kanalizaciju, tlo ili vodene puteve.
Ambalažu zbrinuti kao i proizvod.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije