caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/100821/037782_Dalmatiner_S024_Produktbild.png

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte S 024

Hibridna fasadna izolacijska ploča koja odlično izolira. Visoki izolacijski učinak u kombinaciji sa sigurnom obradom svojstvenom Dalmatiner izo-pločama.

Primjena

Fasadna izolacijska ploča za Capatect WDVS B povezani sustav za toplinsku izolaciju. Izolacijska ploča sa tupim rubom koja se pričvršćuje ljepilom ili diblovima (utiplavanje).

Osobine materijala

 • obrada bez odsjaja (blještavila i reflekcije)
 • stabilni oblik, termička neosjetljivost, može se brusiti
 • klasa materijala B2 (DIN 4102), E prema DIN EN 13501
 • smjernica IVH/FV WDVS (povezani sustav za toplinsku izolaciju)
 • pod nadzorom Saveza za poliuretansku tvrdu pjenu
 • zaštita kvalitete prema BF ÖS
 • otpornost na starenje, nema stezanja
 • toksikološka besprijekornost, bez formaldehida
 • ne sadrži FCKW, HFCKW, HFKW prema odredbi o zabrani FCKW-halogenih ugljikovodika
 • zaštita od elektrosmoga / visokofrekventnog zračenja
 • Sustav je do debljine izolacijske ploče ≤ 10 cm klasificiran kao teško zapaljiv, a kod debljine izolacijske ploče > 10 cm klasificiran kao normalno zapaljiv.

Nijanse

EPS: sivo/bijela prošarana
PUR: žuta

Skladištenje

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage i sunca (u sjeni ili u zatvorenim natkrivenim prostorima). Ne izlagati djelovanju UV zračenja na duže vrijeme.

Tehnički podaci

Smanjenje HF-zračenja: ≥ 30 dB (500 MHz do 18 GHz)

Toplotna provodljivost

0,024 / 0,025 (W/m·K) ovisno o debljini (vidjeti tabelu)

Difuzijski otpor µ (H2O)

Difuzivno nepropusna

Poprečna čvrstoća na zatezanje

≥ 40 kPa

Otpornost na rezanje

≥ 80 kPa

Gustoća sirovine

35 - 41 kg/m³ 

Proizvod br.

Debljina ploče (mm)Format ploče: 800 x 600 mm
Proizvod br. 
Rub: tup
Toplinska 
provodljivost
VPakiranje (m2)
u stegnutoj foliji
60024/060,0253,84
80024/080,0252,88
100024/100,0242,40
120024/120,0241,92
140024/140,0241,44
160024/160,0241,44
180024/180,0240,96
200024/200,0240,96
220024/220,0240,96
240024/240,0240,96
Posebne debljine na upit.

Prikladne podloge

Mineralne podloge jednake onima kod novogradnji, čvrste stare žbuke, nosivi stari premazi kao i druge nosive ravne podloge.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha i nosiva.
Onečišćenja i tvari koje razdvajaju (npr. ulje od oplata) kao i postojeće brazde od maltera moraju se ukloniti. Oštećene stare premaze i strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti u najvećoj mogućoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i dožbukati detaljno po površini. Jako upojne, brašnjave površine koje se osipaju moraju se temeljito očistiti do zdrave supstance i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.

Način primjene

Ručno nanošenje ljepila
Masa za ljepljenje u sklopu sustava se nanosi metodom tačkasto i po rubu (na rubu okolo naokolo ljepilo u širini ca. 5 cm, u sredini ploče gruda ljepila veličine dlana (kontaktna površina ljepljenja ≥ 40%).

Strojno nanošenje ljepila
Masu za ljepljenje u sklopu sustava strojno nanijeti na podlogu u obliku okomitih nabora (kontaktna površina ljepljenja ≥ 60%). Nabori ljepila moraju biti široki ca. 6 cm i u sredini nabora debeli najmanje 10 mm. Razmak ne smije biti veći od 10 cm. Izo-ploče se utiskuju odmah u svježi sloj ljepila, tako da plutaju na ljepilu i pritisnu. Radi izbjegavanja stvaranja kore pripremiti se smije samo onoliko površine s ljepilom koliko se odmah može obložiti.
Izo-ploče lijepiti povezano odozdo prema gore, stisnuti da se spoje i dobro pritisnuti. U spojeve ploča ne stavljati ljepilo. Paziti na pravilno polaganje okomito i vodoravno. Eventualna neizbježna oštećenja zakrpati istovrsnim izolacijskim materijalom. Oštećenja široka do najviše 0,5 cm se eventualno mogu zapuniti i pjenom Capatect-Füllschaum B1. Pomaci na spojevima ploča se moraju izbjegavati. Na svim uglovima zgrade treba u ploči izraditi nazubljenje (pomaknuti spojevi). Paziti na pravilnu izradu uglova odnosno kutova okomito i vodoravno.

Sustav se do debljine izo-ploče ≤ 10 cm razvrstava kao teško zapaljiv.
Sustav se od debljine izo-ploče > 10 cm razvrstava kao normalno zapaljiv.

Montaža izolacijskih ploča
Na vanjskim uglovima i oknima prozora u razini zida se mora na poleđini izo-ploče koja strši sa zadnje strane u širini ploče s kojom se spaja EPS zarezati u debljini 1 cm uklj. aluminijski sloj i oguliti. To na odgovarajući način važi i za unutrašnje uglove. Alternativno se ploče u uglovima mogu zasjeći pod određenim uglom. Tu se zadnja strana ne mora oguliti.

Vidljivi slobodni poliuretan, npr. na uglovima zgrade, se mora kratkoročno prekriti sa malterom ili Putzgrundom. Ako ima smeđih obojenja na ovim površinama, moraju se prije armiranja pažljivo obrusiti.

Kod fuga na prelazima između raznovrsnih materijala podloge izo-ploče moraju fugu prekriti s obje strane najmanje 10 cm i položiti tako da spoj ljepilom bude siguran.

Rezanje izo-ploča se obavlja sa npr. Isoboy Optima (rezni uređaj za piljenje sa dvostruko vođenom električnom ubodnom pilom) ili sa Isoboy M 90° (rezni uređaj sa pilom) ili nekom uobičajenom jednoručnom pilom. Rezanje vrućom žicom nije moguće. Učvršćivanje tiplom (utiplavanje) se obavlja u fugi izo-ploče sa tiplom Capatect-Universaldübel 052 tijesno uz površinu. Ostale podatke o učvršćivanju zaticima možete naći u sažetom pregledu zatika.

Potrošnja

1 m2/m2

Uslovi pri nanošenju

Tokom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije biti ispod +50C i iznad +300C.
U vezi s tim preporučeno je pogledati komentar ATV DIN 18345 točka 3.1.3. neprikladni klimatski uslovi.
Kod brušenja poliuretana (npr. vanjski uglovi) preporučujemo nositi zaštitu za oči. Proizvod ne smije doći u vezu s otapalima.

Odlaganje

Izbjegavati otpatke pažljivim rezanjem i prerezivanjem i omogućiti daljnju upotrebu.
Male količine ostataka materijala koje ipak nastanu zbrinuti prema EAK 170203 (umjetni materijal-plastika) ili 170604 (izolacijski materijal).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije