caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21786/020345_Capaver_Matt-Finish_12,5_L.png

Capaver Matt-Finish

Mutno mat latex boja bez otapala za premazivanje obloga od staklenih vlakana i drugih uobičajenih zidnih površina.

Primjena

Zbog svoje jedinstvene formule, Capaver Matt-Finish je pogodan kao završni premaz za normalno do srednje opterećene površine napravljene Capaver oblogama od staklenih vlakana. Također je pogodan i kao visokokvalitetan premaz za različite druge unutarnje zidne površine.

Osobine materijala

  • bez otapala, ne plastificira

  • razrjeđuje se vodom, ne šteti okolišu, slabog mirisa
  • bez tvari koje uzrokuju zamagljivanje
  • tvori tanki film, zadržava strukturu podloge
  • difuzivan, sd-vrijednost < 0,1 m
  • otporan na vodene dezificijense (odobrenje 2009/813-1)

Baza materijala

Latex boja od umjetnih smola prema DIN 55 945

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l. Airfix: 25 l kanta

Nijanse

Bijela

Capaver Matt-Finish se može nijansirati sa CaparolColor ili Amphibolin kolorantima. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu  količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,6 g/cm3

Dopunski proizvodi

Capaver® Glasgewebe

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

U ovisnosti od stanja podloge, primijeniti odgovarajući temeljni premaz. Obratiti pažnju na tehničku informaciju br. 650.

Način primjene

Obrađuje se kistom / četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima. 
Airless nanošenje: 
Ugao špricanja: 50°; 
Mlaznica: 0,021–0,026"; 
Pritisak : 150–180 bara

Alat i uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Capaver Matt-Finish, razrjeđen s najviše 5% vode. Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. 
Na novim tapetama nanijeti međupremaz i završni sloj, razrjeđen s najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2  po nanosu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Potrošnja za međupremaz:
fina struktura, ca. 160 ml/m2
srednja struktura, ca. 190–210 ml/m2
gruba struktura, ca. 220–260 ml/m

Potrošnja za završni premaz:
fina struktura, ca. 120 ml/m2
srednja struktura, ca. 120–130 ml/m2
gruba struktura, ca. 130–150 ml/m2

Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless nanošenja  boju dobro promiješati i procijediti. Na glatkim površinama i pri nepovoljnom uglu svjetla na površinu, koristiti CapaSilan. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

  • u kombinaciji sa Capacoll-GK and Capaver Glasgewebe Plus Acryl-Finish (mat) prema DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 klasificiran kao negoriv    
  • otpornost na dezinfekcijske materijale 2009/813-1

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati vodom.
Ne udisati pare/aerosol.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije