caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/102150/038134_CapaColl_VK_16kg.png

Capaver CapaColl VK

Disperzivno ljepilo koje ne sadrži otapala, namijenjeno za lijepljenje tehničkih i dizajnerskih obloga od vune kao i za lagane staklene obloge

Primjena

Gotovo disperzivno ljepilo za lijepljenje svih vrsta Capaver obloga Akkord­Vliese, Capaver FantasticFleece, Capaver Jacquard Glasgeweben kao i VB-vrsta Capaver staklenih obloga 1100, 1132, 1142, 1152 ili 2410 ili sličnih zidnih obloga uobičajenih na tržištu. Može se nanositi Airlessom za sve obloge iz Capaver asortimana.

Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • velika početna moć vezanja
  • dugo otvoreno vrijeme
  • pripremljeno za nanošenje špricanjem
  • optimalno za strojno nanošenje

Pakovanje/veličina pakovanja

  • 16 kg, 25 kg

Nijanse

  • Transparentna, bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustina

Ca. 1,10 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Podloge

Podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3. Obratiti pažnju na tehničku informaciju br. 650
Kontrastne podloge je potrebno prethodno premazati sa Capadecor DecoGrund ili Caparol Haftgrund.

Način primjene

Nanosi se se kistom, valjkom, Airlessom ili strojno.

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 40–50°   Dizna: 0,017–0,019"   Pritisak: 180–200 bara

Tehnika lijepljenja zidova:
CapaColl VK nanijeti valjkom od janjećeg krzna odnosno Airlessom obilno i ravnomjerno u ca. 1-3 širine trake. Oblogu treba odmah potopiti u ljepilo i pritisnuti je tapetarskom lopaticom odnosno valjkom tako da nema mjehurića. Na slabo upojnim podlogama, pri niskoj temperaturi ili visokoj vlažnosti zraka treba pustiti da se ljepilo prije oblaganja dostatno odzrači. 

Uređaj za premazivanje ljepilom:
CapaColl VK se može koristiti za lijepljenje Capaver staklenih obloga bez daljnjeg razrjeđivanja u odgovarajućim uređajima za premazivanje ljepilom. Molimo da uzmete u obzir da se CapaColl VK više ne može mijenjati. U slučaju duljih pauza u radu potrebno je očistiti uređaj za nanošenje.

Sistem nanošenja

Obrada:
Prije premazivanja zidnih obloga ljepilom, obratiti pažnju na upute iz Tehničkih informacija za dotičnu zidnu oblogu!
Pri Airless nanošenju može se CapaColl VK zbog veće nanešene količine primijeniti na sve obloge iz Capaver asortimana. Ako je poželjno veće početno prianjanje, treba izbjegavati proizvod CapaColl GK. 

Potrošnja

Staklene obloge:
Fina struktura i vlakna: ca. 150 g/m2
Srednja struktura: ca. 100–250 g/m2

Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20° C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se premazivati nakon ca. 6-12 sati. Potpuno suho nakon 3 dana. Kod veće vlažnosti zraka, nižih temperatura i većih količina potrošnje se vrijeme sušenja može produžiti.

Napomena

Velika potrošnja materijala, npr. pri Airless nanošenju, može kod AkkordVlies obloga dovesti do otvaranja šavova.

Pri nanošenju na mase za izravnavanje koje sadrže gips, može uslijed dugotrajnog djelovanja vlage doći do pojave bubrenja, mjehurića i pukotina. Stoga se valja pobrinuti za brzo sušenje dostatnim prozračivanjem i odgovarajućom temperaturom.

Treba se držati uputa iz Biltena br. 2 „Obrada gipsanih ploča masom za izravnavanje" Saveznog udruženja za industriju gipsa i gipsanih ploča.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

GIS-kod

D1

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije