Histolith Trass-Vorspritzputz

Cementna žbuka prema WTA za vanjske i unutarnje radove i za pripremu podloge u Histolith Sanierputz sistemu.