Histolith Kalkschlamme

Zapunjujući premaz na bazi bijelog vapnenog hidrata (pukotine do 0,2 mm).