Histolith Bio-lnnensilikat

Univerzalna unutarnja disperzivno-silikatna boja za sve podloge. Klasa ribanja na mokro=2.