Histolith Sol-Silikat

Univerzalna sol-silikatna fasadna boja s jedinstvenim svojstvima.

Primjena

Histolith® Sol-Silikat je univerzalna mineralna fasadna boja s jedinstvenim svojstvima: najnovija kombinacija mineralnih veziva omogućuje univerzalnu primjenu. Dodavanje litijevog vodenog  stakla spriječava izbijanje soli kalijevog karbonata i omogućuje postizanje posebno sjajnih tonova boje.
Histolith® Sol-Silikat sjedinjuje u sebi prednosti prokušanih silikatnih boja i boja na bazi silikonske smole. Izvrsno se ponaša pri obradi. Podobna je kako za mineralne podloge tako i za premazivanje starih zagasitih disperzivnih boja i starih boja na bazi silikonske smole.

Osobine materijala

  • velika otpornost na djelovanje atmosferilija i svjetlosti
  • neznatna sklonost prljanju
  • mineralna zagasita površina
  • nije termoplastična
  • ne stvara film, ima veliku propusnost CO2
  • ne sadrži omekšivače
  • nije zapaljiva
  • ispunjava zahtjeve norme VOB DIN 18363 koji se odnose na disperzivne silikatne boje

Baza materijala

Kombinacija veziva od visokovrijednog alkalnog vodenog stakla i koloidnog silicija te mineralnih pigmenata i punila, udio organske tvari < 5 %.

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l, 5 l, 1,25 l

Nijanse

Bijela.

Tvorničko nijansiranje u brojnim nijansama na upit. Moguće nijansiranje u vlastitoj izvedbi sa Histolith-Vollton­farben SI.
Mašinski se može nijansirati u ColorExpress sistemu sa anorganskim pastama.

Postojanost nijanse prema BFS uputi Br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stepen sjaja

Izrazito zagasit.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal čuvati samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Gustina

ca. 1,44 g/cm³

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,01 m (visoka) Klasa V1

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): 0,09 kg/m2√h (niska) Klasa W3

Dopunski proizvodi

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. 
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupina maltera PIc, PII und PIII:
Kod novih žbuka je potrebno uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, i to za skupinu maltera PI min. 4 sedmice, za skupine maltera PII i PIII min. dvije sedmice. Preporučuje se odstraniti zapečene slojeve sa Histolith® fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve. Nanijeti temeljni premaz Histolith®Sol-Silikat-Fixativ razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1.

Sve nosive, zagasite disperzivne boje i boje na bazi silikonske smole:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve.

Popravljanje žbuke:
Žbuka za popravak mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki i prije premazivanja mora biti dobro vezana i tvrda. Sva popravljena mjesta valja natopiti sa Histolith® fluat i zatim ih oprati.

Zidovi od opeke:
Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Popraviti oštećene fuge od morta. Odrediti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Zidove od opeke koje imaju sposobnost upijanja temeljno premazati sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1. Nisu podobne glazirane opeke i klinker.

Prirodni kamen:
Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Popraviti oštećene fuge od maltera. Prirodni kamen koji se osipa prethodno učvrstiti sa Histolith® Steinfestiger – sredstvom za učvrščivanje kamena.
Vodite računa o sljedećem:
Na prirodnom kamenu koje sadrži sastojke topive u vodi može doći do izbijanja soli i pojave mrlja. Odrediti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza.

Površine napadnute gljivicama i algama:
Površine napadnute gljivicama odnosno algama očistiti mokrim postupkom. Nakon što su se površine osušile treba ih obraditi sa Histolith® Algenentferner – sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim lokalnim zastupnikom ili s našim tehničkim odjelom.

Način primjene

Za objekte koji su zaštićeni kao spomenici kulture daje se prednost obradi četkama, za ostale se koristi nanošenje valjkom ili špricanjem.
Kut: 50°
Mlaznica: 0,026"
Pritisak: 150–180 bara

Sistem nanošenja

Podloge sa slabom, a ravnomjernom sposobnošću upijanja:
Jedan temeljni premaz po potrebi razrijeđen s maks. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Jedan završni premaz po potrebi razrijeđen s maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Podloge s velikom, a neravnomjernom sposobnošću upijanja:
Jedan temeljni premaz sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijeđenim svodom u omjeru 2 : 1.
Jedan međupremaz i jedan završni premaz po potrebi razrijeđen s maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Kako bi se postigao učinak zapunjavanja, može se temeljnom odnosno međupremazu dodati maks. 20 % Histolith Schlämmquarz.

Potrošnja

Ca. 250–300 ml/m2 na glatkoj podlozi za dva premaza. Na hrapavim površinama potrošnja je adekvatno veća. 
Tačne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. 
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produžuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasejda potrebno je premazivati po sistemu mokro u mokro u jednom potezu. Nije prikladan za vodoravne ili nagnute površine na kojima se zadržava voda.
Ne smije se nanositi pri izravnom sunčevom svjetlu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, po magli, kiši. U datom slučaju postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju noćnog mraza.

Mjere pokrivanja
Potrebno je pomno prekriti okruženje premazanih površina, što se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Okruženje premazanih površina valja pomno prekriti. Boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala, prirodnog kamena treba odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(c), 40 g/l; maks. 10 g/l 

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije