Histolith Kristallin-Fixativ

Vezivo od kalijeva vodenog stakla za Histolith® Kristallin komponentu boje.

Primjena

Histolith® Kristallin-Fixativ se primjenjuje kao:
  • vezivo za Histolith® Kristallin komponentu boje,
  • razrjeđivač za daljnje podešavanje konzistencije zamiješane Histolith® Kristallin boje,
  • temeljni premaz za učvršćivanje i izjednačavanje jako ili neravnomjerno upojnih podloga

Osobine materijala

Histolith® Kristallin-Fixativ reagira siliciranjem sa mineralnim podlogama i zato je izvanredno otporan na vremenske uticaje. 
Ostala istaknuta svojstva proizvoda Histolith® Kristallin-Fixativ su:

  • visoki stepen propusnosti vodenih para i ugljičnog dioksida
  • ne bubri
  • ne gori
  • ne sadrži otapala

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo bez organskih sastojaka.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Gustina

ca. 1,2 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe maltera PIc, PII i PIII:
Najmanja debljina najvišeg sloja žbuke: 5 mm. Lake žbuke nisu prikladne. Nove žbuke prije premazivanja ostaviti da stoje, kod grupe mltera PI najmanje 4 sedmice, kod grupe maltera PII i PIII najmanje dvije sedmice. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluatom.

Stare nepremazane žbuke i stari čisto mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti.

Površine s naslagama gljivica i algi:
Površine s naslagama gljivica odnosno algi očistiti na mokro. Nakon što se osuše, površine namočiti sa Histolith®Algenentfernerom i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno prethodno se posavjetovati s našom vanjskom službom ili tehničkim odjelom.

Način primjene

Za grundiranje Histolith® Kristallin-Fixativ četkom dobro utrljati u podlogu.

Sistem nanošenja

Obrada:
Kao vezivo za Histolith® Kristallin sustav:
10 l Histolith® Kristallin komponentu boje (sadržaj 1 spremnika) u jednom potezu bez prekida pomiješati sa 5 l Histolith® Kristallin-Fixativ i rukom ili prikladnom mješalicom izmiješati u homogenu osnovnu boju bez grudica. Upotrebljavati samo čisti alat za miješanje.

Za podešavanje konzistencije osnovne boje:
Histolith® Kristallin-Fixativ razrjeđen 1 : 1 u vodi.

Za grundiranje jako ili neravnomjerno upojnih podloga:
Histolith® Kristallin-Fixativ razrjediti u vodi u omjeru 1 : 1 do 1 : 2 ovisno o upojnosti podloge.

Potrošnja

Kao sredstvo za grundiranje: ca. 70–100 ml/m2 ovisno o upojnosti podloge.
Kao vezivo za Histolith® Kristallin komponentu boje: ca. 65–75 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.

Navedene vrijednosti potrošnje se povećavaju na hrapavim podlogama. Tačne vrijednosti odrediti probom na dotičnom objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti mora vrijeme stajanja između dva prolaza biti 12 sati

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Napomena

Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Po potrebi staviti mreže ili cerade za skele. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Mjere za prekrivanje:
Površine oko mjesta koje se premazuje pažljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2.
Proizvod je izrazito alkalan te je stoga potrebno dobro zaštititi kožu i oči od prskanja prilikom obrade.
Površine oko mjesta koje se premazuje pažljivo prekriti. Boju koja prska po laku, staklu, keramici, metalu, prirodnom kamenu odmah oprati. Više detalja potražiti u Sigurnosno-tehničkom listu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

(A/a), 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije