caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/17795/018145.png

Histolith Aussenquarz

Disperzivna silikatna boja prema VOB/C DIN 18363, dio 2.4.1, s dvostrukim siliciranjem

Primjena

Histolith® Auβenquarz prikladan je za fasadne premaze, velike atmosferske otpornosti i postojanog tona boja, čija građevno-fizikalna svojstva pružaju veliku prednost.

Osobine materijala

  • mineralni pigmenti otporni na svjetlost
  • visok stepen zaštite od kiše, hidrofoban, w-vrijednost = 0,07 kg/m2√h
  • maksimalna propusnost vodene pare sd-vrijednost <0,01 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • sadrži dodatke kvarca, koji ima sposobnost siliciranja - dvostruko siliciranje
  • nije zapaljiv prema DIN 4102
  • otporan na pranje i ribanje

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti otporni na svjetlost, mineralna punila, akrilna smola (<5%)

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l, 5 l

Nijanse

Bijela

Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Moguće je toniranje u vlastitoj izvedbi s Histolith Vollton­farben SI. Strojno se može tonirati na ColorExpress mašinama s pastama anorganskih boja.


Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa:  B
Grupa: 1

Stepen sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
Čuvati u originalnoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,5 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupine maltera PIc, PII i PIII:
Voditi računa o vremenu sušenja nove žbuke prije premazivanja, kod skupine maltera PI min. 4 sedmice, kod skupina maltera PII i PIII min. dvije sedmice. Sinteriranu prevlaku odstraniti pomoću Histolith® Fluata. 

Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge. Na podloge koje su u velikoj mjeri popravljane, na lagano raspucane podloge (s pukotinama od stezanja), na stare špricane i grebane žbuke nanijeti međupremaz Histolith® Mineralin.

Stari nosivi, zagasiti premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti površinu. Nanijeti temeljni premaz  Histolith® Quarzgrund, razrjeđen s max. 10% Histolith® Silikat-Fixativa.

Popravak žbuke:
Reparaturni mort mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki, a prije premazivanja mora biti dobro vezan i stvrdnut. Sva popravljena mjesta na žbuki premazati sa Histolith® Fluatom i zatim ih oprati.

Zidovi od opeke:
Prikladno su samo zidovi od opeka sa sposobnošću upijanja. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati kompatibilnost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđenim u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge. Nanijeti međupremaz sa Histolith® Quarzgrundom.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati kompatibilnost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestigerom.

Pozor:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti u mokrom postupku. Nakon što su površine osušene, nanijeti Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuši. Za sastav premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim suradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.

Način primjene

Na objektima pod spomeničkom zaštitom raditi prvenstveno četkom.

Sistem nanošenja

Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
Temeljni premaz sa mješavinom od 2 dijela Histolith® Außenquarza i 1 dijelom Histolith® Silikat-Fixativa.
Završni premaz sa Histolith® Außenquarzom razrjeđen s max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativa.

Jako i neravnomjerno upojne mineralne podloge koje se na površini osipaju:
Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđen u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge.

Međupremaz i završni premaz:
Sa Histolith® Außenquarzom razrjeđen s max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativa.
Na popravljenu površinu žbuke nanijeti dodatno međupremaz Histolith® Quarzgrund ili Histolith® Mineralin.

Potrošnja

Ca. 250–300 ml/m2 na glatkoj podlozi za dva premaza. Na hrapavim površinama potrebna odgovarajuće veća količina. Tačne vrijednosti je potrebno odrediti pokusnim premazom na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+8 °C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon 12 sati suha i spremna za premazivanje, nakon 24 sata otporna na kišu.
Pri niskoj temperaturi i uz veću vlagu zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva veće površine premazivati mokro u mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine na kojima se zadržava voda. Ne smije se raditi na izravnom sunčevu svjetlu, pod visokim temperaturama, na jakom vjetru, uz ekstremno visoku vlagu zraka, po magli, kiši. Po potrebi postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju opasnosti od noćnog mraza.


Mjere pokrivanja:
Površine oko mjesta koje se premazuje valja pažljivo prekriti. Ovo se posebno odnosi na staklo, keramiku, premaze lakom, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Očistiti alat za rad odmah po korištenju, vodom i sapunom. Materijal je izrazito alkalan pa je stoga nužno zaštititi kožu i oči od prskanja. Ne udisati pare/aerosol. Zaštititi okolne površine koje se premazuju. Odmah isprati boju sa laka, stakla, keramike, metala i prirodnog kamena. Više detalja potražite u Sigurnosno-tehničkom listu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije