• facebook
Proizvodi | Unutarnje boje | Wellness boje | Caparol Sensitiv

Caparol Sensitiv

Ekološka unutarnja boja vrhunske klase. Prikladna za alergične osobe. Bez konzervansa.

  Primjena

  Boja nove vrste, za unutarnje radove na bazi disperzije, za posebno osjetljiva područja i osobe. Kontrola alergena čini recepturu ove boje idealnom za sve alergičare. Caparol Sensitiv je prikladan za nove premaze i za renoviranja, na svim uobičajenim unutarnjim površinama, u stambenom i radnom prostoru. Caparol Sensitiv u spoju s našim proizvodom ElectroShield nudi široku mogućnost izrade premaza neškodljivih za zdravlje.

  Osobine materijala

  • patentirana receptura
  • ne sadrži otapala, konzervanse, omekšivače, kao niti aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • zajamčena higijena zraka u prostoru
  • certifikat "boja prikladna za alergičare" prema potvrdi o ispitivanju RW TÜV Essen
  • vanjska kontrola kvalitete
  • razrjeđuje se vodom
  • bijela boja
  • velika difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • lako zapunjava
  • jako lako se obrađuje

  Baza materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • 5 l , 12,5 l

  Nijanse

  Bijela
  Nijansira se sa najviše 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Potvrda o ispitivanju RW TÜV Essen se odnosi na bijelu boju. Nijansiranje može imati uticaja na Caparol Sensitiv u pogledu prikladnosti za alergičare.

  Stepen sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

  Skladištenje

  Neotvoren, na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja Caparol Sensitiv se može skladištiti ca. 12 mjeseci. Dodavanje vode može smanjiti stabilnost u skladištenju.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778.

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m2

  Maksimalna veličina zrna

  fina (< 100 µm)

  Gustina

  ca. 1,3 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Prikladne su sve uobičajene, nosive unutarnje površine koje se mogu premazivati bez grundiranja, poput mineralnih žbuka, novih grubih i reljefnih tapeta ili tapeta sa staklenim pletivom, kao i mat stari premazi.
  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke od ilovače:
  Očistiti površine koje se premazuju i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđenim s vodom u omjeru 2:1.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom/četkom, valjkom ili špricanjem Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Ugao špricanja: 50°
  Mlaznica: 0,021–0,026"
  Pritisak prskanja: 150–180 bara
  Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja

  Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Caparol Sensitiv, nerazrjeđen ili razrjeđen s najviše 5% vode. Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5% vode.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a), 30 g/l: < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Stiroakrilatna disperzija, titan dioksid, silikatna i kalcitna punila, voda, aditivi.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list