Caparol Sensitiv

Ekološka unutarnja boja vrhunske klase. Prikladna za alergične osobe. Bez konzervansa.

Primjena

Boja nove vrste, za unutarnje radove na bazi disperzije, za posebno osjetljiva područja i osobe. Kontrola alergena čini recepturu ove boje idealnom za sve alergičare. Caparol Sensitiv je prikladan za nove premaze i za renoviranja, na svim uobičajenim unutarnjim površinama, u stambenom i radnom prostoru. Caparol Sensitiv u spoju s našim proizvodom ElectroShield nudi široku mogućnost izrade premaza neškodljivih za zdravlje.

Osobine materijala

 • patentirana receptura
 • ne sadrži otapala, konzervanse, omekšivače, kao niti aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
 • zajamčena higijena zraka u prostoru
 • certifikat "boja prikladna za alergičare" prema potvrdi o ispitivanju RW TÜV Essen
 • vanjska kontrola kvalitete
 • razrjeđuje se vodom
 • bijela boja
 • velika difuzivnost
 • sd-vrijednost < 0,1 m
 • lako zapunjava
 • jako lako se obrađuje

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • 5 l , 12,5 l

Nijanse

Bijela
Nijansira se sa najviše 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Potvrda o ispitivanju RW TÜV Essen se odnosi na bijelu boju. Nijansiranje može imati uticaja na Caparol Sensitiv u pogledu prikladnosti za alergičare.

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Neotvoren, na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja Caparol Sensitiv se može skladištiti ca. 12 mjeseci. Dodavanje vode može smanjiti stabilnost u skladištenju.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778.

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Prikladne su sve uobičajene, nosive unutarnje površine koje se mogu premazivati bez grundiranja, poput mineralnih žbuka, novih grubih i reljefnih tapeta ili tapeta sa staklenim pletivom, kao i mat stari premazi.
Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke od ilovače:
Očistiti površine koje se premazuju i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđenim s vodom u omjeru 2:1.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom, valjkom ili špricanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 50°
Mlaznica: 0,021–0,026"
Pritisak prskanja: 150–180 bara
Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Caparol Sensitiv, nerazrjeđen ili razrjeđen s najviše 5% vode. Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Stiroakrilatna disperzija, titan dioksid, silikatna i kalcitna punila, voda, aditivi.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list