• facebook
Proizvodi | Unutarnje boje | Latex Boje | Latex Satin 20

Latex Satin 20

Boja otporna na habanje. Klasa otiranja na mokro 1.

  Primjena

  Visoko kvalitetna lateks boja sa svilenkasto sjajnom površinom namjenjena za unutarnje površine izložene jakom opterećenju. Posebno je prikladna za premaze kod renoviranja odnosno za premazivanje grubih, reljefnih i štampanih tapeta kao i Capaver zidnih obloga sa staklenim pletivom.

  Osobine materijala

  • bez emisije štetnih tvari, ne sadrži otapala, bez omekšivača
  • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  • visoki stupanj bjeline
  • difuzivna
  • sd-vrijednost < 0,3 m
  • zadržava strukturu
  • lako se obrađuje
  • jako dobro se čisti i otporna je na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje u kućanstvu na bazi vode
  • laka obrada

  Baza materijala

  Latex disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l
  • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela.

  Latex Satin 20 se samostalno nijansira sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
  Latex Satin 20 se na ColorExpress sistemu može mašinski nijansirati po svim ton kartama na tržištu. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Briljantne, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto sjajna (srednji sjaj prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778.

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m2

  Maksimalna veličina zrna

  fina (< 100 µm)

  Gustina

  ca. 1,4 g/cm3

  Dopunski proizvodi

  Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel
  Dvostrukim zaštitnim nepropusnim premazom sa Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel može se bitno poboljšati mehanička i hemijska otpornost na trošenje boje Latex Satin 20. Primjena je moguća samo kod svijetlih nijansi sa relativnom vrijednošću svjetline od ca. 100 – 60. Zaštitni nepropusni premaz djeluje tako da je površina bitno više mat, a to može dovesti do manjih promjena u nijansi. Na staklenim pletivima Capaver Glasgewebe postižu se posebno robusne površine. Primjena na staklenom pletivu drugih proizvođača može uzrokovati lagano žutilo.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe PII i PIII:
  Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
  Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:
  Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

  Porobeton:
  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

  Zidovi od opeke i pješčenjaka:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Nosivi premazi:
  Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund, odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:
  Temeljno oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni:
  Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom/četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima.

  Airlessa nanošenje:
  Ugao prskanja: 50°
  Mlaznica: 0,021–0,025"
  Pritisak prskanja: 150–180 bara
  Alat i uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja

  Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Latex Satin 20, razrjeđen s najviše 5% vode.
  Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m2 jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Certifikat

  Primjena u unutarnjim prostorima je ocjenjena i potvrđena u institutu Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). Proizvod je ocijenjen kao "dokazano nema štetnih tvari". Stručno mišljenje moguće dobiti na zahtjev.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l; < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list