caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/136635/045761_PremiumFine_12,5_L.png

PremiumFine

Mat premium unutarnja boja za ekstremno glatke površine.

Primjena

Tankoslojna unutarnja boja koja omogućava stvaranje vrlo glatke površine, odnosno površine gotovo bez teksture. Posebno je pogodna za jedinstveni vrlo privlačan izgled interijera zbog svoje glatke površine. Površine gotovo bez teksture dobijaju se valjkom, zbog minimalnog zapunjavanja.  
Završni premaz u sustavu "GlatteWand Premium" za iznimno glatke zidove. Moguće premazivanje različitih površina bez straha od narušavanja teksture podloge zbog minimalnog zapunjavanja.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom, ekološka, bez mirisa
  • vrhunska pokrivnost
  • lagano se premazuje
  • minimalno utiče na postojeću teksturu površine
  • paropropusna
  • dugo vrijeme upotrebe
  • plemeniti mat (ravni) izgled površine

Baza materijala

Disperzija umjetne smole/emulzija prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardno: 5 l, 12.5 l

Nijanse

Bijela.
PremiumFine se može samostalno nijansirati dodatkom max. 5% CaparolColor ili AmphiColor® (AVA) koloranata.  Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
PremiumFine se u ColorExpress sistemu može mašinski nijansirati prema svim ton kartama na tržištu, do svjetlosne granice od ca. 40. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti tačnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778)

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,25 g/cm3

Dopunski proizvodi

Pokrivanje zidova: AkkordVlies Z200 S (u sistemu Glatte Wand Premium")
Valjak: Caparol FeinRoller

Napomena

Preporuka: PremiumFine je uvijek potrebno nanositi specijalnim valjkom Caparol FeinRoller ili sličnim i potom, nakon katkog vremena čekanja, ujednačeno nanijeti kako bi se postigla glatka i površina gotovo bez teksture.
Vrlo glatke i ujednačene podloge postižu se u sistemu "Glatte Wand Premium", koji se temelji na pripremi podloge sa AkkordVlies Z200 S i jednim među i jednim završnim slojem PremiumFine. Ova obloga tvori izvrsnu podlogu za nanošenje PremiumFine.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN
18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz skupine mortova PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odnosno CapaSol.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba prebrusiti, otprašiti, te napraviti temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske ploče od gipsa: Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako komprimiranim, glatkim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund koji pospješuje prianjanje.

Ploče od gipsa (ploče od gipskartona): Prebrusiti neravnine od kitanja. Grundirati sa OptiGrund ili CapaSol. Mekana mjesta učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Na pločama sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Treba se držati uputa u BFS biltenu br. 12.

Beton: Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstava za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

Zidovi od pješčanih opeka i neožbukanih opeka: Premazati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi: Zagasite, slabo upojne premaze treba premazati izravno. Sjajne površine i premaze lakom treba ohrapaviti. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi: Nenosive premaze od lak boja i disperzivnih boja te slojeve žbuke od umjetne smole treba ukloniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim, upojnim površinama, odnosno površinama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odn. CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja treba mehanički ukloniti i površine otprašiti. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja na bazi ljepila: Isprati do temelja. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira: Premazati bez prethodne obrade.

Tapete koje ne prianjaju čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine obrasle s plijesni: Odstraniti plijesan odnosno gljivice mokrim čišćenjem. Površine treba isprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Napraviti temeljni premaz prema vrsti i kakvoći podloge. Kod jako napadnutih površina izvesti završni premaz proizvodom Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom treba poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim tvarima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće: Nečistoće od nikotina, te mrlje od čađi ili masnoće isprati vodom s dodatkom sredstava za čišćenje iz kućanstva koja otapaju masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode četkanjem očistiti na suho. Napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund kao impregnacijom. Na jako zaprljanim površinama obaviti završno premazivanje proizvodom Aqua-inn Nº1.

Mala oštećenja: Nakon odgovarajuće pripreme popraviti masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema uputama o obradi i po potrebi grundirati.

Način primjene

Nanošenje valjkom: Nanijeti jednoliko PremiumFine i potom još jednom prevaljati.
Airless nanošenje: Ugao špricanja: 40° - 50°; mlaznica:0.017" - 0.019"; pritisak: 150 - 160 bara. Prije upotrebe dobro promiješati i procijediti boju prije nanošenja. Čišćenje alata odmah nakon upotrebe vodom.

Sistem nanošenja

Jedan temeljni i jedan završni sloj PremiumFine, nerazrijeđen ili razrijeđen sa max. 5% vode, jednoliko nanesen.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i uz 65 % relativne vlage zraka premaz je nakon 4-6 sati površinski suh i može se
premazivati. Nakon ca. 14 dana potpuno je suh i opteretiv. Pri nižim temperaturama i uz veću vlažnost
zraka ovo se vrijeme produžuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu. Uvijek nanositi dva sloja, kako bi se osigurala glatka i ujednačena površina i kod svjetla sa strane. Ovisno o kutu gledanja, površina može ponegdje imati i viši stepen sjaja nego je to uobičajeno za mutno mat unutarnje boje, zbog svoje fine teksture.
U slučaju primjene Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se javiti tipičan miris otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger, koji ne sadrži aromate i slabog je mirisa. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno (BFS bilten br. 25).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S
OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one
lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Sadrži: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati
kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna disperzija (emulzija), titan dioksid, silikati, voskovi, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije