PremiumColor

Vrhunska kvaliteta i briljantnost intenzivnih tonova s velikom otpornošću na habanje.

Primjena

Za intenzivne tonove zidnih i stropnih premaza u unutarnjim prostorima koji su izloženi povećanom mehaničkom opterećenju. Služi kao zaštitni završni premaz u istoj nijansi za površine koje su prije toga bile premazane sa proizvodom Indeko-Plus u željenoj nijansi, kao pokrivnim slojem. PremiumColor stvara plemenitu mat površinu briljantnih tonova i smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje) kod jakih nijansi.

Osobine materijala

  • vodorazrjediva, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • izvanredno lako se popravlja
  • smanjene emisije štetnih sastojaka i bez otapala
  • smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje)
  • vrlo robusna površina
  • intennzivni tonovi
  • lako se obrađuje
  • otporna na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje na bazi vode

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • ColorExpress: 1,175 l, 2,35 l, 4,7 l, 7,05 l, 11,75 l

Nijanse

PremiumColor je dobavljiv isključivo kao bazni materijal i prije obrade se mora mašinski nijansirati u željenu nijansu na ColorExpress sistemu. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansiran. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade dobro je provjeriti tačnost željene nijanse na manjoj površini. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300: 
Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama proizvoda.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste i suhe, bez tvari koje razdvajaju.  
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII: Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF. 

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV: Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. 

Građevinske gips ploče: Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.  

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče): Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12. 

Beton: Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.  

Porobeton: Temeljni premaz sa Capaplexom, razrjeđen vodom 1 : 3.  

Zidovi od opeke i pješčenjaka: Premazivati bez prethodne pripreme.  

Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. 

Nenosivi premazi: Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. 
Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.  

Premazi boja s ljepilom: Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.  

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira: Premazivati bez prethodne pripreme.   

Tapete koje ne vežu čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.  

Površine s naslagama plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).  

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća: Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1. 

Drvo i drveni materijali: Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima. 

Manja oštećenja: Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom ili valjkom. 
Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Sistem nanošenja

Pokrivni međupremaz sa Indeko-plus u nijansi identično usklađenoj s kasnijim premazom sa PremiumColor (Tehničke informacije Indeko-plus br. 310). Jedan do dva nerazrjeđena završna premaza sa PremiumColorom. Kod površina velikih dimenzija,  PremiumColor moguće je razrjediti sa max. 3% vode.

Obrada:
Materijal prije obrade temeljito promiješati. Za nanošenje valjkom na glatkim podlogama koristiti valjke srednje duge dlake (duljina dlake 14 –18 mm), koji ne uzrokuju nakupljanje materijala na rubovima, kao npr., Rotanyl 18 tvrtke Rotaplast. PremiumColor nanijeti ravnomjerno i razvaljati u jednom smjeru.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda boje, premaz raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, isti se ne smije miješati sa drugim materijalima. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on: može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, poliamid, silikati, celuloza, parafinski vosak, voda, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije