Proizvodi | Unutarnje boje | Disperzivne boje | Malerit E.LF.

Malerit E.LF.

Prava boja za molere. Unutarnja boja vrhunske klase.

Primjena

Unutarnja boja vrhunske klase za renoviranje i nove premaze na svim unutarnjim površinama. Koristi se u vrlo osjetljivim stambenim i radnim prostorima, jer nema mirisa ni pri obradi niti tokom sušenja. Malerit E.L.F. se lako obrađuje, pokriva većinom već jednim premazivanjem, suši se brzo, tako da su premazani prostori brzo spremni za korištenje ili useljenje.

Osobine materijala

 • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
 • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
 • snježno bijela boja
 • difuzivna
 • sd-vrijednost < 0,1 m
 • velika pokrivna moć
 • malo zapunjava i lako se obrađuje

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l
 • Staro bijela 15, lagano bijela: 12,5 l
 • Veličina pakiranja Malerit E.L.F. Airfix:
  Gotova za nanošenje valjkom i prskalicom, za ekonomičnu obradu s Airless uređajima. 25 l kanta, 20 l bačva, 220 l Quick-Box
 • Veličina pakiranja ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela, staro-bijela 15 i lagano bijela
Nijansira se sa AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Malerit E.L.F bijele boje se može miješati u gradaciji nijansi sustava Alpinacolor. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
Malerit E.L.F. se na ColorExpress sustavu može strojno nijansirati po svim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

Fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se praše i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz napraviti sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom. Prema pravilu o obradi i po potrebi, naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom, valjkom ili prskanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:

Kut prskanja: 50°
Sapnica: 0,021–0,026)
Pritisak prskanja: 150–180 bar
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Malerit E.L.F., nerazrjeđenim ili razrjeđenim s najviše 5% vode. Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrijeđen s najviše 5% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

ca. 140 ml/m2po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva, premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kako bi se izbjeglo stvaranje mrlja, prije izvođenja premaza u boji sa Malerit E.L.F. trebalo bi izvesti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund (prema potrebi u nijansi završnog premaza).
Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Kod površina s nepovoljnim odnosima svjetla (bočno svjetlo) preporučujemo upotrebu proizvoda CapaSilan.
Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučujemo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. U tu svrhu, molimo da se pridržavate uputa iz tehničkih informacija za PremiumColor. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

Primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-
Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kvaliteta "ispitano na štetne tvari".

Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode.
Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi te njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt
 • Informacije

 • Sonstiges
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.