• facebook

IndekoGeo

Unutarnja, ekološki prihvatljiva boja premium kvalitete za mutno mat površine

  Primjena

  Unutarnja boja premium kvalitete za visokokvalitetne zidne i stropne premaze na svim standardnim unutarnjim površinama.
  Izuzetno izdašna i ekonomična, boja je koja osobito čuva resurse. Emisije štetnih tvari su svedene na najmanju moguću mjeru, ne sadrži otapala. U proizvodnji veziva potrebne sirovine su u 100 %-tnoj mjeri zamijenjene obnovljivim (postupak bilanciranja mase). 
  IndekoGeo ima dvostruku moć pokrivanja, tako da je najčešće dovoljan samo jedan premaz. Suši se vrlo brzo i bez mirisa, dakle prije svega je dobar za objekte koje treba brzo premazati ili renovirati i ponovo koristiti ili nastaniti. Bolnice, domovi za starije osobe, robne kuće, hoteli, ugostiteljski objekti, uredi, škole, dječji vrtići, liječničke ordinacije, ustanove te privatni stambeni prostori, to su prije svega područja primjene za premaze IndekoGeo, budući da korisnici ili stanari nisu izloženi mirisu boje.

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom, čuva resurse, ima neznatan miris 
  • bez mirisa, emisije štetnih tvari svedene na najmanju mjeru 
  • ne sadrži tvari koje izazivaju stvaranje maglice (fogging) 
  • izvrsna mogućnost popravljanja 
  • dvostruka pokrivna moć 
  • vrlo visok stepen bjeline 
  • savršeno podatna za premazivanje 
  • postupak bilanciranja mase certificiran od TÜV-a

  Baza materijala

  Disperzivna smola na bazi obnovljivih sirovina.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba:  5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Weiß. 

  IndekoGeo je moguće samostalno nijansirati sa CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. Pri tome treba potrebnu ukupnu količinu međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u tonu boje.

  Stepen sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, ca. 12 mjeseci.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300: 
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m2

  Maksimalna veličina zrna

  fina (< 100 µm)

  Gustina

  ca. 1,4 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke iz skupine PII i PIII/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm²: 
  Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odnosno CapaSol.

  Gipsane žbuke iz skupine PIV/tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm²: 
  Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom koricom treba prebrusiti, otprašiti, te napraviti temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske ploče od gipsa:
  Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako komprimiranim, glatkim pločama napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund koje pospješuje prianjanje.

  Ploče od gipsa (ploče od gipskartona):
  Prebrusiti neravnine od kitanja. Mekana mjesta učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Napraviti temeljni premaz proizvodom Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Na pločama sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Treba se držati uputa u BFS biltenu br. 12.

  Beton:
  Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstava za separaciju kao i brašnaste tvari koje se osipaju.

  Porozni beton:
  Napraviti temeljni premaz proizvodom Capaplex, razrijeđenim u vodi u omjeru 1 : 3.

  Zidovi od pješčanih opeka i neožbukanih opeka:
  Premazati bez prethodne obrade.

  Nosivi premazi:
  Zagasite, slabo upojne premaze treba premazati izravno. Sjajne površine i premaze lakom treba nahrapaviti. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi:
  Nenosive premaze od lak boja i disperzivnih boja te slojeve žbuke od umjetne smole treba ukloniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim, upojnim površinama, odnosno površinama koje se osipaju napraviti temeljni premaz proizvodom OptiGrund odn. CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja treba mehanički ukloniti i površine otprašiti. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja na bazi ljepila:
  Isprati do temelja. Nanijeti temeljni premaz Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili strukturne tapete od papira:
  Premazati bez prethodne obrade.

  Tapete koje ne prijanjaju čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Isprati ostatke ljepila i makulature. Napraviti temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine obrasle s plijesni:
  Odstraniti plijesan odnosno gljivice mokrim čišćenjem. Površine treba isprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Napraviti temeljni premaz prema vrsti i kakvoći podloge. Kod jako napadnutih površina izvesti završni premaz proizvodom Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom treba poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim tvarima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoće:
  Nečistoće od nikotina, te mrlje od čađi ili masnoće isprati vodom s dodatkom sredstava za čišćenje iz kućanstva koja otapaju masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode četkanjem očistiti na suho. Napraviti temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund kao impregnacijom. Na jako zaprljanim površinama obaviti završno premazivanje proizvodom Aqua-inn Nº1.

  Drvo i materijali od drveta:
  Premazati ekološki prihvatljivim lakom Capacryl Acryl-Lack ili Capacryl PU-Lack, razrjedivim u vodi.

  Mala oštećenja:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema uputama o obradi i po potrebi grundirati.

  Način primjene

  Nanošenje kistom/četkom, valjkom ili Airless uređajima.
  Airless nanošenje: ugao špricanja: 50°; mlaznica: 0,018–0,021"; pritisak: 150–180 bara
  Čišćenje alata odmah nakon upotrebe vodom.

  Sistem nanošenja

  Obilan, ravnomjeran premaz sa IndekoGeo ili razrijeđen s maksimalno 5% vode.
  Na površinama sa izrazitim kontrastom treba prethodno izvesti temeljni premaz, razrijeđen s maksimalno 10% vode. Na podlogama različite upojnosti napraviti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 125 ml/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.
  Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i uz 65 % relativne vlage zraka premaz je nakon 4-6 sati površinski suh i može se premazivati. Nakon ca. 3 dana potpuno je suh i opteretiv. Pri nižim temperaturama i uz veću vlažnost zraka ovo se vrijeme produžuje.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu. Pri Airless nanošenju boju treba dobro promiješati i prosijati. U slučaju primjene Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se javiti tipičan miris otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger, koji ne sadrži aromate i slabog je mirisa. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno (BFS bilten br. 25).

  Certifikat

  Institut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) ocijenio je primjenu u unutarnjem prostoru sigurnom i dodijelio proizvodu oznaku kvalitete TÜV instituta ''ispitano s obzirom na sadržaj štetnih tvari''. Certifikat dostupan na zahtjev.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a), 30 g/l: < 1 g/

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Polistirolakrilat, vodeno staklo, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list