Proizvodi | Unutarnje boje | Disperzivne boje | Indeko-plus

Indeko-plus

Klasa za sebe, ekstremne izdašnosti i ekonomičnosti. Bez štetnih sastojaka i otapala.

  Primjena

  Za visokovrijedne zidne i stropne premaze na svim unutarnjim površinama. Indeko-plus ima dvostruku pokrivnu snagu, pa je najčešće dovoljan samo jedan premaz. Brzo se suši i bez mirisa je, pa je stoga posebno prikladan za objekte koje treba brzo premazati ili renovirati i ponovo staviti u upotrebu. Bolnice, starački domovi, robne kuće, hoteli, gostione, uredi, škole, dječji vrtići, liječničke ordinacije, državne ustanove kao i privatni stambeni prostori su najčešća mjesta na kojima se primjenjuje Indeko-plus, jer korisnici odnosno stanari nisu izloženi nikakvim mirisima boje.

  Osobine materijala

  ■ razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  ■ ne sadrži aktivne supstance
  ■ odlične se popravlja
  ■ dvostruko pokrivanje
  ■ vrlo visoki stupanj bjeline
  ■ lako zapunjuje, ne žuti
  ■ difuzivna, sd-vrijednost < 0,1 m

  Baza materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
  ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela. Nijansira se sa AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
  Indeko-plus. se na ColorExpress sustavu može strojno nijansirati sa svim zbirkama nijansi na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

  Stepen sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.
  ■ Klasa otiranja na mokro: Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778
  ■ Omjer kontrasta: Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m2
  ■ Maksimalna veličina čestica: fiina (< 100 µm)
  ■ Gustoća: ca. 1,4 g/cm3

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe PII i PIII:
  Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče): Ogrebotine od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:
  Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju odstraniti.

  Porobeton:

  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

  Zidovi od opeke i pješčenjaka:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi: Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine.
  Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:
  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira: Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja: Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom / četkom, valjkom i Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Kut prskanja: 500
  Sapnica: 0,023 – 0,026"
  Pritisak prskanja: 150 – 180 bara
  Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja

  Zasićeni ravnomjerni premaz sa Indeko-plus, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 125 ml/m2po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premaza premazati mokro na mokro u jednom prolazu. Kod nanošenja Airless aparatima boju dobro promiješati i procijediti.Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može doći do pojave tipičnog mirisa otapala, zbog čega treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati nearomatizirano sredstvo AmphiSilan-Putzfestiger sa slabim mirisom.
  Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučamo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. U tu svrhu, molimo da se pridržavate uputa iz tehničkih informacija za PremiumColor. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim činjenicama, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Certifikat

  Nesumnjiva primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kvaliteta "ispitano na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt
 • Informacije

 • Sonstiges