caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/155694/050418_CapaTrendGeo_12,5L.png

CapaTrendGeo

Ekološki prihvatljiva unutarnja boja za raznovrsne mogućnosti primjene

Primjena

I vanjske i unutarnje površine izložene su, već prema svom položaju i načinu korištenja, najrazličitijim opterećenjima djelovanjem klimatskih pojava, koje se moraju uzeti u obzir pri odabiru prikladnih premaznih materijala i sistema. Paušalno određivanje unutarnje i vanjske primjene nije uvijek dovoljno precizno, da bi se moglo ustvrditi da su proizvodi prikladni za određeno područje primjene. Upravo u unutarnjim prostorima može, ovisno o korištenju, doći do opterećenja temperaturom, vodenom parom i kondenziranom vlagom različitog intenziteta. Dok je prostorna klima u nekom standardnom stambenom prostoru, primjerice, apsolutno stalna i nekritična, to može u nekoj proizvodnoj hali ili kuhinji u ugostiteljstvu i sl. izgledati sasvim drukčije. A pritom se u oba slučaja radi o unutarnjim prostorima.
U ovim Tehničkim informacijama definirano je 5 različitih područja primjene prema određenim klimatskim uvjetima tipičnim za situaciju i korištenje. Na podlozi točnog opisa i navedenih primjera građevinske je objekte moguće razvrstati na pojedina područja. Prikladnost proizvoda za određeno područje može se vidjeti u Tehničkim informacijama za pojedine proizvode.
Razvrstavanje omogućuje siguran odabir proizvoda za najrazličitije uslove u odnosu na vanjsku klimu i klimu određenog prostora.

Osobine materijala

Klasifikacija područja primjene

Područje
OpisPrimjer

unutra 1

Grijani unutarnji prostori s pretežno stalnim temperaturama i klimatskim uvjetima uobičajenim za stambene prostorijeStanovi, škole, uredi, prodajni prostori, prostori u hotelima, ustanovama za njegu i zdravstvenu skrb

unutra 2

Unutarnje prostorije s povremeno povećanom vlažnošću zraka bez redovne pojave kondenzacije vode na površiniPodzemne garaže, kupaonice i prostorije slične upotrebe, pogonske prostorije i spremišta, kotlovnice u kućanstvu, skladišne i tvorničke hale, nenastanjene podrumske prostorije

unutra 3

Zatvoreni, negrijani, ventilirani unutarnji prostori kao i grijani unutarnji prostori s trajno povećanom vlažnošću zraka i povremenim opterećenjem prskanjem vode. Zidne i stropne površine kod kojih temperatura na površini povremeno pada ispod točke rošenja. Kuhinje u ugostiteljstvu i sl., praonice, proizvodne hale, u kojima nastaje velika količina vodene pare, zidne i stropne površine u bazenima za kupanje bez permanentnog opterećenja prskanjem vode, rashladne prostorije
vani 1Vanjske površine koje nisu izravno izložene vremenskim uticajima, kod kojih nije isključeno povremeno opterećenje kondenziranom vodom te naizmjeničnim smrzavanjem i odmrzavanjemDonja strana balkonskog poda, lođe, stropne površine otvorenih garaža, zidne i stropne površine pothodnika, natkriveni i zaštićeni ulazi u zgrade

vani 2

Vanjske površine izravno izložene vremenskim utjecajima Standardne fasade na zgradama, zidovi i druge površine u vanjskom prostoru koje su prikladne za premazivanje


U Tehničkim informacijama za pojedine proizvode u tablici je navedena prikladnost za određena područja primjene. Moguća su sljedeća tri stupnja prikladnosti:

    - nije pogodno
    o ograničeno pogodno 
    + pogodno

Klasifikacija (o) "ograničeno pogodno" načelno ne isključuje primjenu u navedenoj zoni. Pod određenim uvjetima može postojati prikladnost. U slučaju potrebe molimo da se obratite za savjet.   

Objašnjenje:
Za postojanost premaza s obzirom na klimu od presudne je važnosti je njegova otpornost prema vlazi, temperaturnim oscilacijama te mogućim ciklusima zamrzavanja i odmrzavanja. Čak i kad površina nije izložena izravnom opterećenju oborinskih voda, može se na njoj pojaviti voda zbog kondenzacije. To se događa uvijek kad podloga dosegne tačku rošenja ili je ispod nje. Ako do tog stanja dolazi samo povremeno i na ograničeno vrijeme, kao što, primjerice, može biti slučaj na nekoj kuhinjskoj ili kupaoničkoj površini koje nisu izložene prskanju vode (područje primjene unutarnje površine 2), to nema značajan uticaj na postojanost standardnih premaznih materijala. U određenim situacijama može kondenzirana vlaga djelovati na površinu redovno i na duže vrijeme. To je slučaj, na primjer, u proizvodnim halama s visokim dizanjem vlage ili nekim vlažnim prostorijama (primjena unutarnje površine 3). U takvim slučajevima treba koristiti premazne materijale koji odolijevaju većem izlaganju vlazi. Slična situacija s vlagom može nastati i na navodno suhim objektima. Primjer za to su stropne površine otvorenih garaža (područje primjene vanjske površine 1). Kad se građevinski element, najčešće od betona ili čelika, preko noći ohladi i po danu dođe u dodir s toplim zrakom, na površini se stvara kondenzirana voda koja može štetiti neprikladnim premaznim materijalima.

Pri razvrstavanju proizvoda na pojedina područja primjene uzeti su u obzir svi ovi kriteriji, tako da se na temelju razvrstavanja može napraviti tačniji odabir proizvoda. 

Priprema podloge

Kod građevinskih projekata kod kojih se očekuju kritični uvjeti osvjetljenja i površine povećane upojnosti, moguće je korištenjem TopGrund EG optimiziranje vremena rada (otvoreno vrijeme) za kasnije premaze, čime se smanjuje rizik pojave tragova valjka ili nastajanja nasjeda boje

Napomena

■ Prijeko potrebna konstruktivna zaštita građevinskih elemenata mora pritom biti zajamčena i cjelovita.
■ Prikladnost pojedinih proizvoda za određeno područje primjene odnosi se isključivo na izdržljivost premaza pod prevladavajućim klimatskim uvjetima. Ostali mogući utjecaji kao što su onečišćenje, izloženost hemikalijama, napad mikroorganizama itd. nisu pritom uzeti u obzir nego ih treba zasebno procijeniti u skladu s važećim Tehničkim informacijama.
■ Fasadni proizvodi s konzerviranjem premaza protiv pojave gljivica i algi nisu zbog svojih sastojaka određeni za unutarnje područje primjene 1 i 2, pa i ako bi tamo postojala njihova klimatska otpornost.
■ Primjena boja, lakova i lazura, koje sadrže otapala, u unutarnjem području je načelno moguća, ali bi mogla dovesti do pojave neugodnih mirisa. Stoga se ove proizvode razvrstava u kategoriju samo uvjetno prikladnih (o) za područja unutarnje primjene 1, 2 i 3. 
■ Područja s permanentnim opterećenjem kondenzirane vode i prskanja vodom, kao što su tuš kabine, parna sauna, rubovi bazena u bazenima za kupanje, izložena su posebnom velikom opterećenju te nisu obuhvaćena područjem primjene. U ovim je slučajevima potrebna upotreba specijalnih premaznih materijala. U slučaju potrebe molimo da se obratite za savjet.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba