caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18117/020152_SAP-735849_750_ML_CaparolColor_Alpinacolor.png

CaparoIColor

Najpoznatiji Europski sistem za samostalno nijansiranje unutarnjih i fasadnih boja

Primjena

Za nijansiranje unutarnjih i fasadnih boja u CaparolColor-Systemu. Za nijansiranje unutarnjih i fasadnih boja na bazi vode, plastike i žbuka na bazi umjetne smole, kao i za premaze i označavanje u boji, velike sposobnosti toniranja.

Osobine materijala

  • bez otapala, razrjeđuje se vodom, ekološki, slabog mirisa
  • otporni na vremenske uslove
  • klasa otiranja na mokro prema EN 13300: klasa 2 (5 - 20 µm), odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53 778
  • vodoodbojnost prema DIN 4108
  • jaka zaštita od kiše, odgovara klasi ”slaba vodopropusnost" po DIN EN 1062
  • dobra propusnost vodenih para, odgovara klasi ”srednja difuzija vodenih para" prema DIN EN 1062
  • maksimalna postojanost na svjetlost, snažnog, punog tona, jednostavni za miješanje
  • postojanost prema vodenim dezinfekcijskim i kućanskim sredstvima za čišćenje
  • otpornost na alkalne tvari, ne saponificiraju
  • zaštita protiv agresivnih ispušnih plinova

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

250 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

Nijanse

Sve nijanse se međusobno slobodno mogu miješati u bilo kojem omjeru i kompatibilne su sa svim Caparolovim disperzivnim bojama. Ako se samostalno nijansira više od jedne kante, prije nanošenja je potrebno sve kante međusobno pomiješati i dobro promiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: B
Grupa: vidjeti tablicu

Amazonas2Granat1Mandarin3Sanddorn3
Aprikose3Graphit1Marone1Sardinien2
Ara3Havanna1Meteor1Savanne1
Atlantis2Ingwer1Mocca1Schiefer1
Basalt1Iris2Muskat1Terra1
Canari3Kiesel1Niagara2Tibet2
Cognac3Lapis3Nutria1Umbrien3
Donau2Limette3Odenwald2  
Elsass3Madeira1Parma1  
Gobi3Mais3Salbei1  

Stepen sjaja

Svilenkasto mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Otvorene doze držati čvrsto zatvorene.

Gustina

ca. 1,25 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s 1,5 N/mm2:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice pri 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uslovima npr. uslijed vjetra ili kiše, površine moraju odstajati duže. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja kod alkaličnih završnih žbuka iz grupe mortova P II odnosno P III, tako da se površine mogu premazati već nakon što odstoje 7 dana.
Stare žbuke: popravljana mjesta na žbuci moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim i žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiGrund. Na brašnastim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund. Mineralne žbuke iz grupe mortova PIc premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan proizvodima.

Beton:
Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnastim slojem očistiti mehanički ili visokotlačnim čistačem uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na grubo poroznim upojnim odnosno površinama koje se malo osipaju temeljni premaz sa OptiGrund. Na brašnastim površinama temeljni premaz sa Dupagrund. 

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkalnosti cementom vezanim iver ploča površinu je potrebno radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji dijelovi zida otporni na smrzavanje ili klinker bez stranih čestica. Zid mora biti fugiran bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni premaz sa Dupagrund. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje se mora raditi sa fasadnom bojom Duparol. 

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Sjajne i lak premaze ohrapaviti. Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugačijeg načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund. 

Nosivi premazi žbuke od umjetne i žbuke od silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Nove žbuke premazivati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi silikatnih boja i žbuka:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan proizvodima.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund. 

Nenosivi premazi disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na brašnastim, upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund. 

Površine sa zaprljanjima od industrijskih plinova ili čađi:
Premazati fasadnom bojom Duparol.

Površine s naslagama gljivica ili algi:
Premazivati sa fungicidnom i algicidnom specijalnom fasadnom bojom Amphibolin-W.

Površine betona ili žbuke s pukotinama:
Premazivati sa Cap-elast.

Nepremazani zid od pješčenjaka:
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan proizvodima. 

Površine sa slanim izbojima (cvjetanjem):
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima ne može se garantirati trajno prianjanje premaza odnosno trajno sprečavanje cvjetanja.

Oštećenja / nedostaci:
Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje renovirati sa Histolith Renovierspachtel. Mjesta popravljana masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati. 

Unutarnje površine
Žbuke grupe PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s 1,5 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund, odnosno CapaSol.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund. 

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje, učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju, temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12. 

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. 

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa CaparolTiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.
Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Caparol IsoDeck.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 50°
Dizna: 0,019–0,025"
Pritisak: 150–180 bar

Sistem nanošenja

Temeljni premaz odnosno međupremaz: CaparolColor, razrjeđen sa najviše 10% vode.
Završni premaz: CaparolColor, razrjeđen sa najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 po jednom premazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini, nakon 24 sata otporno na kišu. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Sve CaparolColor nijanse ne blijede brzo kada se koriste čisto na vanjskim površinama. Kada se miješaju sa bijelom, nijanse crvena, narandžasta, žuta i zelena samo ograničeno ne blijede (vidjeti informacije u CaparolColor ton karti).
Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza kod obrade površine premazati u jednom prolazu, mokro na mokro. Ne primijenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kod nijansiranja disperzivnih i latex boja, uvijek je potrebno napraviti probni premaz radi potvrđivanja ispravnosti nijanse, budući da snažno vezane boje imaju tendenciju tamnjenja tokom sušenja. Akrilni lakovi te silikonske/mineralne/silikatne boje se ne smiju nijansirati sa CaparolColor. Uvijek koristiti specijalne pigmente, koji odgovaraju traženim svojstvima, osnovi i stupnju sjaja. Ne raditi na direktnom suncu, kiši i pri velikoj vlažnosti zraka (vlaga od magle). Po potrebi staviti cerade na skele.
Kod primjene Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može doći do pojave tipičnog mirisa otapala, zbog čega treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati AmphiSilan-Putzfestiger, slabog mirisa, bez aromatskih otapala. Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (efekt pisanja) doći do pojave svijetlih pruga.
Kod kompaktnih hladnih podloga ili kod produženog sušenja zbog vremenskih prilika mogu se uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) na površini premaza pojaviti prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi curenja aditiva. Ti aditivi su vodotopivi i sami će se ukloniti sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utiče nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome treba obaviti direktnu doradu, tragove curenja/aditive treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Dodatno grundiranje izvesti sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima se ti tragovi curenja ne pojavljuju.
Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim čimbenicima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).
Kod nijansiranja disperzivnih i latex boja te žbuka na bazi umjetnih smola, uvijek je potrebno poštivati upute za primjenu pojedinog proizvoda.

Podnošljivost sa drugim premaznim sredstvima: Proizvod je kompatibilan sa svim Caparol disperzivnim/emulzijskim/latex bojama i žbukama na bazi umjetne smole.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, mineralna punila, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (Benzizotiazlinon, Metilizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list