IsoDeck

Specijalna unutarnja boja s izolacijskim djelovanjem protiv mrlja od nikotina.

  Primjena

  Specijalna unutarnja boja za brzo i po okoliš neškodljivo renoviranje zidnih i stropnih površina zaprljanih nikotinom. IsoDeck izolira i blokira obojenja od nikotina koja se kod primjene normalnih vodorazrjedivih unutarnjih boja otapaju i pojavljuju kao mrlje. IsoDeck ne sadrži otapala i suši se jako brzo, tako da prednost za primjenu ima posebno u područjima kao što stambeni prostori, uredi, restorani, hoteli itd., jer ne treba dugo čekati i nema izlaganja korisnika nikakvim mirisima.
  U spoju s premazom Caparol AquaSperrgrund, boja IsoDeck neškodljivo po okoliš rješava i teške i škakljive probleme izolacije kao što je renoviranje površina sa jakim naslagama nikotina i/ili osušenim mrljama od vode, čađi i masnoća.

  Osobine materijala

  • ne sadrži otapala i omekšivače
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  • dobrog izolacijskog djelovanja
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m

  Baza materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  12,5 l

  Nijanse

  Bijela
  Nijansira se sa najviše 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor).
  Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu boje kako bi se izbjegle eventualne razlike u nijansi.

  Stepen sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 2, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m2

  Maksimalna veličina zrna

  Fina (< 100 µm)

  Gustina

  ca. 1,5 g/cm3

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
  Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća očistiti vodom uz dodatak sredstva za čišćenje u domaćinstvu koje razgrađuje masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati na suho.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom, valjkom i Airless aparatima.

  Airless nanošenje: Kut prskanja: 50°, Sapnica: 0,021–0,025", Pritisak: 150–180 bara, Alat i aparate nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja

  Površine sa normalnim zaprljanjima od nikotina
  Zasićeni ravnomjerni premaz sa IsoDeck, razrjeđen sa najviše 5 % vode. Na kontrastnim površinama izvesti prethodno temeljni premaz sa IsoDeck, razrjeđen sa 5-10 % vode. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju i jako upojnim površinama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa AquaSperrgrund ili Caparol-Haftgrund.
  Površine sa jakim naslagama nikotina i/ili mrljama od vode, čađi i masnoća
  Temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund, nerazrjeđenim. Nakon što se temeljni premaz dobro osuši (najmanje 12 sati) jedan do dva premaza sa IsoDeck, razrjeđen sa najviše 5 % vode.

  Potrošnja

  Caparol AquaSperrgrund ca. 110 ml/m², IsoDeck ca. 125 ml/m2 po prolazu na glatkim površinama.
  Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +200C i 65 % relativne vlažnosti zraka, sa AquaSperrgrundom se može premazivati nakon ca. 12 sati, a IsoDeckom nakon 4-6 sati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka treba računati na duže vrijeme sušenja.

  Napomena

  Kod površina na kojima ima jakih prljavština ili nečistoća, ili kod prostora koji se unutar jednog dana trebaju renovirati i ponovo staviti u upotrebu, preporučujemo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje ugodnog mirisa Dupa-inn. Pridržavati se tehničkih informacija br. 385. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim činjenicama, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Certifikat

  Prikladano za primjenu kod unutarnjih radova ocijenjena je u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio znak kvalitete TÜV "ispitan na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a), 30 g/l; < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans.

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt