caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18098/020133_SAP-057521_12,5_L_Caparol-Filtergrund_grob.png

Filtergrund grob

Ekološki, izolirajući premaz za unutarnju upotrebu. Izolira mrlje od nikotina, vode, čađi i masnih mrlja prije nanošenja strukturnih premaza.

Primjena

Pigmentirani disperzivni premaz za izoliranje i onemogućavanje izbijanja mrlja od nikotina, vode, čađi i masnoće, prije nanošenja završnih strukturnih premaza.

Filtergrund grob je bijelo-transparentan te onemogućava izbijanje mrlja, koje su vidljive, ali netopive, na površinu. Dodatno, omogućava odličnu prionjivost novih slojeva boje, te se stoga koristi kao temeljni premaz prije nanošenja završnih strukturiranih premaza, kao što su Caparol disperzivne (organske žbuke), Capa-stone Buntsteinputz kao i Capadecor VarioPutz, Capafloc Vario te ostalih sličnih proizvoda.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom, ekološki
  • snažno izolacijsko djelovanje
  • sredstvo za izoliranje sukladno VOB smjernicama
  • omogućava vezanje vidljivih mrlja i obezbojenja
  • difuzivan
  • odlično veže za podlogu
  • jednostavno se nanosi

Baza materijala

Disperzija na bazi umjetne smole sukladno DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l

Nijanse

Bijelo-transparentan.

Može se nijansirati sa max. 5 % CaparolColor ili AmphiColor® (AVA) tonerima, bez utjecaja i smanjenje izolirajućeg djelovanja.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,2 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.

Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem.
Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak kućanskog sredstva za čišćenje i odmašćivanje i ostaviti da se dobro osuši.

Jako upojne podloge grundirati sa OptiGrund ili CapaSol. Dijelove koji ne drže čvrsto ukloniti i sukladno tome pripremiti površinu.

Način primjene

Kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Pribor i alat za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Sistem nanošenja

Kao temeljni premaz, nanijeti nerazrijeđeni Filtergrund grob te ostaviti da se dobro osuši (minimalno 12 sati).
Na potpuno osušenu površinu, nakon grundiranja sa Filtergrund grob, mogu se nanositi Caparol Strukturputz, Capa-stone, Capadecor VarioPutz ili Capafloc Vario, sukladno uputama za primjenu pojedinog proizvoda.

Potrošnja

Ca. 200–250 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.

Na hrapavijim površinama odgovarajuće veće količine. Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+16 0C za okolni zrak i podlogu.

Funkcionalnost temeljnog premaza se jedino može garantirati, ukoliko je temperatura dovoljno visoka za brzo sušenje.

Ukoliko je temperatura niža, sušenje se može ubrzati koristeći topli zrak, kako bi se osigurala temperatura potrebna za postizanje izolirajućeg efekta.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati se može premazivati.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti se vrijeme sušenja produžuje.

Napomena

Nije pogodno za prostore sa visokom vlažnosti zraka (pekare, mesnice). Prostori u kojima se proizvodi, skladišti ili prodaje hrana, nakon premazivanja se prije ponovne upotrebe moraju zračiti najmanje 3 dana.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti filter A2/P2.
Sadrži Benzizotiazol, Metilizotiazolinon. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks 25 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, alifati (<2%), aditivi, sredstvo za konterviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije