Sylitol NQG Konzentrat

Sredstvo za grundiranje i razrjeđivanje Sylitol® NQG fasadne boje

Primjena

Sylitol® NQG Konzentrat se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje za Sylitol® NQG i kao sredstvo za grundiranje radi učvršćivanja i izjednačavanja jako ili različito upojnih mineralnih podloga prije premazivanja sa fasadnom bojom Sylitol® NQG. Nije prikladan za uobičajene disperzivne silikatne boje odnosno čiste silikatne boje.

Osobine materijala

  • velika snaga učvršćivanja podloge
  • dobra moć prodiranja u podlogu
  • velika propusnost vodene pare i ugljičnog dioksida
  • bez otapala, minimalne emisije štetnih tvari

Baza materijala

Specijalno alkalno vodeno staklo i organski dodaci.

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 10 l

Stepen sjaja

Prozirna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Materijal skladištiti samo u plastičnim pakiranjima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe i upojne.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima, što je opisano u tehničkim informacijama za Sylitol® NQG. Molimo da u tu svrhu obratite pažnju na pripadajuće tehničke informacije.

Način primjene

Kad se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje, molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Sylitol® NQG. Kad se koristi kao sredstvo za grundiranje odnosno kao brana protiv izgaranja, razrjeđuje se vodom u omjeru 2:1, nanosi do potpunog zasićenja podloge, po potrebi mokro na mokro, uz dobro utrljavanje četkom ili kistom.


Mjere za prekrivanje:
Okolinu površine koja se premazuje kao što su lak premazi, klinker, prirodni kamen, metal i prirodno ostavljeno ili lazurom premazano drvo zaštititi prekrivanjem. Boju koja prska odmah isprati s puno vode. Pri jakom vjetru skelu prekriti ceradom.

Razrjeđivanje

Sylitol® NQG Konzentrat razrjediti vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Potrošnja

ca. 100–200 ml/m2 ovisno o upojnosti podloge. Tačne vrijednosti odrediti probom na pojedinom objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka se može premazivati nakon ca. 12 sati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka produžuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Alat i uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe, eventualno uz uporabu sredstva za pranje. Alat kod prekida u radu držati u sredstvu za grundiranje/boji ili pod vodom.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (magla) ili po jakom vjetru.
Po potrebi staviti mrežaste cerade na skele. Oprez kad postoji opasnost od mraza preko noći. Kao nosač premaza nisu prikladni premazi od lak boja, podloge sa slanim izbojima (cvjetanjem), plastični materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s malim nagibom odnosno padom treba paziti na to da voda može nesmetano otjecati.

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Podnosi se samo sa proizvodom Sylitol® NQG. Sylitol® NQG Konzentrat se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list