caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/218716/062038_Dupa-Putzfestiger.png

Dupa-Putzfestiger

Transparentno sredstvo za dubinsko grundiranje na bazi otapala, bez aromata, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Visokokvalitetno, bezbojno specijalno sredstvo za grundiranje za unutarnje i fasadne površine za učvršćivanje osipajućih poroznih žbuka i betonskih površina te za površine s kojih su mehanički uklonjeni stari premazi. Čvrsto prianjajući, stari premazi koji se kredaju će se dodatno površinski učvrstiti. Stare, ne nosive premaze Dupa-Putzfestiger otapa, tako da se mogu odvojiti od površine. Također se koristi na fasadnim sustavima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirena (EPS), kao i na žbukama koje sadrže polistiren.

Osobine materijala

  • bez aromata
  • učvršćivanje podloga koje se kredaju i osipaju
  • pogodno i za povezane sustave za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirena (EPS), kao i na žbukama koje sadrže polistiren.

Baza materijala

Polimerizacijska smola otopljena u organskim otapalima.

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 10 l

Nijanse

transparentna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

Gustina

ca. 0,9 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Priprema podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18363 st.3.
Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Nanosi se alatom otpornim na otapala i utrljavanjem četkom u podlogu.

Razrjeđivanje

Ako je potrebno, isključivo sa maks. 10% razrjeđivača Caparol AF-Verdünner.

Sistem nanošenja

Na normalno i slabo upojnim podlogama nerazrjeđen, na jako upojnim površinama nanositi dva puta "mokro na mokro".  Dobro utrljati u podlogu pomoću alata otpornog na otapala. Temeljni premaz ne smije stvoriti zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Ca. 150–300 ml/m2 ovisno o upojnosti i svojstvima podloge. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Može se raditi i na mrazu, kad je podloga suha i nije zaleđena.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka, može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama prostora i zidova osigurati odgovarajuće dulje vrijeme sušenja, po potrebi više dana.

Alat

Alatom za premazivanje otpornim na otapala nanijeti i dobro utrljati. Nanošenje prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti uređaje na stlačeni zrak.

Nanošenje Airless-om

Ugao špricanja: 60°
Veličina dizne: 0,029"
Pritisak špricanja: 50-60 bar
Nakon upotrebe uređaje očistiti sa nitro razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova.

Napomena

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Dupa-Putzfestiger se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Ukoliko se progura i prodre u dišne puteve može biti smrtonosan. Kod trudnica može imati štetno djelovanje na plod. Štetan za vodeni svijet sa dugotrajnim djelovanjem. Prije uporabe nabaviti posebne upute. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom noseći prikladnu zaštitu za ruke, tijelo, oči i lice. UKOLIKO SE PROGUTA:odmah kontaktirati liječnika ili centar za trovanje. NE IZAZIVATI povraćanje. Ponavljano izlaganje može izazvati suhoću ili pucanje kože.

Sadrži: Dekan, 2,2,4,6,6-Pentametilheptan, Alkane, C9-12-Izo-, 1-Izopropil-2,2-dimetiltrimetilendiizobutirat.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu sa ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(h): 750 g/l; < 650 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

GISKOD: BSL60

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, alifati, ester, glikoleter.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije