Dupa-grund

Sredstvo za dubinsko grundiranje na bazi otapala koje učvršćuje stare premaze, za vanjske radove.

  Primjena

  Kvalitetno, bezbojno specijalno sredstvo za grundiranje za fasadne površine za pripremu kritičnih mineralnih podloga, kao sigurnosno sredstvo za grundiranje prije nanošenja kasnijih premaza, za učvršćivanje poroznih površina žbuke i betona koje se osipaju, Disbocret maltera i masa za ispunu i izravnavanje koje sadrže cement i podloga s mehanički odstranjenim starim premazima. 
  Učvršćuje površinu starih premaza s krednim pojavama koji dobro vežu. Dupa-grund rastvara stare premaze koji ne vežu čvrsto tako da se oni mogu odstraniti (otući). 
  Ne koristi se na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.

  Osobine materijala

  • učvršćuje stare premaze
  • jako dobro učvršćuje podlogu
  • ima veliku moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije
  • otporan na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

  Baza materijala

  Umjetna smola u organskim otapalima.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  5 l, 10 l

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

  Gustina

  ca. 0,9 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

  Priprema podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga
  obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Sistem nanošenja

  Na normalno i slabo upojnim podlogama nerazrjeđen, na jako upojnim površinama nanositi dva puta mokro na mokro. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

  Potrošnja

  Zavisno od upojnosti podloge i stepenu razrjeđenosti 150-300 ml/m2.
  Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

  Vrijeme sušenja

  Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon 24 sata.
  Pri nižim temperaturama su potrebna odgovarajuće duža vremena sušenja.

  Alat

  Dupa-grund se nanosi kistom odnosno četkom i dobro utrlja.
  Špricanje prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti uređaje za špricanje s komprimiranim zrakom.

  Airless nanošenje:
  Ugao špricanja: 600
  Mlaznica(dizna): 0,029 inča
  Pritisak prskanja: 50 - 60 bara

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe nitro razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

  Napomena

  Grundirane površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše (pri 200C najmanje 24 sata; pri nižim temperaturama odgovarajuće duže, po potrebi nekoliko dana), jer se otapala koja su u premazu luče prema unutra, što može dovesti do naknadne pojave mirisa.

  Podnošljivost sa drugim materijalima:

  Dupa-grund se ne smije miješati sa drugim materijalima.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
  Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(h): 750 g/l: maks. 750 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GF05

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, benzinsko otapalo (nafta), etanol, etilacetat.

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt