Dupa-grund

Sredstvo za dubinsko grundiranje na bazi otapala koje učvršćuje stare premaze, za vanjske radove.
caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/78668/033247_Dupa-grund_WE2_EXC_10L.png

Primjena

Kvalitetno, bezbojno specijalno sredstvo za grundiranje za fasadne površine za pripremu kritičnih mineralnih podloga, kao sigurnosno sredstvo za grundiranje prije nanošenja kasnijih premaza, za učvršćivanje poroznih površina žbuke i betona koje se osipaju, Disbocret maltera i masa za ispunu i izravnavanje koje sadrže cement i podloga s mehanički odstranjenim starim premazima. 
Učvršćuje površinu starih premaza s krednim pojavama koji dobro vežu. Dupa-grund rastvara stare premaze koji ne vežu čvrsto tako da se oni mogu odstraniti (otući). 
Ne koristi se na povezanim sistemima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.

Osobine materijala

  • učvršćuje stare premaze
  • jako dobro učvršćuje podlogu
  • ima veliku moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije
  • otporan na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

Baza materijala

Umjetna smola u organskim otapalima.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

Gustina

ca. 0,9 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

Priprema podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18363 st.3.
Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Sistem nanošenja

Na normalno i slabo upojnim podlogama nerazrjeđen, na jako upojnim površinama nanositi dva puta mokro na mokro. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Zavisno od upojnosti podloge i stepenu razrjeđenosti 150-300 ml/m2.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon 24 sata.
Pri nižim temperaturama su potrebna odgovarajuće duža vremena sušenja.

Alat

Dupa-grund se nanosi kistom odnosno četkom otpornim na otapala i dobro utrlja.
Špricanje prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti uređaje za špricanje s komprimiranim zrakom.

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 600
Mlaznica(dizna): 0,029 inča
Pritisak prskanja: 50 - 60 bara

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe nitro razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

Napomena

Grundirane površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše (pri 200C najmanje 24 sata; pri nižim temperaturama odgovarajuće duže, po potrebi nekoliko dana), jer se otapala koja su u premazu luče prema unutra, što može dovesti do naknadne pojave mirisa.

Podnošljivost sa drugim materijalima:

Dupa-grund se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože.
Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži: Organsko otapalo na baz nafte, lagano, aromatsko, 2-Metil-1-propanol

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(h): 750 g/l: maks. 750 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF05

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, benzinsko otapalo (nafta), etanol, etilacetat.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list