• facebook

CapaSol

Vodorazrjedivo, specijalno sredstvo za grundiranje bez otapala, za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  CapaSol je specijalno nepigmentirano sredstvo za grundiranje na akrilnoj bazi, velike moći prodiranja, za izjednačavanje vanjskih i unutarnjih čvrstih mineralnih podloga koje jako ili neravnomjerno upijaju.
  CapaSol je pritom izvanredno prikladan za obradu poroznih upojnih podloga kao što su žbuke, gips-kartonske ploče, nepečena cigla, unutarnje površine od porobetona i zidovi od vapnenačkog pješčenjaka.
  Kompaktne glatke površine kao što su čista gips žbuka ili gipsane građevinske ploče se grundiraju sa Caparol-Tiefgrund TB ili Caparol-Haftgrund.

  Osobine materijala

  • ugodan miris
  • velika moć prodiranja u podlogu
  • lako se obrađuje
  • učvršćuje podlogu

  Baza materijala

  Modificirana, vodena disperzija umjetne smole.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 l, 20 l

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 1,0 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  Ako je potrebno, sa vodom u omjeru do 2 : 1.

  Sistem nanošenja

  Ovisno o upojnosti podloge nerazrjeđen odnosno razrjeđen sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, a u slučaju potrebe dobro utrljati četkom ili kistom mokro na mokro.
  Na jako upojnim podlogama CapaSol se može razrjediti s najviše 10% vode. Na slabo upojnim unutarnjim površinama CapaSol se može razrjediti sa 2 dijela vode. Nanošenje valjkom ili prskalicom je moguće samo na površinama koje treba normalno grundirati radi boljeg vezanja premaza koji nakon toga slijede.
  Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film.

  Potrošnja

  Ovisno o postupku rada, stepenu razrjeđenosti i upojnosti podloge ca. 50–200 ml/m2. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5°C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

  Alat

  Zasićenim nanošenjem i utrljavanjem kistom ili četkom se postiže potpuna djelotvornost i učvršćivanje podloge. Valjak i prskalice pod pritiskom su manje prikladne. Međutim, moguće je i nanošenje Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Ugao prskanja: 60°
  Mlaznica: 0,029"
  Pritisak prskanja: 50 bar

  Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

  Napomena

  CapaSol nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GF01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, polisiloksan, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija