Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Temeljni premazi za unut... | CapaSol LF Konzentrat/Gr...

CapaSol LF Konzentrat/Grundier Konzentrat

Vodorazrjedivo, nepigmentirano koncentrirano specijalno sredstvo za grundiranje, za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Specijalno sredstvo za grundiranje za izjednačavanje čvrstih, poroznih podloga koje upijaju jako ili neravnomjerno.
  Izvanredno prikladno za obradu poroznih, upojnih podloga poput žbuke, nepečene opeke, porobetona, prirodnog kamena i gips-kartonskih ploča kao i betona, lakog betona, Disbocret mortova i masa za izravnavanje koje sadrže cement, cementnih i anhidritnih estriha.
  Sve kompaktne, glatke površine poput starih premaza ili građevinskih elemenata od čistog gipsa trebalo bi grundirati s Caparol Tiefgrund TB, CapaGrund Universal ili Caparol Haftgund, već prema stanju i svojstvima podloge.

  Osobine materijala

  Razrjeđuje se vodom, jaki koncentrat, bez otapala, slabi miris, velika izdašnost.

  Baza materijala

  Modificirana, vodenasta disperzija umjetnih smola.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 l, 1 l

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 1,0 g/cm3

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  Vodom

  Sistem nanošenja

  Na normalno upojnim podlogama CapaSol LF Konzentrat razrijediti sa 3–4 dijela vode. Za grundiranje jako upojnih površina CapaSol LF Konzentrat razrijediti sa 4–5 dijelova vode i prema potrebi nanositi mokro na mokro do potpunog zasićenja. U većini slučajeva je dovoljno jedno grundiranje.
  Za grundiranje betona, lakog betona, Disbocret mortova i masa koje sadrže cement, cementnog i anhidritnog estriha, CapaSol LF Konzentrat razrijediti sa 2 dijela vode.
  Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film.

  Potrošnja

  Ovisno o namjeni kao i upojnosti i stanju podloge između ca. 50–200 ml/m2.
  Tačnu potrošnju i stepen razrjeđenosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 °C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

  Alat

  Zasićenim nanošenjem i utrljavanjem kistom ili četkom postiže se potpuna djelotvornost i učvršćivanje podloge. Valjak i prskalice pod pritiskom su manje prikladne. Također, moguće je nanošenje i Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Ugao prskanja: 60°
  Mlaznica: 0,029"
  Pritisak prskanja: 50 bar.

  Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

  Napomena

  CapaSol LF Konzentrat nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GF01

  Tehnička podrška

  U ovom pisanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt