Caparol-Tiefgrund TB

Specijalno sredstvo za grundiranje sa otapalima, za vanjske i unutrašnje radove.

  Primjena

  Specijalno sredstvo za grundiranje, bezbojno kad se osuši, za vanjske i unutrašnje površine.
  Specijalno za gipsane površine. Za grundiranje i učvršćivanje starih žbuka koje se osipaju po površini, površina s ispranim ili mehanički uklonjenim starim premazima ili podloga onečišćenih makulaturom ili ostacima ljepila za tapete.
  Ne primjenjuje se na povezanim sistemima za toplinsku izolaciju sa izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.
  Ne koristiti u prostorima gdje se skladište ili proizvode prehrambene namirnice.

  Osobine materijala

  Učvršćuje podlogu, ima veliku moć prodiranja, sposobnost difuzije i sorpcije, otporan na alkalne tvari, bezbojan kad se osuši.

  Baza materijala

  Akrilna smola u otapalu.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  1 l, 5 l, 10 l, 25 l

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 0,8 g/cm3

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  U slučaju potrebe, razrjeđivati isključivo tehničkim benzinom.

  Sistem nanošenja

  Obrada:
  U normalnom slučaju se obrađuje nerazrjeđen. Na prhkim, poroznim podlogama dva puta mokro na mokro. Na slabo upojnim podlogama razrjeđen s najviše 20% tehničkog benzina. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

  Potrošnja

  Zavisno o upojnosti podloge i stupnju razrjeđenosti 150–300 ml/m2.
  Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C relativne vlažnosti zraka može se obrađivati najranije nakon 12 sati.
  Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

  Alat

  Caparol-Tiefgrund TB se nanosi kistom odnosno četkom i dobro utrlja. Prskanje s prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti prskalice s komprimiranim zrakom.

  Airless nanošenje:
  Ugao prskanja: 60°
  Mlaznica: 0,029"
  Pritisak prskanja: 50–60 bara

  Čišćenje alata

  Uređaje za rad očistiti odmah nakon upotrebe tehničkim benzinom ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

  Napomena

  Ne koristiti u osjetljivim prostorima gdje nema dovoljno vremena za sušenje. Kod primjene Caparol-Tiefgrund TB u unutrašnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim prostorima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji je bez aromata i slabog mirisa (vidjeti tehničke informacije broj 670).

  Podnošljivost sa drugim materijalima:
  Caparol-Tiefgrund TB se ne smije miješati sa drugim materijalima.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Zapaljivo.
  Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
  Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.
  Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
  Pare mogu uzrokovati pospanost ili vrtoglavicu.
  Čuvati izvan dohvata djece.
  Spremnike čuvati hermetički zatvorene na dobro prozračenom mjestu.
  Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.
  Ne udisati paru / aerosol.
  Ne izlijevati u kanalizaciju.
  U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sistem.
  Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
  Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(h): 750 g/l; maks. 730 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GF03

  Tehnička podrška

  U ovom printanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt