caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/218713/062035_Capaplex.png

Capaplex

Vodorazrjedivi specijalni temeljni premaz za plemeniti izgled površina te starih boja koje sadrže ljepilo, unutra i vaniPrimjena

Capaplex je vodorazrjedivo, transparentno disperzivno sredstvo za grundiranje namijenjeno za izjednačavanje upojnosti čvrstih, nosivih podloga, jako ili nejednoliko upojnih.
Posebno pogodno za porobeton. Grundiranje sa Capaplexom produljuje vrijeme sušenja (otvoreno vrijeme) na površinama premazanima uljnim bojama.
Također pogodan kao transparentni premaz oporan na pranje koji ne žuti, za tapete.

Osobine materijala

  • otporan na atmosferilije
  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
  • učvršćuje podlogu
  • transparentan nakon sušenja
  • ne žuti

Baza materijala

Modificirana vodena disperzija umjetnih smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min godinu dana.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Isključivo vodom.

Sistem nanošenja

Na normalno upojnim podlogama nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode.
Za grundiranje jako upojnih površina nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3–4 dijela vode u dva nanosa.
Kod nepremazanog porobetona nanijeti Capaplex razrijeđen sa 3 dijela vode.

Za postizanja svilenkasto mat površine ili kod završnog premazivanja tapeta u unutarnjim prostorima nanijeti Capaplex razrijeđen sa 1–2 dijela vode, za mat izgled Capaplex razrijeđen sa 4 dijela vode, a za svilenkasto-sjajni izgled nanijeti nerazrijeđeno.
Za doradu boja na bazi ljepila dodati ca. 5 % Capaplex.

Može doći do djelomičnog otapanja tiska na tapetama te je zbog toga uvijek potrebna izrada probnog premaza.

Potrošnja

Ca. 50-200 ml/m2, ovisno o stanju i svojstvima podloge te načinu nanošenja.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama i većim vlažnostima zraka odgovarajuće dulje.

Alat

Može se nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 60°
Dizna: 0,029"
Pritisak: 50 bara

Čišćenje alata

Alat očisti odmah nakon upotrebe sapunom i vodom.

Napomena

Capaplex nije pogodan za horizontalne površine koje su izložene vodi i vlazi.

Podnošljivost:
Može se premazivati sa svim Caparol disperzivnim bojama.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A/h: 30 g/l; max. 5 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna disperzija, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba