• facebook
Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Sredstva za grundiranje ... | Disboxan 452 Wetterschut...

Disboxan 452 Wetterschutz

Impregnacija na bazi siloksana sa hidrofobnim učinkom za mineralne fasadne površine koje sadrže silikate.

  Primjena

  Hidrofobna impregnacija za mineralne fasadne površine koje sadrže silikate. Za hidrofobnost temeljnog premaza i povećanje otpora prema smrzavanju/stvaranju soli od kondenzacije ispod premaza od metakrilne smole.
  Napomena: impregnaciju koja sadrži otapala ne smije se koristiti na jednostrukim zidovima. Pod određenim uslovima mogu pare iz otapala prodrijeti u unutrašnje prostore. Na jednostrukim zidovima treba upotrijebiti Disboxan 450 Fassadenschutz ili Disboxan 451 ImprägnierCreme.

  Osobine materijala

  • niska viskoznost, dobra sposobnost prodiranja u podlogu i odbijanje vode
  • poboljšava otpor protiv smrzavanja/stvaranja soli od kondenzacije, ispod premaza od metakrilne smole
  • na fasadnim površinama sprječava taloženje prašine, napad algi i mahovine, pojavu neuglednih mrlja od vlage i izbijanja soli

  Baza materijala

  Siloksan. Na bazi otapala.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 l kanistar

  Nijanse

  Transparentan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 0,8 g/cm3

  Tačka paljenja

  > 21 °C

  Prikladne podloge

  Upojne i suhe mineralne podloge koje sadrže silikate, poput zidova od klinkera, vapneno pješčanih cigli, betona, betonskih blokova, cementa i vapnene žbuke.
  Na svijetlim podlogama moguće je intenziviranje tona boje.
  Podloga mora biti čista, otporna na smrzavanje i bez stranih čestica. Mora se isključiti  mogućnost prodora vlage iz pukotina, fuga, grubih pora itd.

  Priprema podloge

  Pripremiti prikladnim postupcima tako da nema slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Materijal ne formira film.
  Učvršćivanje trošnih podloga oštećenih vremenskim utjecajima i podloga koje se osipaju se ne postiže. Kod premaza koji slijede paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

  Priprema materijala

  Materijal je pripremljen za upotrebu.

  Način primjene

  Impregniranje
  Disboxan 452 Wetter­schutz obilno se nanosi jednom do dvaput (mokro u mokro)  premazivanjem ili razlijevanjem, ovisno o sposobnosti upijanja podloge.

  Temeljni premaz
  Disboxan 452 Wetter­schutz se nanosi premazivanjem.

  Potrošnja

  Impregniranje ca. 200 - 400 ml/m2 po nanosu, ovisno o upojnosti podloge
  Temeljni premaz ca. 200 ml/m2

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 30 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 2 sata.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

  Certifikat

  • 3-1000: Određivanje propuštanja vodene pare i kapilarne apsorpcije vode,
   Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
  Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GF 02

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

  Tehnička podrška

  U ovom printanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list