• facebook
Proizvodi | Sredstva za grundiranje ... | Sredstva za grundiranje ... | Disboxan 451 ImprägnierC...

Disboxan 451 ImprägnierCreme

Hidrofobirajuća emulzija na bazi silana, u obliku kreme, s odličnim, definiranim svojstvom prodiranja. Ne sadrži otapala. Ispitana prema ZTV-ING, TL/TP OS-A i OS-B.

  Primjena

  Za hidrofobirajuću impregnaciju betona i armiranog betona, fasada od klinker zidova, krečnog pješčenjaka kao i mineralnih žbuka i premaza.
  Za hidrofobirajuće grundiranje i povećanje otpornosti na smrzavanje i otopine soli ispod premaza. Materijal ne stvara film. Nije moguće postići učvršćivanje prhkih ili vremenom načetih površina.

  Osobine materijala

  • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
  • bez otapala, na bazi vode, neškodljiva za okoliš
  • tiksotropna, stoga nema gubitaka pri aplikaciji
  • reducira upijanje vode
  • povećana otpornost na mraz i otopine soli
  • nema utjecaja na paropropusnost
  • smanjuje mogućnost nastajanja algi i mahovina, mrlje od vlage i cvjetanja
  • ispitana prema TL/TP OS-A i u spoju s Disbocret 515 Betonfarbe prema TL/TP OS-B odredbi iz ZTV-ING
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sistemi za zaštitu površine betona

  Baza materijala

  Vodenasta hidrofobirajuća emulzija na bazi silana.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 kg plastična kanta.

  Nijanse

  Prozirna.

  Skladištenje

  Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 12 mjeseci. Ne skladištiti na suncu i temperaturi iznad 300C. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 200C.

  Gustina

  ca. 0,9 g/cm3

  Prikladne podloge

  Zid od klinkera, krečni pješčenjak, pješčenjak, beton, betonski blokovi, cementne i krečne žbuke, kao i upojni mineralni premazi.
  Na svijetlim podlogama je moguće zatamnjenje nijanse.

  Podloga mora biti čista, suha, otporna na smrzavanje i bez stranih čestica. Vlaženje sa stražnje strane kroz pukotine, fuge, grube pore, itd. se mora potpuno isključiti.

  Priprema podloge

  Pripremiti prikladnim postupcima tako da nema slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Kod premaza koji slijede paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

  Priprema materijala

  Materijal je gotov za upotrebu.

  Način primjene

  Materijal nanositi četkom ili prskanjem (Airless aparat za prskanje). Ovisno o upojnosti, u pravilu je dovoljan jednostruki nanos. Dvostruki nanos ima smisla kod betona na koji se ne nanosi sljedeći premaz.
  Uputstvo: Ovisno o upojnosti podloge, Disboxan 451 ImprägnierCreme se bez gubitaka materijala može nanositi čak i na okomite površine i stropove. U slučaju potrebe treba ipak prekriti prozore i druge elemente. Onečišćenja odmah isprati, jer inače nastaju mrlje koje se ne mogu odstraniti.

  Potrošnja

  Impregniranje/Grundiranje
  ca. 150 – 300 g/m2 po nanosu, ovisno o upojnosti podloge. Kod slabo upojnih podloga ne bi trebalo aplicirati više od 200 g/m2. Prije sljedećeg nanosa krema Disboxan 451 ImprägnierCreme koja je prodrla u podlogu mora biti suha na dodir. Kod primjene kao OS-1/A ili u OS-2/B sistemu obratiti pažnju na potrošnju u podacima za izvođenje radova prema DIN V
  18026.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Najniža +50C, najviša +300C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka, otporno na kišu nakon ca. 12 sati, a premazivati se može nakon ca. 24 sata.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe, vodom.

  Certifikat

  • 4-1097: Certifikat o sukladnosti Disbocret OS 1/A (451), Polymer-Institut, Flörsheim
  • 4-1098: Certifikat o sukladnosti Disbocret OS 2/B (451,515), Polymer-Institut, Flörsheim

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  Norma DIN EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme.
  Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela (Notified Body).
  Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi DIN EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema DIN EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.caparol.de.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi te njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list