Caparol-Haftgrund

Temeljni premaz za disperzivne i disperzivno silikatne boje za
unutrašnje radove. Minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala.

Primjena

Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne temeljne premaze u unutarnjim prostorima, prije završnih premaza disperzivnim bojama ili disperzivno-silikatnim bojama. Temeljni premaz koji se čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, gipsanim i gotovim žbukama iz skupine žbuka PIV i PV, kao i građevinskim gipsanim pločama.
Kao temeljni premaz za bolje hvatanje prije tapaciranja bilo koje vrste na glatkim, slabo upojnim podlogama.

Osobine materijala

 • laka obrada, razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš i slabi miris
 • difuzivnost, sd vrijednost 0,03 m (usljed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama)
 • vrlo jako vezanje za podlogu
 • izjednačavanje upojnosti
 • dobra pokrivna moć
 • temeljni premaz za kasnije nanošenje disperzivno silikatnih boja na podlogama koje ne siliciraju

Baza materijala

Modificirana disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba:
5 l, 12,5 l
 • Caparol-Haftgrund Airfix:
25 l, 120 l

Nijanse

Bijela Caparol-Haftgrund se može nijansirati s najviše 25 % boja CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.
Caparol-Haftgrund se može mašinski nijansirati na ColorExpress sistemu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja

Gustina

ca. 1,7 g/cm3

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Isključivo vodom.

Sistem nanošenja

Nerazrjeđen. Na konzistenciju za obradu podesiti s najviše 3% vode ili CapaSol LF.

Potrošnja

Na glatkim površinama 150 - 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi 20°C i 65% vlage nakon ca. 12 sati od premazivanja.

Alat

Caparol-Haftgrund se može nanositi valjkom (valjci sa dlakom duljine 14-16 mm), kistom / četkom ili prskalicom.


Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 500
Mlaznica: 0,021 - 0,025 inča
Pritisak prskanja: 150 - 180 bara
Pištolj opremiti grubim filterom za disperziju (zeleni). Kod nanošenja prskalicom, boju dobro promiješati i procijediti.

Čišćenje alata

Uređaje za rad nakon upotrebe isprati vodom.

Napomena

Podnošljivost:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Caparol-Haftgrund miješati samo sa CapaSol LF, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Certifikat

Prikladnost za primjenu u unutrašnjim prostorima ocijenjena u Fraunhofer Willhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio TÜV oznaku kvalitete "provjereno bez štetnih tvari". Stručno mišljenje se može dobiti na zahtjev.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a): 30 g/l; < 1 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervans

Bliži podaci

U ovom printanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt