CapaGrund Universal

Na SolSilan tehnologiji, za kasnije disperzivne, disperzivno silikatne i premaze na bazi silikonskih i polimernih smola. Smanjuje opasnost alkaličnih cvjetanja kod novih mineralnih žbuka.

  Primjena

  Jako paropropusno specijalno sredstvo za grundiranje s bijelim pigmentima za pokrivne temeljne premaze, prije nanošenja disperzivnih, disperzivno silikatnih i boja na bazi silikonske smole na mineralnim vanjskim i unutrašnjim površinama kao i starim premazima od umjetne smole i povezanim sistemima za toplinsku izolaciju. Može se koristiti i kao temeljni premaz kod boja na bazi polimerne smole koje sadrže otapala.
  Zbog SolSilan tehnologije CapaGrund Universal posebno dobro odbija vodu i smanjuje opasnost od vapnenih cvjetanja kod završnih premaza u boji na alkaličnim gornjim žbukama iz grupe maltera P Ic, P II odnosno P III kao i kod betona.
  CapaGrund Universal ima veliku moć prijanjanja i kao na dodir suhi predpremaz bitno olakšava razvlačenje i strukturiranje kod strukturnih žbuka.

  Osobine materijala

  • gotov za obradu
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, ugodnog mirisa
  • poboljšava vezanje za podlogu
  • podloga koja silicira za kasnije premaze disperzivnim silikatnim bojama
  • velika difuzivnost, sd H2O 0,06 m prema DIN EN 1062
  • slaba propusnost vode, w-vrijednost 0,05 [kg/(m2·h0,5)] prema DIN EN 1062. Nijansiranjem može doći do odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Baza materijala

  Silikonom modificirana plastična disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba:
   5 l, 12,5 l
  • CapaGrund Universal Airfix:
   25 l

  Nijanse

  Bijela
  CapaGrund Universal se može nijansirati s najviše 25 % boja CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.
  CapaGrund Universal se može strojno nijansirati u ColorExpress-Systemu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.
  Intenzivnije nijanse se izrađuju metodom približnosti iz bijele boje i prikladne su kao temeljni premaz za željeni završni premaz brilantnih, intenzivnih nijansi. Kod odgovarajućih nijansi pokrivnog premaza se na ColorExpress-Systemu ukazuje na ovu mogućnost, pa je kod iste oznake nijanse pod CapaGrund Universal pohranjena odgovarajuća receptura.

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 1,4 g/cm3

  Dopunski proizvodi

  Dopunski materijal:
  Caparol Trocknungsbeschleuniger Winteradditiv (zimski aditiv za ubrzavanje sušenja) za obradu i brzu otpornost na kišu proizvoda CapaGrund Universal pri niskim temperaturama od +1°C do ca. +10°C. Obrada, vidjeti naljepnicu na Caparol Trocknungsbeschleuniger.

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i dovoljno stvrdnute.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  Razrjeđivati isključivo vodom.

  Sistem nanošenja

  U normalnom slučaju se CapaGrund Universal obrađuje nerazrjeđen. Na konzistenciju za obradu podesiti s najviše 3% vode.

  Potrošnja

  Na glatkim površinama 150–200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5°C za okolni zrak i podlogu.

  Alat

  CapaGrund Universal se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili prskalicom.

  Airless nanošenje:
  Ugao prskanja: 50°
  Sapnica: 0,019–0,021"
  Pritisak prskanja: 150–180 bara
  Kod nanošenja prskalicom boju dobro promiješati i procijediti.

  Čišćenje alata

  Uređaje za rad očistiti vodom nakon upotrebe.

  Napomena

  CapaGrund Universal nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

  Podnošljivost:
  Kako bi se očuvala specijalna svojstva, CapaGrund Universal se smije nijansirati samo s CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA – Amphibolin Vollton- nd Abtönfarben ili preko ColorExpress stanica. Ne dodavati nikakve druge materijale.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a): 30 g/l; maks. 25 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GP01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija akrilne smole, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans.

  Tehnička podrška

  U ovom printanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sicherheitsdatenblatt