• facebook

AmphiSilan-Putzfestiger

Specijalno sredstvo za grundiranje na bazi otapala za učvršćivanje kritičnih podloga kod unutrašnjih i vanjskih radova.

  Primjena

  Sa AmphiSilan-Putzfestigerom se izrađuju temeljni premazi koji učvršćuju kritične podloge kao što su žbuke i stari premazi koji su upojni ili se osipaju, obrušene gipsane površine, isprane boje s ljepilom i gipskartonske ploče.
  Sredstvo je posebno prikladno za temeljne premaze koji učvršćuju na povezanim sistemima za toplinsku izolaciju sa polistirolom ili toplinskim žbukama koje sadrže polistirol.

  Osobine materijala

  • otpornost na alkalne tvari
  • nema naprezanja
  • velika moć prodiranja u podlogu
  • nema žutila
  • sposobnost difuzije i apsorpcije

  Baza materijala

  Smola od čistog akrilata i polimera

  Pakovanje/veličina pakovanja

  10 l

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 0,8 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Priprema podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.
  Zavisno o stanju i svojstvima podloge namazati jedan do dva puta mokro na mokro ili raspršiti po površini. Na slabo ili neravnomjerno upojnim podlogama, kojima ipak treba učvrstiti površinu, AmphiSilan-Putzfestiger se može razrjediti sa najviše 10 % razrjeđivača Caparol AF-Verdünner. Nakon grundiranja ne smije nastati zatvoreni sjajni film. Površine grundirane sa AmphiSilan-Putzfestigerom prije dalje obrade pustiti da se dobro osuše (pri 20°C najmanje 12 sati, na nižim temperaturama odgovarajuće duže, po potrebi više dana).

  Razrjeđivanje

  Ako je potrebno, isključivo sa razrjeđivačem Caparol AF-Verdünner.

  Potrošnja

  Ca. 150–300 ml/m2 ovisno o stanju i svojstvima podloge.
  Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  Može se raditi i na mrazu, kad je podloga suha i bez leda.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C relativne vlažnosti zraka, može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati.
  Pri nižim temperaturama prostora i zidova osigurati odgovarajuće duže vrijeme sušenja, po potrebi više dana.

  Alat

  Alatom za premazivanje otpornim na otapala nanijeti i dobro utrljati. Prskanje prikladnim Airless uređajima.
  Ne upotrebljavati prskalice na zrak pod pritiskom, jer mogu nastati eksplozivne smjese zraka.

  Nanošenje Airless-om

  Ugao prskanja: 60°
  Mlaznica (dizna): 0,029"
  Pritisak prskanja: 50-60 bar
  Čišćenje alata i uređaja za rad tehničkim benzinom.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Ne primjenjivati u osjetljivim područjima gdje nema dovoljno vremena za sušenje. Premazni materijali koji sadrže otapala se ne smiju primjenjivati u prostorijama u kojima se skladište prehrambeni proizvodi.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu sa ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  Kompatibilnost

  AmphiSilan-Putzfestiger se ne smije miješati sa drugim materijalima.

  HOS

  A(h): 750 g/l; maks. 680 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GF02

  Deklaracija sadržaja

  Akrilna smola, alifati, ester, glikoleter.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list