Amphisilan Grundierfarbe

Specijalno sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje boja na bazi silikonskih smola. Ekonomično nanošenje i aplikacija bez maglice pomoću Nespri-TEC tehnologije.

  Primjena

  Vodorazrjedivo, pigmentirano, hidrofobirajuće sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje, namijenjeno kao temeljni premaz za boje na bazi silikonskih smola. Temeljni premaz prije: AmphiSilan, ThermoSan ili AmphiSilan Nespri-TEC.
  Nanošenje prskanjem bez stvaranja maglice. U zavisnosti od vremenskih uvjeta, ako je potrebno, koristiti skelska platna ili cerade.

  Baza materijala

  Specijalna umjetna smola.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba:
   12,5 l
  • ColorExpress:
   12,5 l

  Nijanse

  Bijela.
  AmphiSilan Grundierfarbe se može mašinski nijansirati u ColorExpress sistemu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  1,4 g/m³

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Sistem nanošenja

  Nanositi AmphiSilan Grundierfarbe nerazrjeđen kistom / četkom, valjkom ili prskanjem.
  Prskanje bez maglice moguće je jedino korištenjem Nespray airless opreme.
  Ugao prskanja: 30°; mlaznica: 0.016”-0.019” specijalna Nespray dvostruka mlaznica. Pritisak: 150–180 bara.
  Temperatura proizvoda se automatski regulira u Nespri-TEC airless uređaju.
  Pritisak kod zatvorenog pištolja za prskanje treba biti namješten ako je na indikatoru označeno plavo. 
  Pritisak prskanja je kada je na indikatoru zelena oznaka.

  Potrošnja

  Ca. 150–250 ml/m² po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
  +5 °C za zrak i podlogu

  Napomena

  Ne primjenjivati na horizontalnim površinama izloženim vodi/vlazi.

  Kompatibilnost sa drugim proizvodima:
  Ne miješati sa drugim bojama.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(c): 40 g/l; maks. 25 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GP01

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom printanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • tehničke informacije