caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

PU-Aquasiegel 458

Transparentna, vodorazrjediva dvokomponentna mat poliuretanska smola za premazivanje tvrdih i žilavih PUR i EP premaza u unutrašnjim prostorima. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

Primjena

Zbog minimalne emisije štetnih tvari i ekološki prihvatljivog sistema, posebno pogodna za sva osjetljiva područja, kao npr. čekaonice, bolnice, domovi zdravlja, škole, dječji vrtići i dr. Za mat premazivanje tvrdih i žilavih PUR i Ep premaza u unutrašnjim prostorima sa niskom otpornošću na mehanička opterećenja. Sastavni dio Disboxid StoneColor System innen i Disboxid ArteFloor System za postizanje maz površine. U spoju sa Disbon 947 Slidestop povećava protuklizna svojstva podloge.

Osobine materijala

 • minimalne emisije štetnih tvari
 • štetne tvari ispitane sa strane TÜV-a
 • opće građevinsko dopuštenje Deutschen Institut für Bautechnik
 • povećava otpornost na grebanje kod tvrdih PUR i EP premaza
 • poboljšava sposobnost čišćenja površine
 • smanjeno stvaranje pruga nastalim otiranjem guma
 • dobra otpornost na UV zračenje i hemikalije

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Baza materijala

Vodorazrjediva dvokomponentna poliuretanska disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

4 kg plastično kombi pakiranje.

Nijanse

Transparentna.
Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 9 mjeseci. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustina

ca. 1,05 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 44 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Hemijska otpornost

Hemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Ispitne skupine prema odredbama za
gradnju i ispitivanje DIBt, Berlin
Grupa 1:  goriva za Otto motore+
Grupa 3:
lož-ulje EL (prema DIN 51 603-1)
+
Grupa 4: svi ugljikovodici+
Grupa 7b:
Biodizel (prema DIN EN 14214)
+
Grupa 8: vodene otopine alifatskih
aldehida do 40%
+
Grupa 9: vodene otopine anorganskih
kiselina (karbonske kiseline) do 10%
+ (V)
Grupa 10: mineralne kiseline do 20%+
Grupa 11: anorganske lužine+
Grupa 14: vodene otopine organskih
tenzida
+
Skydrol+
Limunska kiselina 10 %+
Zasićena otopina željezo III hlorida+
Fosforna kiselina 85 %+
Ksilol+
Amonijak 25 %+
Cola+
Kafa+ (V)
Crno vino+ (V)
Etanol 40 %+
Etanol 96 %+
Destilirana voda+
Testbenzin (zamjena za terpentin)+
Solna kiselina 10 %+
Solna kiselina 30 %+ (V)
Objašnjenje znakova:: + = otporno, V = obojenje

Prikladne podloge

Čvrsti, nosivi tvrdi do žilavi PUR i EP premazi i obloge posute čipsom kao i Disboxid Multicolor, Stonecolor i ArteFloor sistemi.
Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova guma i ostalih tvari koje djeluju razdvajajuće. Kod cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnom smolom provjeriti kako se premazuju i po potrebi napraviti probne uzorke.

Priprema podloge

Pripremiti podlogu prikladnim mjerama, npr. temeljito čišćenje metlom ili usisavačem (posebno kod površina posutih čipsom), tako da zadovoljava navedene zahtjeve.
Stare premaze obrusiti kako bi se dobila mat površina, izbjegavajući stvaranje tragova grebanja površine (izbjegavati grubo hrapava abrazivna sredstva).
Poštovati vremena čekanja između dva sloja, ako su temperature niske. Kod dužih vremena čekanja premaz lagano obrusiti na finiju zrnatost. Pri niskim temperaturama vrijeme između nanošenja slojeva odgovarajuće duže. Sistemi reaktivnih smola na bazi vode zahtijevaju dovoljno vrijeme sušenja.
Napomena: Prije nanošenja Disbopur 458 PU AquaSiegel kao završnog sloja na Disboxid 437 EP Klarschicht (transparentni premaz), uvijek je potrebno temeljito čišćenje korištenjem nerazrijeđenog sredstva za čišćenje, kao npr. Grundreiniger R, Dr. Schutz or GR-S, TANA Chemie. Nakon osnovnog čišćenja Disboxid 437 EP Klarschicht, potrebno je poštovati vrijeme sušenja.

Priprema materijala

Dodati učvršćivač u osnovnu masu. Intenzivno miješati mješalicom koja se polako okreće (najviše 400 okr/min) dok ne nastane ravnomjerni ton boje bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 5 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Nanošenje strukturiranim poliamidnim valjkom (npr. Rotanyl 8 mm, Rotaplast). Za optičku ravnomjernost uvijek raditi "mokro na mokro".

Sistem nanošenja

Glatke površine
Materijal jednostavno križnim potezima ravnomjerno nanijeti u tankom sloju. Spojene površine obraditi u jednom potezu da se izbjegnu vidljivi nasjedi.

Protuklizne površine
Materijalu dodati 2 – 3 tež.% Disbon 947 Slidestop, temeljito međusobno izmiješati i obraditi površinu kao što je gore opisano. Kod dužeg stajanja, materijal povremeno promiješati.

Potrošnja

Glatka površina
Disbopur 458 PU-AquaSiegel80–120 g/m2
po nanosu
Protuklizna površina
Disbopur 458 U-AquaSiegel 
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

 kod hrapavih podloga kao npr. Disboxid Stonecolor-sistem vani/unutra za premazivanje bez pora potrebna su dva nanosa. Tačnu vrijednost potrošnje utvrditi probnim premazivanjem.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje.
Napomena: Kraj vremena upotrebljivosti nije optički vidljiv. Prekoračenje dovodi do promjene u stepenu sjaja kao i do manje čvrstoće i gubitka prianjanja za podlogu. Kod neravnomjernog nanošenja materijala se ne mogu izbjeći razlike u stepenu sjaja kao ni tragovi na bočnom svjetlu (zrakama svjetla), posebno kod jako tamnih nijansi. Izbjegavati predebele slojeve (preveliku potrošnju > 200 g/m2) jer inače dolazi do stvaranja mjehurića u filmu premaza. Za vrijeme faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje.

Uslovi pri nanošenju

Proizvod se ne smije nanositi na  temperaturi ispod 10°C ili ispod temperature rošenja, jer inače dolazi do pojave trajnih bijelih obojenja.
Temperatura materijal, zraka i podloge min 10 °C, max. 30°C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti barem 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 1 dan se može hodati/premazivati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto. Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Certifikat

 • 1-1129: Ispitivanje protukliznosti, R11 Berufsgenossenschaftl
  Institut, St. Augustin
 • 1-1102: Ispitivanje protukliznosti R9
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Lüneburg
 • 1-1215: TÜV-certifikat, Ispitivanje emisije štetnih tvari podnih premaza, TÜV Nord
 • 1-1244: Opće građevinsko dopuštenje za korištenje u stambenim prostorima, Z-156.605-640, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1242 Opće građevinsko dopuštenje a korištenje u stambenim prostorima Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Samo za profesionalnu upotrebu.
Učvršćivač: U dodiru sa kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir sa kožom i očima. Ako dođe u dodir sa očima odmah isprati sa puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati sa dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju.  Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 20 g/l.

GIS-kod

PU 10

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Malteri za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu maltera za estrih koji se koriste za konstrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvata i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži.
Nadalje se ista dokazuje kroz sistem dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list