• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za stambene i poslovne p... | Disbopox 442 GaragenSieg...

Disbopox 442 GaragenSiegel

Karbonskim vlaknima ojačani 2-komponentni premaz od epoksidne smole, sa prepoznatljivim krajem upotrebe za obradu, za unutrašnje podne površine u garažnim, skladišnim i podrumskim prostorima. Minimalne emisije štetnih tvari.

  Primjena

  Mineralne podne površine i tvrdi asfaltni estrih u zatvorenim prostorima male do srednje zahtjevnosti, za privatnu primjenu, u industriji i obrtu.
  Podne površine u garažama, spremištima za bicikle, praonama i sanitarnim prostorima.
  Zbog minimalne emisije štetnih tvari, posebno pogodan za sve osjetljive prostore, kao npr. čekaonice, bolnice, domove zdravlja, škole i dr.

  Osobine materijala

  • velika otpornost na udarce
  • jako dobro se čisti
  • jako dobra otpornost na struganje
  • vrlo slabo trošenje – habanje
  • dobra otpornost na hemikalije
  • otpornost na atomobilske gume - otporan na prodiranje sredstava za omekšavanje i plastifikatore
  • neškodljiv za okoliš
  • minimalna emisija štetnih tvari kontrolirano od strane TÜV-a
  • odobrenje njemačkog instituta za građevinu

  Ispitan prema AgBB ispitnim kriterijima za emisije hlapljivih organskih spojeva iz građevnih proizvoda relevantnih za unutrašnje prostore. Shemu vrednovanja AgBB (Odbora za zdravstveno vrednovanje građevnih proizvoda) za primjenu građevnih materijala u osjetljivim prostorima kao što su npr. prostori za boravak izradile su službe nadležne za okoliš i zdravlje.

  Baza materijala

  Vodorazrjediva 2K epoksidna smola.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardno pakovanje:
   5 kg, 10 kg plastično kombi pakovanje
  • ColorExpress:
   5 kg, 10 kg plastično kombi pakovanje

  Nijanse

  • Standardno pakovanje:
   10 kg pakiranje: Kieselgrau, Betongrau, Mittelgrau
   5 kg pakiranje: Kieselgrau, Betongrau
   Posebne nijanse na upit.
  • ColorExpress:
   U ColorExpress sistemu moguće nijansiranje u preko 25.000 nijansi. Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
   Ovisno o nijansi Baza 1, Baza 2 ili Baza3 se miješaju na ColorExpress mašinama.


  Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod uticajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utiče na funkcionalna svojstva materijala.

  Stepen sjaja

  Sjajan.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

  Gustina

  ca. 1,4 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 35 µm/100 g/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  ca. 20.000

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  66 mg/30 cm2

  Hemijska otpornost

  Otpornost na hemikalije prema DIN EN ISO 2812 pri 20 °C
  7 dana
  Octena kiselina, 5 %tna + (V)
  Sumporna kis., 20 %tna + (V)
  Dušična kiselina, 10 %tna + (V)
  Solna kiselina, 10 %tna + (V)
  Amonijak, 25 %tni (salmiak) +
  Ksilol +
  Ispitna tekuć. 5 * +
  Sredstvo za odleđivanje +
  Benzin DIN 51 600 +
  Ispitna tekuć. 4 * +
  Skydrol (hidraulična tekućina) +
  Shell Diala ulje (trafo) +
  Objašnjenje znakova: + = postojano, (V) = obojenje
  * odgovara propisima o gradnji i ispitivanju za zaštitu vodotokova.

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge (između ostaloga beton, cement, anhidrit i magnezitni estrih), kao i asfaltni estrih. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
  Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih plastičnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
  Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Anhidritni estrih: maks. 1 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
  Estrih od tvrdog asfalta mora odgovarati minimalno klasi tvrdoće IC 15 i ne smije se pod zadanim temperaturnim uvslovima i mehaničkim opterećenjima izobličiti.

  Priprema podloge

  Podlogu pripremiti prikladnim postupkom, npr. sačmarenjem, pjeskarenjem, glodanjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve.
  Nenosive jako zaprljane površine onečišćene uljima, masnoćama, strugotinama guma itd. ili površine na kojima se osipaju odnosno vide staklasti cement-blokovi se moraju intenzivno mehanički pripremiti. Kod manjih površina se to može uraditi ručno, struganjem ili pištoljem za eksere. Velike površine pripremiti sačmarenjem ili istovrsnim postupkom. To važi posebno za stajne i vozne trake garažnih podova koji su već u upotrebi. Mrlje od ulja obraditi i ukloniti uobičajenim odstranjivačem.
  Kod tvrdog asfaltnog estriha treba materijal na koji se nanosi nakon obrade biti vidljiv najmanje 75%.
  Jednokomponentne stare premaze i labave dvokomponentne slojeve u principu treba odstraniti.
  Staklaste površine i krute 2K-premaze očistiti, obrusiti odnosno učiniti mat pod pritiskom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer.
  Izboje i defektna mjesta u podlozi zapuniti detaljno površinski sa Disbocret®-PCC-malterima ili Disboxid EP malterima.

  Priprema materijala

  Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljno promiješati.

  Omjer miješanja

  Osnovna masa (komponenta A) : učvrščivač (komponenta B) = 84 : 16 težinskih dijelova.

  Način primjene

  Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, bez filtera, min. 50 bara, mlaznica (dizna) 0,015 - 0,017 inča, ugao špricanja 45°, naknadno preći valjkom).

  Sistem nanošenja

  Temeljni sloj:
  Nove, slabo upojne mineralne podloge i estrisi od tvrdog asfalta se mogu grundirati sa Disbopox 442 Garagen-Siegel razrjeđenim vodom 5–10 %.
  Optimalno prijanjanje se na mineralnim podlogama postiže u kombinaciji sa sa Disbopox 443 EP-Impraegnierung. Grundiranje se načelno izvodi četkom.

  Ispuna i izravnavanje:
  Ravne, fino hrapave mineralne podloge:
  Masu za izravnavanje izraditi od
  Disbopox 442 GaragenSiegel 1 tež.dio
  Disboxid 942 Mischquarz 1 tež.dio
  Masu za izravnavanje naliti na grundiranu površinu. Špahtlom za izravnavanje ravnomjerno razdijeliti i oštro razvući preko zrnaca. Debljina sloja ispune max. 2 mm. Gotovu ispunu (izravnani sloj) obilato pjeskariti (da bude viška) sa Disboxid 942 Mischquarz.

  Savjet: Veće neravnine na podlozi i tragovi lopatice se unatoč pjeskarenju mogu nazirati na površini. Po potrebi između dva koraka obrusiti.

  Premazivanje:
  Međupremaz i završni sloj se nanose nerazrjeđeni. Na pjeskarenim površinama se međupremaz mora razrjediti sa 5% vode. Kod ekstremne promjene nijanse i kod jako kontrastnih tonova (npr. iz Baze 3) može biti potreban i treći sloj, kako bi se postigao željeni izgled površine.

  Oblikovanje površine:
  Disboxid 948 Color-Chips rasuti po svježem premazu i nakon sušenja sa Disbopur 458 AquaSiegel glatko odnosno uz dodavanje od 3 tež.% Disbon 947 Slidestop protuklizno obraditi.

  Potrošnja

  Temeljni sloj
  mineralne podloge
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  ili Disbopox 443 EP-Imprägnierung
  ca. 200 g/m2
  Tvrdi asfaltni estrih
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  ca. 200 g/m2
  Grubo zaravnavanje (kratz) 
  za ravne, fino hrapave podloge:
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 1,1kg/m²/mm
  ca. 1,1kg/m²/mm
  Pjeskarenje
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 1,5–2 kg/m2
  Premazivanje ca. 230–250 g/m2 po nanosu
  Oblikovanje površina
  Posipanje čipsom
  Disboxid 948 Color-Chips
  ca. 30 g/m2
  Glatko premazivanje
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel
  ca. 130 g/m2
  Protuklizno premazivanje
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel
  Disbon 947 SlideStop Fine
  ca. 130 g/m2
  ca. 4 g/m2
  Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
  Potrošnja za pokrivni nepropusni sloj na posipanim premazima varira zbog temperaturnih uticaja, načina aplikacije, alata kao i različitih posipnih materijala.

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 90 minuta.
  Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme za upotrebu.
  Napomena: Izbjegavati predebele slojeve (povećanu potrošnju) u pojedinim radnim etapama. Za vrijeme faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20°C trebalo biti najmanje 16 i najviše 48 sati. Kod dužeg čekanja površinu treba ohrapaviti. Navedeni vremenski razmak je kraći kod viših, a duži kod nižih temperatura.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
  Kod nižih temperatura odgovarajuće duže vrijeme. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

  Certifikat

  • 1-1042: Ispitivanje lakoće dekontaminiranja prema DIN 25415, T1  
   Kernforschungszentrum Karlsruhe
  • 1-1279: Ispitivanje protukliznosti podova R12, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
  • 1-1238: Ispitivanje protukliznosti podova R11, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
  • 1-1242 Opća dozvola građevinske inspekcije za primjenu u prostorima za boravak ljudi Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
  • 1-1213 Ispitivanje postojanja štetnih tvari (standardne nijanse), TÜV Nord
  • 1-1214 Ispitivanje postojanja štetnih tvari (tonirani proizvodi), TÜV Nord

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

  Osnovna masa:
  Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne izlijevati u kanalizaciju.

  Učvrščivač:
  Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sistem.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(j); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 100 g/l

  GIS-kod

  • Standardne i posebne nijanse: RE 1
  • ColorExpress nijanse: RE 2

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Malteri za estrih, mase za estrih i estrisi – Malteri za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu maltera za estrih koji se koriste za konstrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvata i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, kao i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list