• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za stambene i poslovne p... | Disbon 405 Klarsiegel

Disbon 405 Klarsiegel

Vodorazrjedivi, transparentni disperzivni završni premaz, za glatko ili protuklizno lakiranje podnih premaza na disperzivnoj bazi posutih čipsom, za unutrašnje radove. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

  Primjena

  Transparentno svilenkasto-sjajno sredstvo za zaštitu čipsom posutih podnih premaza na disperzivnoj bazi, kao što su Disbon 400 BodenFinish i Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, kod unutarnjih radova.
  Ne primjenjuje se na provoznim površinama i onim podnim površinama koje su izložene djelovanju stajaće vode ili trajne vlage.

  Osobine materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari
  • štetne tvari ispitane sa strane TÜV-a
  • dobro se čisti
  • otpornost na abraziju
  • odbija prljavštinu
  Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutrašnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

  Baza materijala

  Modificirana poliuretanska disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  2,5 l,10 l plastična kanta

  Nijanse

  Transparentna.
  Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod uticajem UV zraka i atmosferilija.
  Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

  Stepen sjaja

  Svilenkasti sjaj.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

  Gustina

  ca. 1,1 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 42 µm/100 ml/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  ca. 4.000

  Istezanje do kidanja prema DIN 53504

  ca. 70 %

  Prikladne podloge

  Čvrsti dobro vezani podni premazi na disperzivnoj bazi kao što su Disbon 400 BodenFinish i Disbon 404 Acryl-Boden-Siegel. Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova od gume i ostalih tvari koje djeluju razdvajajuće.

  Priprema podloge

  Pripremiti podlogu prikladnim mjerama, npr. temeljito čišćenje metlom ili usisavačem (posebno kod površina posutih čipsom), tako da zadovoljava navedene zahtjeve.

  Priprema materijala

  Materijal je pripremljen za upotrebe. Prije upotrebe temeljito promiješati.

  Način primjene

  Valjkom kratke dlake.

  Sistem nanošenja

  Glatka površina
  Materijal zasićeno nanijeti ravnomjerno, u jednom ili dva sloja, križnim postupkom. Dodirne površine premazati u jednom potezu kako bi se izbjegli vidljivi nasjedi (sloja na sloj).

  Protuklizne površine
  Materijalu dodati 3 tež.% Disbon 947 Slidestop, temeljito izmiješati i obraditi kako je opisano za "Glatke površine". Kod dužih pauza u radu materijal povremeno promiješati.

  Potrošnja

  Glatka površina
  Disbon 405 Klarsiegel ca. 130–150 ml/m2
  Protuklizna površina
  Disbon 405 Klarsiegel
  Disbon 947 SlideStop Fine
  ca. 130 ml/m2
  ca. 4 g/m2

  Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 30 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 8 sati prohodno/može se premazivati. Nakon ca. 2 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Nakon dodira sa kožom odmah isprati sa dovoljno vode. Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci hemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 95 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH01

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  Norma DIN EN 13813 "Malteri za estrih, mase za estrih i estrisi – Malteri za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutrašnjim prostorima. Ova norma obuhvata i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sistem dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija