caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/210617/061145_DISBON_404_ELF.png

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

Jednokomponentni poliuretanom ojačan akrilni završni podni premaz, minimalne emisije štetnih tvari i bez otapala, za unutarnje i vanjske podne premaze

Primjena

Zaštitni premaz za mineralne podne površine u vanjskim i unutarnjim prostorima, kao i za estrihe od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima s normalnim opterećenjem od hodanja.

Osobine materijala

 • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala i plastifikatora
 • AgBB usklađen
 • pogodan za DGNB razinu kvalitete 1-4
 • ojačan poliuretanom
 • otpornost na UV zračenje i atmosferilije
 • lako se čisti
 • vrlo dobra otpornost na otiranje
 • nisko trošenje
 • elastičnost
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutrašnje prostore. Šemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Baza materijala

Poliuretanom ojačana metakrilatna disperzija

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l plastična kanta
 • ColorExpress:
  2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastična kanta

Nijanse

 • Standard:
12,5 l Plastična kanta: Betongrau (ca. RAL 7023), Steingrau (ca. RAL 7030),  Kieselgrau (ca. RAL 7032),  Achatgrau (ca. RAL 7038)
2,5 l, 5 l Plastična kanta: Steingrau (ca. RAL 7030),  Kieselgrau (ca. RAL 7032),  Achatgrau (ca. RAL 7038)
Posebne nijanse na upit.
 • ColorExpress:
Nijansira se u ColorExpress sustavu u više od 28.000 nijansi. Mogućnost ekskluzivnog oblikovanja u boji u nijansama iz FloorColor kolekcije. Ovisno o nijansi, na ColorExpress stanicama miješati bazu 1, bazu 2 ili bazu 3.

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod uticajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Svilenkasto-mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C

Gustina

ca. 1,3 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 45 µm/100 ml/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

160 mg/30 cm2

Istezanje do kidanja prema DIN 53504

ca. 45 %

Prikladne podloge

Mineralne podloge kao što je beton, estrih, žbuka, zid od opeke, estrih od tvrdog asfalta u unutarnjim prostorima i podne površine sa starim premazima koji dobro vežu i ne sadrže omekšivače. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju.
Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka. Vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2. 
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 5 tež.%
Anhidritni estrih: max. 1 tež.%
Magnezitni estrih: 2-4 tež.%
Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%
Estrisi od tvrdog asfalta se smiju premazivati samo u unutarnjim prostorima. Moraju odgovarati klasi tvrdoće najmanje IC 15 i ne smiju se u postojećim temperaturnim uslovima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti. Sve podloge moraju imati odgovarajući pad (nagib), tako da mogućnost stajaće vode bude potpuno isključena.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. S premazanih površina odstraniti premaze koji ne drže odnosno premaze boja koji ne vežu čvrsto. Nenosive, jako zaprljane površine, koje su npr. onečišćene uljima, masnoćama, otpacima od abrazije gume itd., ili pokazuju brašnast odnosno staklast cementni kamen, potrebno je intenzivno mehanički obraditi. Tragove stajanja i vožnje vozila na već korištenim garažnim podovima treba intenzivno pripremiti.
Stare disperzivne premaze koji dobro prijanjaju očistiti. Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim obrusiti odnosno matirati ih mlazom (do izbijanja bijelog). Alternativno se može površinu matirati brusnim sredstvom i grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. 
Na površini koju se premazuje ne smije biti nikakvih otpadaka, sredstava za čišćenje ili sličnog. 
Pri obradi starih premaza sposobnih za difuziju mora se po potrebi ispitati, da li se radi o dostatnoj difuzivnosti cjelokupne površine.
Raspukline i nedostatke u podlozi tijesno površinski ispuniti sa Disbocret PCC mortovima.

Priprema materijala

Materijal je pripremljen za upotrebu. Prije obrade temeljno promiješati.

Način primjene

Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, bez filtera, mlaznica 0,013 - 0,015 inča).

Sistem nanošenja

Mineralne podloge
Temeljni premaz (vanjski):
Sa Capasol LF Konzentrat, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2, ili sa OptiGrund, nerazrijeđen. 

Temeljni premaz (unutarnji):

Sa Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, razrjeđen sa 30% vode, ili sa Capasol LF Konzentrat, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2. 
Na estrisima od tvrdog asfalta nije potreban temeljni premaz.

Premazivanje:
Podloge bez pukotina:
Premazati dva puta sa nerazrjeđenim Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel.
Za povećanje protukliznosti, u zadnji sloj dodati 3 tež.-% Disbon 947 SlideStop Fine.

Podloge s pukotinama:
Premazati jednom. U mokri premaz umetnuti odgovarajuću mrežicu (npr. Kobau, staklena mreža 5/5, tako da se preklapa najmanje 5 cm) i nanijeti međupremaz. Pojedine pukotine se po dužini mogu prekriti trakama mrežice (širine 15 – 20 cm). Nakon sušenja međupremaza nanijeti završni premaz.
Napomena: Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel nije pogodan za premazivanje kada (spremnika) za ulje.
Alternativno oblikovanje površine
Posipanje čipsom:
Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu lakirati glatko ili protuklizno.
Alternativno, moguće je oblikovanje površine čipsom bez dodatnog brtvenog premaza, sa Disbon 8255 FastChips.

Glatko lakiranje:
Na površinu nanijeti Disbothan 446 PU-Klarschicht u vanjskim prostorima ili u unutarnjim prostorima Disbon 405 Klarsiegel.

Protuklizno premazivanje:
Na površinama vani:
Dis­bothan 446 PU-Klarschicht: 100 tež,%
Disbon 947 Slide­Stop Rough: 10 tež,%
Dis­bocolor 499 Verdünner: 5–10 tež,%
Ne koristite premaz na mjestima gdje se očekuje stalni kontakt s plastificiranom plastikom (kao što su automobilske gume).

Potrošnja

Premazivanje poda
Temeljni premaz (unutarnji)
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel 30 % razrjeđen vodom
ca. 150–200 ml/m2
Temeljni premaz (vanjski/unutarnji)
CapaSol LF Konzentratca. 150–200 ml/m2
1 : 2 vol. dijelova razrjeđen vodom
Premazivanje
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
za poboljšanje protukliznosti, u zadnji sloj dodati 3 tež.% Disbon SlideStop Fine min. 2 x 200 ml/m2
Oblikovanje površine
Pospanje čipsom
Disboxid 948 Color-Chips
Disbon 8255 FastChips
ca. 30 g/m2
ca. 20 g/m2
Glatko premazivanje (vani)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca. 150 ml/m2
Glatko premazivanje (unutra)
Disbon 405 Klar­siegel
ca. 130 ml/m2
Protuklizno premazivanje (vani)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
Protuklizno premazivanje (unutra) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2

Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 5 sati. Dorađivati se može sa Disbon 404 ELF Acryl-BodenSie­gel i Disbon 405 Klarsiegel nakon ca. 5 sati, a sa Disbothan 446 PU-Klarschicht nakon ca. 1 dan.
Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produžuje pri nižim temperaturama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 5 sati prohodno. Nakon ca. 3 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

Certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

HOS

A(i); 140 g/l; maks. 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LW01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka


ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

06 

DIS-404 ELF -001263
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – mortovi za estrihe i mase za estrihe – svojstva i zahtjevi” (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve koje mora ispunjavati mort za estrihe koji se koriste za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima.
Ovom su normom obuhvaćeni i premazi i impregnacije od umjetne smole.
Proizvode koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list