• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za stambene i poslovne p... | Disbon 404 Acryl-BodenSi...

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Jednokomponentni akrilni završni podni premaz, ojačan karbonskim vlaknima na bazi metakrilata, namijenjen za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja, vani i unutra. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

  Primjena

  Zaštitni premaz za mineralne podne površine, vanjske i unutrašnje, kao i za estrih od tvrdog asfalta u unutarašnjim prostorima sa normalnim opterećenjem od hodanja. Službeno odobreni premaz za spremnike (kade) i prostorije u zgradama i na otvorenom u kojima se drži loživo ulje, nekorišteno motorno ulje i ulje za mjenjače, ulje za transformatore (ulje za izolaciju) kao i hidrauličko ulje.

  Osobine materijala

  • velika otpornost na udarce
  • jako dobro se čisti
  • jako dobra otpornost na otiranje
  • neznatno habanje
  • otpornost na UV zračenje
  • otpornost na atmosferilije
  • elastičnost
  • otpornost na ulja
  • neškodljiv za okoliš, razrjeđuje se vodom
  Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutrašnje prostore. Šemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

  Baza materijala

  Metakrilatna disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standard:
   2,5 l, 5 l, 12,5 l plastična kanta
  • ColorExpress:
   2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastična kanta

  Nijanse

  • Standard:
   12,5 l Plastična kanta: Hellgrau, Kieselgrau, Beton­grau, Steingrau
   2,5 l, 5 l Plastična doza: Hellgrau, Kieselgrau, Steingrau
   Posebne nijanse na upit.
  • ColorExpress:
   Nijansira se u ColorExpress sustavu u više od 28.000 nijansi. Mogućnost ekskluzivnog oblikovanja u boji u nijansama iz FloorColor kolekcije. Ovisno o nijansi, na ColorExpress stanicama miješati bazu 1, bazu 2 ili bazu 3.

  Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija.
  Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto-mat.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C

  Gustina

  ca. 1,3 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 45 µm/100 ml/m2

  Difuzijski otpor µ (H2O)

  ca. 2.500

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  190 mg/30 cm2

  Istezanje do kidanja prema DIN 53504

  ca. 40 %

  Prikladne podloge

  Mineralne podloge kao što je beton, estrih, žbuka, zid od opeke, estrih od tvrdog asfalta u unutrašnjim prostorima i podne površine sa starim premazima koji dobro vežu i ne sadrže omekšivače. Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova guma i drugih tvari koje razdvajaju.
  Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka. Vučna čvrstoća površine podloge mora u sredini iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Beton i cementni estrih: max. 5 tež.%
  Anhidritni estrih: max. 1 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%
  Estrisi od tvrdog asfalta se smiju premazivati samo u unutrašnjim prostorima. Moraju odgovarati klasi tvrdoće najmanje IC 15 i ne smiju se u postojećim temperaturnim uslovima i pod mehaničkim opterećenjima izobličiti. Sve podloge moraju imati odgovarajući pad (nagib), tako da mogućnost stajaće vode bude potpuno isključena.

  Priprema podloge

  Podlogu prikladnim mjerama pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. S premazanih površina odstraniti premaze koji ne drže odnosno premaze boja koji ne vežu čvrsto.
  Jednokomponentne premaze koji čvrsto vežu i stare disperzivne premaze bez omekšivača koji dobro prijanjaju očistiti. Krute dvokomponentne premaze koji čvrsto vežu očistiti, obrusiti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Raspukline i nedostatke u podlozi detaljno površinski ispuniti sa Disbocret PCC malterima.

  Priprema materijala

  Materijal je gotov za upotrebu. Prije obrade temeljno promiješati.

  Način primjene

  Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, bez filtera, mlaznica 0,013 - 0,015 inča).

  Sistem nanošenja

  Mineralne podloge
  Temeljni premaz (unutarnji):
  Sa Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, razrjeđen sa 30% vode. Na estrisima od tvrdog asfalta nije potreban temeljni premaz.

  Temeljni premaz (vanjski):
  Sa Capasol LF Konzentrat, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2, ili sa OptiGrund, nerazrjeđen.

  Premazivanje:
  Podloge bez pukotina:
  Premazati dva puta sa nerazrjeđenim Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

  Podloge s pukotinama:
  Premazati jednom. U mokri premaz umetnuti prikladno pletivo (npr. Kobau, staklena mreža 5/5, tako da se preklapa najmanje 5 cm) i nanijeti međupremaz. Pojedine pukotine se po dužini mogu prekriti trakama pletiva (širine 15 – 20 cm). Nakon sušenja međupremaza nanijeti završni premaz.

  Premazivanje kada (spremnika) za ulje:
  Kad se koristi za premazivanje kada za ulje nanijeti najmanje jedan temeljni premaz i dva nerazrjeđena završna premaza. Paziti na najmanju potrošnju (950 ml/m2). Premazi koji slijede jedan za drugim se radi izbjegavanja nedostataka izvode u različitim nijansama. Kako bi pojedini premazi bili vidljivi, 2. i 3. premaz uvijek izvoditi tako da od prethodnog premaza ostane vidljiva traka širine 1 cm. Po završetku premazivanja na dobro vidljivom mjestu staviti pločicu sa podacima o premaznom materijalu, datumu izvođenja i izvođaču radova. Odgovarajuće pločice se mogu naručiti kod Caparola.
  Napomena: Za premazivanje kada (spremnika) za ulje se ne smiju koristiti ColorExpress nijanse.
  Alternativno oblikovanje površine
  Posipanje čipsom:
  Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu lakirati glatko ili protuklizno.

  Glatko lakiranje:
  Na površinu nanijeti Disbothan 446 PU-Klarschicht u vanjskim prostorima ili u unutrašnjim prostorima Disbon 405 Klarsiegel.

  Protuklizno premazivanje:
  Na površinama vani:
  Dis­bothan 446 PU-Klarschicht: 100 tež,%
  Disbon 947 Slide­Stop Rough: 10 tež,%
  Dis­bocolor 499 Verdünner: 5–10 tež,%
  Na površinama unutra:
  Disbon 405 Klarsiegel: 100 tež,%
  Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 tež,%.


  Službeni propisi za premazivanje kada (spremnika) za ulje

  Područja primjene
  Proizvod je pogodan za premazivanje betona, žbuka i estriha za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja, vani i unutra, za:

  • spremnici (kade) u kojima se drži loživo ulje tip El prema DIN 51 603-1
  • nekorišteno motorno ulje
  • nekorišteno ulje za mjenjače
  • mješavina zasićenih i aromatskih ugljikovodika sa sadržajem aromata 0C, npr. ulje za transformatore (ulje za izolaciju) kao i hidrauličko ulje kao Shell Diala oil D (Deutsche Shell AG) i sljedeća hidraulička ulja: NUTO H 46 (Esso AG), Shell Tellus oil 46 (Deutsche Shell AG), Aral Vitam GF 46 (Aral AG), Energol HLP-HM 46 (BP Oil Deutschland GmbH).

  Građevni preduslovi

  Građevnim mjerama spriječiti pukotine od sjedanja i sušenja u zidovima (stijenama) i na dnu (podnožju) kada i prostora za spremanje i držanje (npr. nazubljenje, usidrenje, oklop, armatura i sl.). U obzir uzeti "pritisak tekućine" u slučaju utovarivanja. Fuge od pomicanja u području kada za spremanje nisu dopuštene. Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti nosive i bez nedostataka. Unutrašnji rubovi moraju biti izvedeni kao užljebljenja. Žbuka i estrih moraju čvrsto vezati (prijanjati) uz noseće elemente odnosno zidove i podnožje. Njihova površina se ne smije zaglađivati čeličnom špahtlom već se mora otrti drvenom daskom. Naknadno posipanje cementnim prahom nije dopušteno. Otvori za cijevi u području ispod maksimalno moguće razine tekućine u kadama i prostorima za spremanje nisu dopušteni.
  Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti stare najmanje 28 dana i suhe prije nego što se mogu premazivati. Za kvalitetu podloga važe slijedeće norme i smjernice, uvijek u najnovijem izdanju:
  • Beton DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
  • Žbuka DIN EN 998-1: 2003-09 and DIN V 18 550: 2005-04 – grupa žbuka i mortova CS IV ili PIII
  • Estrih DIN EN 13813: 2003-01 i DIN 18 560-3: 2006-03, tabela 1 - klasa čvrstoće C25/F4 u kombinaciji sa DIN 18 560-1: 2004-04, paragraf 7.5

  Djelovanje vode sa zadnje strane premaza se mora izbjeći. Ako podzemne, procjedne ili druge vode mogu prodrijeti sa zadnje strane u građevinu, istu je potrebno zabrtviti u skladu sa dotičnim normama. Tek kad postoje prethodni građevinski uslovi, smije se nanijeti premaz sa Disbon 404 Acryl-Boden-Siegel, jer on samo tada može ispuniti svoju svrhu. Potvrdu o ispitivanju sa smjernicom za obradu možete dobiti na zahtjev.
  Napomena: Premaz nije otporan na bio-dizel.

  Potrošnja

  Premazivanje poda
  Temeljni premaz (unutarnji)
  Disbon 404 Acryl-BodenSiegel ca. 150–200 ml/m2
  30 % razrjeđen vodom
  Temeljni premaz (vanjski)
  CapaSol LF Konzentrat ca. 150–200 ml/m2
  1 : 2 vol. dijelova razrjeđen vodom
  Premazivanje
  Disbon 404 Acryl-BodenSiegel min. 2 x 200 ml/m2
  kod umetanja pletiva povećana potrošnja materijala
  Oblikovanje površine
  Pospanje čipsom
  Disboxid 948 Color-Chips
  ca. 30 g/m2
  Glatko premazivanje (vani)
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  ca. 150 ml/m2
  Glatko premazivanje (unutra)
  Disbon 405 Klar­siegel
  ca. 130 ml/m2
  Protuklizno premazivanje (vani)
  Disbothan 446 PU-Klarschicht
  Disbon 947 SlideStop Rough
  Disbocolor 499 Verdünner
  ca. 150 ml/m2
  ca. 15 g/m2
  ca. 8–15 ml/m2
  Protuklizno premazivanje (unutra) 
  Disbon 405 Klar­siegel
  Disbon 947 SlideStop Fine
  ca. 130 ml/m2
  ca. 4 g/m2
  Premazivanje kada za spremanje ulja
  Temeljni premaz ca. 150–200 ml/m2
  30 % razrjeđen vodom
  Međupremaz ca. 400 ml/m² nerazrjeđen
  Završni premaz ca. 400 ml/m² nerazrjeđen

  Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C, max. 30 °C.
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 5 sati, kod premaza prema AgBB ispitivanju najmanje 24 sata. Dorađivati se može sa Disbon 404 Acryl-BodenSiegel i Disbon 405 Klarsiegel nakon ca. 5 sati, a sa Disbothan 446 PU-Klarschicht nakon ca. 1 dan.
  Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produžuje pri nižim temperaturama.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 5 sati prohodno. Nakon ca. 3 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

  Certifikat

  • 1-1077 Opći certifikat za premazivanje spremnika za sakupljanje ulja MPA Karlsruhe
  • 1-1241 Opće tehničko dopuštenje za korištenje u prostorima za boravak ljudi Z-156.605-638, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
  • 1-1157 Ispitivanje protukliznosti R10
   Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
  • 1-1158 Ispitivanje protukliznosti R10
   Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Nakon dodira sa kožom odmah isprati sa dovoljno vode. Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci hemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(i); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 50 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Malteri za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (januar 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu maltera za estrih koji se koriste za konstrukcije podova u unutrašnjim prostorima. Ova norma obuhvata i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list