caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/214672/061611_DisboXID_476_8_8_1_2.png

DisboXID 476 2K-EP-Beschichtung

Dvokomponentni premaz od epoksidne smole sa sposobnošću velikog kemijskog i mehaničkog opterećenja za podne i zidne površine, koji se može nanositi valjkom.  

Primjena

Završni premaz za mineralne i metalne površine u unutarnjem i vanjskom prostoru, izložene velikom mehaničkom i kemijskom opterećenju, kao što su:

 • industrijski podovi po kojima voze viličari,
 • zaštitni premaz na konstrukcijskim elementima u agresivnoj industrijskoj atmosferi (hale za galvanizaciju, prostorije za baterije, itd.)
 • tehnika pročišćavanja otpadnih voda

Osobine materijala

 • vrlo dobra otpornost na kemikalije
 • izdržljivost na mehaničko opterećenje
 • opteretivost na vlažnoj temperaturi do 40 °C
 • opteretivost pri trajnom izlaganju vlazi

Baza materijala

2K-epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie

Pakovanje/veličina pakovanja

10 kg limeno kombinirano pakiranje, 30 kg pakiranje (masa: 26,4 kg, učvršćivač: 3,6 kg)

Nijanse

 • 10 kg pakiranje:
  ca. RAL 7032 i ca. RAL 7023
 • 30 kg pakiranje:
  ca. RAL 7032
Posebne nijanse dostupne na upit.

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće prema FloorColor kolekciji nijansi.

Promjene u boji i kredne pojave moguće kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kava, crno vino, lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustina

ca. 1,7 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 60 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 107 mg/30 cm2

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 75

Kemijska otpornost

Kemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri ca. 20 °C
Ispitna skupina 1+ 7 dana
Ispitna skupina 3+ 7 dana
Ispitna skupina 4+/- 72 sata
Ispitna skupina 5a+ (V) 7 dana
Ispitna skupina 7b+ 7 dana
Ispitna skupina 9+ 7 dana
Ispitna skupina 10+ (V) 7 dana
Dušična kiselina 20 %tna+/- (V) 72 sata
Solna kiselina 30 - 32 %tna+ (V) 7 dana
Sumporna kiselina 35 %tna+ (V) 7 dana
Mliječna kiselina 45 %tna+ (V) 7 dana
Amonijak 25 %ig+ 7 dana
Natrijeva lužina 50 %tna+ 7 dana
Vodik peroksid 30 %tni+/- (V) 72 sata
Otopina natrij hipoklorida 13 %tna+ (V) 7 dana
Skydrol (hidraulična tekućina)+ 7 dana
Tekućina za kočnice+ (V) 7 dana
Glicerin+ 7 dana

Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje,

) Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.
Za tekućine razreda opasnosti AI; AII i B VbF (odredba o zapaljivim tekućinama) potrebna je vodljiva obloga.

Prikladne podloge

Mineralne i metalne podloge te asfaltni estrih u unutarnjim prostorima.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i
drugih tvari koje razdvajaju.
Tlačna čvrstoća površine mora biti >25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.% (CM-metoda)
Metode ispitivanja navedenih vrijednosti prema uputama DafStb, smjernica za popravke, 3.dio.

Uzlaznu vlagu eliminirati. Ako postoji rizik vlage iz podloge, potrebno ju je grundirati bez pora sa DisboXID 420 odn. DisboXID 462
U tom slučaju, srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 2,0 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,5 N/mm2.

Estrisi od tvrdog asfalta moraju odgovarati razredu tvrdoće IC 10 ili IC 15 i ne smiju se deformirati u postojećim temperaturnim uvjetima i pod mehaničkim opterećenjima.

Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.
Priprema podloge

Kod mineralnih podloga i tvrdog asfalta – u unutarnjem prostoru - :
Podlogu treba prikladnim metodama, poput, primjerice, obrade mlazom kuglica ili glodanjem, pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće.
Kod estriha od tvrdog asfalta agregat mora nakon pripreme biti vidljiv najmanje 75%.
Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Krute epoksidne premaze treba temeljito očistiti, zatim ih obrusiti odnosno matirati mlazom kuglica (sve dok ne probije bijelo). Na površini koju se obrađuje ne smije biti ostataka materijala, sredstava za njegu ili sličnog.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima DisboCRET-PCC-Mörteln ili DisboXID EP-Mörteln u ravnini s površinom.
Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Kod metalnih podloga:
Metalnu površinu treba prikladnim metodama poput, primjerice, čišćenja (odmašćivanja ili skidanja hrđe) pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve.
Površine od čelika treba obraditi komprimiranim mlazom sa čvrstim abrazivnim sredstvima, te se mora prikladnim metodama postići stupanj pripreme površine Sa 2 1/2 prema normi DIN EN ISO 12944-4 odnosno ISO 8501-1. Na kraju treba površinu temeljito otprašiti i neposredno nakon toga izvršiti prvo premazivanje sa DisbXID 476.  

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati (ne raditi u pakiranju u kojem se proizvod nalazio prilikom isporuke).

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 88 : 12 tež. dijelova

Način primjene

Nanosi se valjkom srednje ili kratke dlake. Materijal je tiksotropan i može se nanositi u debelim slojevima. Ako je potrebno, unaprijed rasporedite raklom.

Sistem nanošenja

1. Temeljni premaz
Mineralne podloge grundirati sa DisboXID 462 tako da se zapune pore. Hrapave podloge dodatno ujednačiti grubim zaravnavanjem (kratz), (temeljna masa pomiješana s kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevu, može se alternativno primijeniti
DisboXID 420 
DisboXID 460 
DisboXID 461 Neu
Opširnije informacije mogu se naći u pojedinim tehničkim informacijama.
Asfaltne podloge nije potrebno posebno grundirati. Kod hrapavih, mlazom obrađenih asfaltnih podova može se prvi sloj izvesti sa DisboXID 476 kratz obradom uz dodatak ca. 20 težinskih postotaka DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm)

2. Izvedba premaza za srednje mehaničko opterećenje (glatki premaz)
Nakon najranije 16, ali najviše 24 sata nanijeti prvi premaz DisboXID 476. Drugi sloj mora se također nanijeti u roku od 24 sata.

3. Izvedba premaza za srednje mehaničko opterećenje (protuklizni premaz)
Izvedba prema opisu pod 2., međutim po još svježem prvom premazu dispergirati po čitavoj površini kvarcni pijesak DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm, DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,7 - 1,2 mm ili granitni drobljenac 0,5-1,0 mm. Nevezani pijesak treba sljedeći dan pomesti. Izvesti završni premaz tako da se DisboXID 476 ravnomjerno raspodijeli po površini odgovarajućim gumenim  alatom i zatim obradi valjkom u križnom postupku.
Izvedba premaza za veliko mehaničko opterećenje (samo kod mineralnih podloga)

Na pijeskom posipani temeljni premaz nanosi se razljevni mort na sljedeći način:
DisboXID 464, 100 tež.-%
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm, 50 tež.-%
i ravnomjerno se raspodijeli nazubljenim nožem ili gumenom raklom. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježi razljevni mort treba odzračiti bodljikavim valjkom. Opširnije informacije naći ćete u tehničkim informacijama za DisboXID 464. Na kraju se površina obradi masom DisboXID 476 prema opisu pod 2. ili 3. 

Izvedba premaza za ekstremno mehaničko opterećenje (samo kod mineralnih podloga)
Mort se izrađuje od
DisboXID 462, 1 tež. dio
DisboXID 946 Quarzsandmischung 0,01 - 2,0 mm, 10 tež. dijelova
Vezivo u pakiranju od 5 kg dostatno je za dvije vreće kvarca za mort od po 25 kg. Kvarc za mort puniti u prisilnu mješalicu i dodavati zamiješano vezivo dok miješalica radi te 3 minute intenzivno miješati. Mort nanositi postupkom "mokro na mokro" na svježi temeljni premaz ili na već stvrdnuti, pijeskom posipani temeljni premaz, sabiti ga i zatim zagladiti plastičnim ili čeličnim gleterom.
Opširnije informacije možete naći u tehničkim informacijama za DisboXID 462. Na kraju površinu izgladiti sa DisboXID 476 uz dodatak 1-2 tež. % DisboADD 952 Stellmittel.
Drugi premaz se nanosi valjkom. Za protuklizne površine treba drugi premaz posipati pijeskom DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm  i nanijeti kao završni premaz DisboXID 476. 

Potrošnja

Nanošenje valjkom
Glatka površinaca. 500 g/m2 po sloju
Protuklizni premaz1. radni korak ca. 500 g/m2
Posipavanje: ca. 3 kg/m2
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm ili DisboADD 944 Quarzsandmischung 0,7 - 1,2 mm ili granitni drobljenac 0,5-1,0 mm
2. radni korak ca. 600–700 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz) asfalt
DisboXID 476 
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
ca. 1.400 g/mm/m2

ca. 280 g/mm/m2

 Vrijednosti potrošnje mogu varirati zbog temperaturnih utjecaja, načina nanošenja, izbora alata kao i različitih materijala za posipanje. Točne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu. Podaci o potrošnji dani su na temeljnu ispitivanja u laboratorijskim uvjetima (bez gubitaka u masi i skupljanju) te su stoga su moguća odstupanja od stvarnih vrijednosti potrošnje na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 35 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje
3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih prolaza trebalo bi pri 20 °C iznositi najmanje 12, a najviše 24 sata.
U slučaju duljeg čekanja mora se površinu iza prethodnog radnog prolaza nabrusiti, ako nije bila pjeskarena. Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skraćuje, a zbog nižih produžava.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka po premazu se može hodati nakon ca. 12 sati, nakon ca. 7 dana je mehanički opteretiv.
Na niskim temperaturama vrijeme sušenja se odgovarajuće produžava. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 12 sati pri 20 °C) treba nanešeni materijal čuvati od vlažnosti, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa DisboADD 419 Verdünner.

Certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
  
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Sadrži:
Produkt reakcije: Bisfenol-A-Epiklorhidrinska smola prosječne molekularne težine ≤ 700, Fenol, metilstirolizirani, Bisfenol-F-Epoksidna smola MG <700, Poli(oksi-1,4-butanediil), .alfa.-(oksiranilmetil)-.omega.-(oksiranilmetoksi)-.

Učvšćivač:

Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Sadrži:
m-Fenilenbis(metilamin), Benzilalkohol, 3-Aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 45 g/l.

GIS-kod

RE 2

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
14


DIS-476-013444 EN 13813:2002

Materijal za in situ podove
(estrihe) i in situ podovi (estrisi)

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl

Otpuštanje korozivnih
tvari

SR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije