Disboxid 472 AS-Deckschicht

Pigmentirani odvodljivi samorazljevni završni premaz od 2K tekuće epoksidne smole, za podove izložene jako velikim mehaničkim opterećenjima.- završni premaz u Disboxid EP Antistatik- sustavu- dobra postojanost na kemikalije- otpornost na atmosferilije- za jaka mehanička opterećenja
caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/69181/030242_Disboxid_472_AS-Deckschicht_24_kg_6_kg.png

Primjena

Za unutarnje mineralne podne površine, s velikim mehaničkim zahtjevima, na kojima su otpori uzemljenja RE manji od 106 Ohma, prema propisanima u DIN EN 61 340-4-1 i DIN EN 1081 i DIN IEC 61 340-5-1, kao npr. u prostorijama gdje se proizvode i skladište materijali s opasnošću od eksplozije, proizvodni pogoni poluvodiča, laboratoriji i u medicinske svrhe rabljene prostorije s elektronskim napravama, hale za održavanje zrakoplova, prostorije s elektronskim upravljanjem vozila za opskrbu hodnika. Budući da ima minimalnu emisiju štetnih tvari, kontrolirano sa strane TÜV-a, te nadziranu proizvodnju, posebno je namijenjen za sva „osjetljiva" područja kao čekaonice, bolnice i sl.

Osobine materijala

  • dobra postojanost na hemikalije
  • za jaka mehanička opterećenja

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Šemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Baza materijala

Vodljiva 2K tekuća epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakovanje/veličina pakovanja

30 kg pakiranje (masa: 24 kg limena kanta, učvrščivač 6 kg limena doza)

Nijanse

Kieselgrau, Steingrau
Posebne nijanse na upit. 

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće prema FloorColor kolekciji nijansi.
Napomena: Uslijed dodavanja vodljivih ugljikovih vlakana može, posebice kod posebnih nijansi boja, doći do narušavanja izgleda nijanse.
Promjene u boji i kredne pojave moguće kod utjecaja UV zraka i atmosferilija. Organske tvari u boji (npr. kafa, crno vino, lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline itd.) mogu izazvati promjene u nijansi boje. Brušenje i oštri predmeti mogu izazvati površinske ogrebotine, što ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Tehnički podaci

  • Otpor uzemljenja < 106 Ohm prema DIN EN 61340-4-1 odn. DIN EN 1081

Gustina

ca. 1,5 g/m3

Debljina suhog filma

ca. 65 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Vlačna tvrdoća po Koenigu

ca. 150 s

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 80

Čvrstoća na pritisak

> 60 N/mm2

Hemijska otpornost

Hemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri  20 °C
7 dana
Octena kiselina 5%-tna+ (V)
Octena kiselina 10%-tna+ (V)
Solna kiselina 10%-tna+ (V)
Solna kiselina 30-32%-tna+ (V)
Sumporna kiselina ≤10%-tna+ (V)
Sumporna kiselina 20%-tna+ (V)
Limunska kiselina 10%-tna+
Amonjiak 25%-tni (salmiak)+
Kalcij hidroksid+
Kalijeva lužina 50%-tna+
Natrijeva lužina 50%-tna+
Željezo III klorid, otop., zasićena+ (V)
Lizoformna otopina 2%-tna+ (V)
Magnezij klorid, otopina 35%-tna+
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli, zasićena+
Testbenzin (zamjena za terpentin)+
Benzin za pranje+
Ksilol+ (V)
Etanol+ (V)
Benzin DIN 51 600+ (V)
Superbenzin+ (V)
Kerozin+ (V)
Ulje za loženje i dizel+
Motorno ulje+
Coca-Cola+ (V)
Kafa+ (V)
Crno vino+ (V)
Skydrol (tekućina za hidrauliku)+
Tekućina za hlađenje transformatora+
Objašnjenje znakova: + = otporno,, (V) = obojenje
Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge u unutarnjim prostorima.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i
drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne
smije pasti ispod 1,0 N/mm2.

Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, brušenjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. Jednokomponentni stari premazi i labavi dvokomponentni slojevi se u načelu odstranjuju. Staklaste površine i krute dvokomponentne slojeve očistiti, obrusiti odnosno pjeskariti do mat sjaja ili grundirati s Disbon 481 EP-Uniprimer. Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) dok ne nastane jednolična, homogena smjesa. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 4 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se valjkom kratke dlake ili prikladnom raklom (npr. gumena nazubljena rakla ili metalni nazubljeni ili šiljasti valjak).

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Grundirati mineralne podloge sa epoksidni premazom Disboxid 462 EP-Siegel korištenjem glatke letve od tvrde gume ili rakle tako da se zapune pore.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu: ca. 300-400 g/m2
Neposipani temeljni premaz potrebno je obraditi unutar 24 sata s Disboxid 471 AS-Grund.

Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)
Hrapave, porozne podloge treba nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati - kratz.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.000 g/mm/m2

Ovisno o zahtjevima alternativno se mogu primijenit
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler

Grundirana, odn. kratz obrađena površina s Disboxid 462 EP-Siegel Neu, se mora unutar 24 sata obraditi sljedećim slojem, u protivnom se površina mora, pri duljem čekanju, dodatno prebrusiti. Kod drugih temeljnih premaza vrijeme čekanja provjeriti u tehničkoj informaciji za dotični proizvod. Za detaljne informacije pogledati tehnički list proizvoda. Pri korištenju Disboxid 460 EP-Ground i Disboxid 461 EP-Filler, nije moguće, prema AgBB ispitnim kriterijima, napraviti sistem valjkom.


Polaganje priključaka za uzemljenje
Na stvrdnuti temeljni premaz nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) –okolo naokolo u području zidova (vidi sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne točke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset. 
Površine koje su odijeljene fugama mora se uzemljiti zasebno. Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje.

Tlocrt priključka za uzemljenje:
Bild 1 (003250.jpg)
1. Disbon 973 Kupferband
2. Bakrena žica 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod)

Provodljivi međusloj
Nakon polaganja bakrene trake valjkom nanijeti na cjelokupnu površinu temeljni premaz Disboxid 471 AS-Grund ili Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se izvršiti ispitivanje sposobnosti odvoda statičkog elektriciteta. Odvodni otpor uzemljenju ne smije biti veći od 5 x 104 Ohm. Razmak između mjerne elektrode i priključka za uzemljenje mora biti od 8 do 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne priključke za uzemljenje.
Potrošnja:
Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m2 odn.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m2

Napomena: tijekom faze sušenja i stvrdnjavanja voditi računa o dobrom prozračivanju i odzračivanju.

Završni sloj
Provodljivi, samonivelirajući premaz Disboxid 472 AS-Deckschicht (završni sloj) na podovima izloženim velikom opterećenju.

Disboxid 472 AS-Deckschicht završni premaz, izliti na površinu i ravnomjerno po njoj raspodijeliti nazubljenim nožem od tvrde gume (trokutasti zupci od ca. 3 mm) . Nakon toga nož okrenuti i sa stražnjom stranom povlačiti po svježem premazu. Nakon ca. 10 minuta izvršiti prisilno odzračivanje bodljikavim valjkom kako bi se izravnala karbonska vlakna.
Potrošnja:
Disboxid 472 AS-Deckschicht ca. 1.500 - 2.000 g/m2

Napomena: kod svih završnih premaza načelno se smije nanijeti samo jedan sloj materijala. 
Kod popravaka ili dorade načelno je potreban jedan provodljivi međupremaz od Disboxid 471 AS-Grund uključujući uzemljenje.
Točne vrijednosti potrošnje materijala određuju se probnim premazivanjem na objektu.
Preporučene vrijednsoti. Veličina zubaca ovisi o otpornosti noža na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i uvjetima podloge.Temeljni premaz
Grundirati mineralne podloge sa epoksidni premazom Disboxid 462 EP-Siegel korištenjem glatke letve od tvrde gume ili rakle tako da se zapune pore.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu: ca. 300-400 g/m2
Neposipani temeljni premaz potrebno je obraditi unutar 24 sata s Disboxid 471 AS-Grund.

Grubo zaravnavanje - kratz (po potrebi)
Hrapave, porozne podloge treba nakon grundiranja dodatno grubo zaravnati - kratz.
Potrošnja:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.000 g/mm/m2

Ovisno o zahtjevima alternativno se mogu primijenit
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler

Grundirana, odn. kratz obrađena površina s Disboxid 462 EP-Siegel Neu, se mora unutar 24 sata obraditi sljedećim slojem, u protivnom se površina mora, pri duljem čekanju, dodatno prebrusiti. Kod drugih temeljnih premaza vrijeme čekanja provjeriti u tehničkoj informaciji za dotični proizvod. Za detaljne informacije pogledati tehnički list proizvoda. Pri korištenju Disboxid 460 EP-Ground i Disboxid 461 EP-Filler, nije moguće, prema AgBB ispitnim kriterijima, napraviti sistem valjkom.


Polaganje priključaka za uzemljenje
Na stvrdnuti temeljni premaz nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) –okolo naokolo u području zidova (vidi sliku) – s maks. razmakom od. 20 m. Treba postaviti najmanje 2 priključka za uzemljenje. Za ovo upotrijebiti vodljive kontaktne točke iz vodljivog seta Disboxid 975 Leitset. 
Površine koje su odijeljene fugama mora se uzemljiti zasebno. Kod vrlo velikih povezanih površina mora se poštivati maks. razmak prema bakrenim trakama od ≤ 20 m tako da se na stupove ili ugradne elemente dodatno priključi priključke za uzemljenje. Površinu bakrene trake mora se očistiti krpom navlaženom razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner. Bakrenu traku se nakon završetka radova premazivanja mora građevinski priključiti na uzemljenje.

Potrošnja

Temeljni premaz
Disboxid 462 EP-Siegel Neu

ca. 300 - 400 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 660 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
Vodljivi sloj
Disboxid 471 AS-Grund odn.
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Premaz
Disboxid 472 AS-Deckschicht
(ca. 3 mm trokutasto nazubljenje)


ca. 1.500 - 2.000 g/m2
Preporučene vrijednosti. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 45 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja od temeljnog premazivanja sa Disboxid 462 EP-Siegel do provodljivog međupremaza mora iznositi najmanje 12 sati, a najviše 24 sata; između Disboxid 471 AS-Grund i završnog premaza min 16 i max 48 sati.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod duljih prekida u radu odgovarajućim sredstvom (vidjeti tablicu).
ProizvodSredstvo za čišćenje
Disboxid 462
Disboxid 472
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
Voda ili topla sapunica

Certifikat

Aktualni certifikati na upit

Čišćenje i održavanje

Pridržavati se općih napomena i uputa za čišćenje i održavanje Disbon podnih premaza.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa: 
Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijsku reakciju. Poštivati upute proizvođača (Sigurnosno-tehnički list).

Učvrščivač:
  
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno u dodiru s kožom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da
se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 500 g/l; maks. 150 g/l.

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-472-001252
EN 13813:2002 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima.  Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.

Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.ba.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije

Sigurnosni list