caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/171739/051602_foto_verpakking_471_NL.png

Disboxid 471 AS-Grund

Pigmentirana dvokomponentna epoksidna tekuća smola na bazi vode. Provodljivi međupremaz u Disboxid EP- i Disbothan PU-Antistatik sustavima te u Disbopox WEP-Antistatik sustavu.

Primjena

Provodljivi međupremaz u Disboxid, Disbothan i Disbopox Antistatik sustavima.

Osobine materijala

  • vrlo dobro provodljiv
  • idealna svojstva vezanja kao provodljivi međusloj

Baza materijala

Vodorazrjediva provodljiva 2K tekuća epoksidna smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 kg plastično kombi pakiranje

Nijanse

Crna.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvrščivač = 9 : 1 težinskih dijelova

Sistem nanošenja

Vidjeti sistemske upute za Disboxid EP Antistatic System, Disbothan PU Antistatic System ili Disbopox WEP-Antistatic System.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu uporabu.

Osnovna masa: 
Nadražuje oči. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Učvrščivač: 
Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/ aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. 
Sadrži spojeve koji sadrže epokside. Poštivati upute proizvođača (u Sigurnosno-tehničkom listu).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže organska otapala ili druge opasne materijale.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j), 140 g/l; maks. 30 g/l

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Pri obradi materijala poštivati upute za obradu Disbon proizvoda.

Tehnička podrška

Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovim uputama. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih saradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba