Disboxid 467 Hartkornschicht

Pigmentirani 2K premaz od epoksidne tekuće smole i silicij-karbida, namijenjen za izradu protukliznih pokrivnih slojeva velike otpornosti na habanje u jednom sloju. Prikladan i kao provodljivi protuklizni pokrivni sloj u Disboxid EP Antistatik-System.

Primjena

Za mineralne podne površine koje ne smiju biti skliske, izložene srednjem opterećenju (max. 2 t opterećenja po osovini) u industriji, obrtu, parkiralištima i podzemnim garažama.
Zbog minimalne emisije štetnih tvari, posebno pogodan za sve osjetljive prostore, kao npr. čekaonice, bolnice, domove zdravlja, škole i dr.
Protuklizni pokrivni sloj za Disboxid EP-Antistatik-System.

Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • ispitano i kontrolirano od strane TÜV-a
  • za izradu protukliznih pokrivnih slojeva velike otpornosti na trošenje u jednom sloju, bez posipanja kvarcnim pijeskom
  • ekstremno čvrsta i na abraziju otporna protuklizna površina (klasa protukliznosti R 10) uz malu potrošnju
  • velika otpornost na mehanička opterećenja
  • vrlo dobra postojanost na hemikalije
  • dugotrajna provodljivost završnog sloja prema DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 i DIN EN 61340-4-5 (sistemska otpornost osoba-cipela-pod) u Disboxid EP Antistatik Systemu
  • kontrolirana i konstantna potrošnja zbog specifičnog nanošenja proizvoda

Baza materijala

Dvokomponentna epoksidna tekuća smola s dodatkom visokokvalitetnih aditiva. Niski udio otapala, bez aromatskih ugljikovodika. "Total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakovanje/veličina pakovanja

15 kg limeno kombi pakiranje, 40 kg pakiranje (masa 26,7 kg kanta, učvršćivač 13,3 kg kanta)

Nijanse

Steingrau, Kieselgrau. Posebne nijanse dostupne na upit.

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod uticajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stepen sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Tehnički podaci

  • Erdableitwiderstand ≤ 106 Ohm gemäß DIN EN 61340-4-1 bzw. DIN EN 1081
  • Walking Test nach EN 61340-4-5 Aufladung < 100 V

Gustina

ca. 1,7 g/cm3

Debljina suhog filma

Na temelju hrapave strukture:
u sredini ca. 250 µm
kod najvećeg zrna ca. 600 µm

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

Nije mjerljivo

Hemijska otpornost

Otpornost na hemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
Octena kiselina 5 %tna+ (V)
Mliječna kiselina 10 %tna+/-
Fosforna kiselina 50 %tna+/-
Solna kiselina 5 %tna+ (V)
Kloridna kiselina 30 - 32 %tna+ (V)
Sumporna kiselina 35 %tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %tna+
Amonijak 25 %tni (salmiak)+
Vodeni peroksid 30 %tni+/-
Kalijeva lužina 50 %tna+
Natrijeva lužina 50 %tna+
Etanol+
Ksilol+ (V)
Mediji iz grupe 1 (ulje za Otto motore, Super i Normal)+ (V)
Mediji iz grupe 7a (Biodiezel)+
Motorno lje+
Skydrol (hidraulična tekućina)+/-
Ulje za hlađenje transformatora+
Objašnjenje znakova: + = 7 dana postojano, +/- = 1 dan postojano, (V) = obojenje

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge. 
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pjeskarenjem, brušenjem ili struganjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 
Jednokomponentni stari premazi i labavi dvokomponentni slojevi se u načelu odstranjuju. Staklaste površine i krute dvokomponentne slojeve očistiti, obrusiti odnosno pjeskariti do mat sjaja ili grundirati s Disbon 481 EP-Uniprimer. Napukline i oštećenja u podlozi zapuniti tijesno po površini sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ako je potrebno dodati vodu (max. 5 tež.%) radi razrjeđenja i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Gletaricom za izravnavanja i strukturnim valjkom otpornim na otapala.

Sistem nanošenja

Temeljni sloj
Mineralne podloge grundirati s Disboxid 462 EP-Siegel da se ispune pore. Podloge dodatno izravnati masom za ispunu (grundiranje sa miješanim kvarcnim pijeskom). Ovisno o zahtjevnosti mogu se alternativno primjenjivati
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Disboxid 963 EP-Multi
Detaljne informacije vidjeti u pripadajućim teh. informacijama. 
Kod Disboxid 462 EP-Siegel grundirana površina mora se premazati u roku od 3 dana, ni u kom slučaju se ne smije cijelom površinom obraditi pijeskom. Kod ostalih grundiranja pridržavati se vremenskih razmaka prema teh. informacijama. Kod Disboxid 461 EPGrund TS mora se fino obraditi s Disboxid 942 Mischquarz.

Premazivanje (R10)
Disboxid 467 Hartkornschicht tanko nanijeti nehrđajućom čeličnom gletaricom i oštro razvući preko zrna. Potom srednjim moltoprenskim valjkom (promjer pora ca. 2 mm) razvaljati križnim pokretima. Po svježe premazanoj površini se potom može hodati u cipelama sa čavlima radi odzračivanja površine. Valjak povremeno sušiti valjanjem po neutralnoj podlozi. Kod većih površina valjak zamijeniti nakon ca.100 m2.

Premazivanje (R11)
Da bi se postigla klasa protukliznosti R 11, nanijeti ca. 80 g/m2 silicij karbida u debljini od 0,5-1,0 mm i obraditi kao što je gore opisano.

Odvodljivi sloj
Vidjeti sistemski list Disboxid EP Antistatik-System.

Potrošnja

Temeljni premazca. 300-400 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 660 g/mm/m2
ca. 1.000 g/mm/m2
Lagani premaz (provodljivi sloj)
Disboxid 471 AS-Grund 
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Premaz R 10
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

ca. 600 g/m2
Premaz R 11
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht
Siliciumcarbid 0,5-1,0 mm

ca. 600 g/m2
ca. 80 g/m2

Vrijeme nanošenja

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 40 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme za upotrebu..

Napomena: zbog kratkog otvorenog vremena, proizvod se mora ugraditi vrlo brzo, ako se koristi pakiranje od 40 kg, kako bi se izbjegli vidljivi nasjedi.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
min. 10°C, max. 30°C. 
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između temeljnog premaza Disboxid 420 E.MI Primer i sljedećeg sloja mora biti minimalno 12 sati i maksimalno 24 sata; između Disboxid 471 AS-Grund i završnog sloja minimalno 16 sati, a maksimalno 2 dana.
Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme čekanja između slojeva.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 1 dan, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće duže vrijeme. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu odgovarajućim sredstvom (vidjeti tablicu). 
ProizvodRazrjeđivač
Disboxid 420
Disboxid 467
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
Wasser oder warmes Seifenwasser

Certifikat

Aktuelni certifikati na upit.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
Osnovna masa: Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Učvrščivač: Štetno ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j): 500 g/l; maks. 30 g/l

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-467-001258
EN 13813:2002 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarBfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Malteri za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu maltera za estrih koji se koriste za konstrukcije podova u unutrašnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije