caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/214671/061610_DisboXID_462_7_5_2_5.png

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung

Transparentni dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za grundiranje i premazivanje mineralnih podnih površina.

Primjena

 • za grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz) ispod podnih premaza, kao i u sustavu Disbon Parkhaus-Systemen OS 8 IV i OS 11a+b
 • kao vezivo za DisboADD 946 kod izrade vrlo otpornih industrijskih podova, holkera te za popravak oštećenih područja
 • kao protuklizni ili glatki završni sloj
 • za zapunjavanje pukotina

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Osobine materijala

 • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
 • može se nanositi gleterom
 • dobra otpornost na kemikalije
 • podnosi dugotrajnu izloženost vodi
 • mehanički ekstremno opteretiv
 • ispunjava uvjete prema DIN EN 1504-2: Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
 • minimalne emisije štetnih tvari
 • ispitano na uzlaznu vlagu
 • bez tvari koje uzrokuju oštećenje boje vlaženjem

Baza materijala

Niskoviskozna, dvokomponentna epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie

Pakovanje/veličina pakovanja

5 kg limeno kombi pakiranje, 10 kg limeno kombi pakiranje, 25 kg pakiranje (masa: 18,75 kg limena kanta, učvršćivač: 6,25 kg limena doza), 800 kg pakiranje (masa 200 kg bačva (3x), učvršćivač 200 kg bačva(1x)).

Nijanse

Prozirna.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod uticajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što ne utiče na funkcionalnost materijala.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

Vlačna tvrdoća po Koenigu

ca. 130 sek.

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 80

Čvrstoća na pritisak

Vezivo> 70 N/mm2
Mort 1:10 > 95 N/mm2

Viskozitet

20 °C, ca. 430 mPas

Čvrstoća pri svijanju

Vezivo ca. 75 N/mm2
Mort 1:10 ca. 30 N/mm2

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih.

Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Tlačna čvrstoća podloge mora iznositi > 25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/m2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.
Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež. % (mjereno CM metodom)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.

Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću cementnu podlogu treba obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće. Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima DisboCRET®-PCC-Mörtel ili DisboXID EP Mörtel u ravnini s površinom.
Prije i za vrijeme postupka premazivanja ne smiju se u okolini koristiti materijali koji sadrže silikon, budući da to može dovesti do poremećaja površine.
Podloge s vlaknima (čelična ili plastična vlakna) moraju se nakon grundiranja obrusiti i još jednom grundirati, tako da se ne može dogoditi „efekt fitilja”.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ne raditi u pakiranju u kojem je proizvod isporučen.
Za ubrzavanje stvrdnjavanja, kao i bržu obradu, moguće je dodati max. 5.5% (od ukupne mase) DisboADD 903 EP-Rapid, te ga umiješajati, ali tek nakon što su promiješani i pomiješani masa i učvršćivač.
Disboxid 903 EP-Rapid nije dio OS i AgBB odobrenja.

Omjer miješanja

masa : učvršćivač = 3 : 1 težinskih dijelova
masa : učvršćivač = 100 : 37 volumnih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, nanosi se gumenom raklom, četkom za lakiranje, valjkom srednje velike dlake ili gleterom za izravnavanje.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom. Radi izbjegavanja mjestimičnog sjaja obraditi valjkom srednje dlake križnom tehnikom. Kod jako upojnih podloga (smola za grundiranje se upija, pri grundiranju nema zatvorenog filma), potreban je još jedan temeljni premaz za zatvaranje pora. Grund treba obraditi u roku od 24 sata. Kod dužeg vremena čekanja, svježe grundiranu površinu po potrebi posuti pijeskom.
Premaze koji se nanose valjkom, površinu posipati sa DisboADD 943, a za oblogu od morta sa DisboADD 944 (vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije za pojedini proizvod). Premaze debljine < 1 mm ne posipavati. Neposipani grundirani sloj se mora premazati u roku od 24 sata.

Završno premazivanje – nepropusno lakiranje
Materijal nanijeti u 1-2 prolaza kako je opisano pod točkom 1. Za nepropusni protuklizni premaz prvi svježi sloj posipati prema željenoj hrapavosti sa DisboADD 943/944 Einstreuquarz posipnim kvarcom ili drugim prikladnim sredstvom za posipanje kao npr. Durop, Granitsplitt granitnim krhotinama ili silicijevem karbidom.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Hrapave podloge do 1,0 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)
Špahtl masu izraditi od:
Disbo­XID 462 2K-EP-Grundierung: 1 tež.-dio
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm: 1,5 tež.-dijelova

Hrapave podloge od 1,0 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)
Špahtl masu izraditi od:
Disbo­XID 462 2K-EP-Grundierung: 1 tež.-dio
Quarzsand, 1,5 tež.-dijelova
(DisboADD 942 Quarzsandmischung + DisboADD 943 1 : 1 smjesa)
Masu naliti na grundiranu površinu. Gleterom za izravnavanje (maks. 60 mm širine) ravnomjerno razdijeliti. Gotovi kratz sloj po potrebi posipati pijeskom.

Obloga od morta
Podne površine grundirati kako je opisano pod tačkom 1. Mort izraditi od:
Disbo­XID 462 2K-EP-Grundierung, 1 tež.-dio
Disbo­ADD 946: 10 tež.-dijelova
Vezivo u količini od 2,5 kg pomiješati sa količinom od 25 kg DisboADD 946. Kvarc za mort napuniti u mješalicu i zamiješano vezivno sredstvo dodati dok mješalica radi. Intenzivno miješati 3 minute.  Mort nanositi mokro na mokro na svježe grundiranu podlogu ili na već stvrdnuti i posipani temeljni sloj, zabrtviti i potom izgladiti žlicom od plastike ili nehrđajućeg čelika. Kod oblaganja mort prethodno razvući preko mjernog uzorka. Za postizanje nepropusne ili protuklizne površine oblogu nepropusno lakirati-brtviti kako je opisano pod točkom 2. Sloj morta prije eventualne obrade zgusnuti da nema pora odnosno grundirati s Disbo­XID 462 2K-EP-Grundierung uz dodatak ca. 2 tež.% Disbo­ADD 952 Stellmittel.

Holker (5 cm radijus)
Podne površine grundirati kako je opisano pod točkom 1. Mort izraditi od:
Disbo­XID 462 2K-EP-Grundierung: 1 tež.-dio
Disbo­ADD 946, Mörtelquarz: 10 tež.-dijelova
Svježi materijal nanijeti pomoću odgovarajućih alata, npr. gletera za holker (Hohlkehlenkehlle), i izraditi holker s radijusom od 5 cm.

Parkhaussysteme OS 8, OS 11a+b
Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije i Sistemsku uputu za sistem.

u skladu s Direktivom o popravku, 3. dio (Određivanje hrapavosti) DAfStb.


Potrošnja

Temeljni premazca. 200–400 g/m2
Premazivanjeca. 250–500 g/m2 po sloju
Grubo zaravnavanje (kratz)
za ravne, fino hrapave podloge
Hrapave podloge do 1 mm:
DisboXID 462
DisboADD 942 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
za neravne, hrapave podloge
rapave podloge od 1 mm:
DisboXID 462
DisboADD 942 
DisboADD 943 
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Obloga od morta
DisboXID 462
DisboADD  946 
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1900 g/mm/m2
Holker
DisboXID 462
DisboADD  946
ca. 150 g/m
ca. 1500 kg/m

Tačne vrijednosti potrošnje treba utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
 Djelomični popravci na balkonskim podnim površinama su izvedivi. Zbog različitog istezanja epoksidnog morta i betona, nije moguća izvedba na vanjskim površinama, jer može doći do pojave pukotina.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 min. Uz dodavanje DisboADD 903 EP-Rapida vrijeme se skraćuje i do 20 minuta. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 15 sati, a najviše 24 sata. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila posipana pijeskom. Kod dodavanja DisboADD 903 EP-Rapida u pravilu je potrebno posipati pijeskom te ukoliko se premaz koji slijedi ne nanosi isti dan (max. 12 sati).

Vrijeme čekanja kod dodavanja DisboADD 903 EP-Rapid
Pakiranje
DisboXID 462
Broj 0,5 l pakiranja
DisboADD 903 EP-Rapid
Pri 10° C Pri 20° C
2,5/ 10 / 25 kg-36 sati15 sati
25 kg1 pak22 sata7 sati
25 kg2 pak17 sati5 sati
25 kg3 pak14 sati4 sata
10 kg1 pak17 sati5 sati
Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 15 sati je progodno, nakon ca. 7 dana se može mehanički opteretiti. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 15 sati pri 20 °C) treba nanešeni materijal čuvati od vlažnosti, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.
Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Više temperature kao i dodavanje DisboADD 903 EP-Rapida ubrzavaju proces stvrdnjavanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe ili kod dužih prekida u radu razrjeđivačem DisboADD 419.

Certifikat

Aktuelni certifikati dostupni na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Ne udisati pare/aerosol. Nakon uporabe temeljito oprati Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti CO2, prah, vodenu maglu. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Skladištiti pod ključem. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Učvršćivač:
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno u dodiru s kožom. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za lice/zaštitu za oči. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skladištiti pod ključem.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l; maks. 110 g/l

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-462-001240
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de ili dobiti na upit.


ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-462-01240

EN 13813:2002
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f i ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 11 a+b
Otpornost na habanjeGubitak mase < 3000 mg
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥  1,5 (1,0) N/mm2
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalijaGubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaB 3.2 (-20°C)
Udarna čvrstoćaKlasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,5 (1,0) N/mm2
Reakcija na požarKlasa Efl-
PrionjivostKlasa III

EN 1504-2
EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije