• facebook
Proizvodi | Podni premazi | Za industrijske podove | Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 421 E.MI Coat

Univerzalni pigmentirani dvokomponentni epoksidni premaz za podne površine u gotovo svim područjima. Minimalna emisija štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a. Ne sadrži benzil-alkohol i alkilfenol.

  Primjena

  Primjenom posebne formule sa minimalnom emisijom štetnih tvari i njihovim ispitanim nepostojanjem, naročito prikladan za "osjetljiva" područja kao što su npr. prostorije za boravak, bolnice, dječji vrtići i jaslice, škole itd.
  Za mineralne podne površine s malim do ekstremnim mehaničkim opterećenjem, kao npr.:
  • prostori za boravak i kantine
  • proizvodni i skladišni prostori s prometom viljuškara
  • uredski prostori i općenito upravni prostori
  • hodnici, skladišta, prodajni prostori
  • industrija pića, konzervirane hrane
  • kantine i kuhinje
  • mesnice, klaonice, pekare itd.
  • pigmentirani završni sloj u Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II

  Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

  Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • provjereno nepostojanje štetnih tvari (TÜV)
  • ne sadrži benzil-alkohol i alkilfenol
  • različita primjena – za nanošenje valjkom, kao razljevni premaz, razljevni mort i posipni sloj, stoga prilagodljiv mehaničkom opterećenju
  • dobra kemijska otpornost
  • otpornost na vremenske utjecaje – atmosferilije
  • ispitan za primjenu u prehrambenoj industriji
  • može primiti veliku količinu kvarca
  • otporan na opterećenja u suhom stanju do 150 °C i u mokrom stanju do 40 °C, kratkotrajno otporan i na velika opterećenja (npr. čišćenje parom)

  Baza materijala

  2K epoksidna smola, bez otapala, "total solid" prema Deutscher Bauchemie

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardno:
   3 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje, 30 kg pakiranje (maae 25,2 kg, limena kanta, čvršćivač: 4,8 kg)
  • ColorExpress:
   10 kg limeno kombi pakiranje, 30 kg pakiranje (maae 25,2 kg, limena kanta, čvršćivač: 4,8 kg

  Nijanse

  • Standardne:
   30 kg pakiranje: Kieselgrau, Steingrau, Lichtgrau
   10 kg pakiranje: Kieselgrau, Steingrau
   3 kg pakiranje: Kieselgrau
   Posebne nijanse na upit.
  • ColorExpress:
   Nijansiranje moguće u više od 3800 nijansi u ColorExpress sustavu. Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus.

  Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

  Stepen sjaja

  Sjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

  Gustina

  ca. 1,6 g/cm3

  Debljina suhog filma

  ca. 62 µm/100 g/m2

  Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

  ca. 26 mg/30 cm2

  Vlačna tvrdoća po Koenigu

  ca. 192 s

  Čvrstoća na pritisak

  ca. 94 N/mm2

  Hemijska otpornost

  Hemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  7 dana
  Octena kiselina 5 %tna + (V)
  Octena kiselina 10 %tna + (V)
  Solna kiselina 10 %tna + (V)
  Sumporna kiselina < 10 %tna + (V)
  Sumporna kiselina 20 %tna + (V)
  Limunska kiselina 10 %tna +
  Amonijak 25 %tni (salmiak) +
  Kalcij hidroksid +
  Kalijeva lužina 50 %tna +
  Natrijeva lužina 50 %tna +
  Zasićena otopina željezo(III) klorida + (V)
  Lizoformna otopina 2 %tna + (V)
  Magnezij klorid 35 %tni +
  Destilirana voda +
  Otop.kuhinj.soli, zasićena +
  Testbenzin (zamjena za terpentin) +
  Benzin za pranje +
  Ksilol + (V)
  Etanol + (V)
  Benzin DIN 51 600 + (V)
  Superbenzin + (V)
  Kerozin + (V)
  Lož ulje i dizel gorivo +
  Motorno ulje +
  Hemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
  Coca-Cola + (V)
  Kafa + (V)
  Crno vino + (V)
  Skydrol (hidraulička tekućina) +
  Tekućina za hlađenje transformatora +
  Objašnjenje znakova: + = otporno, V = obojenje

  Uvod

  Za obradu u Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II vidjeti sistemske upute za navedeni sustav.

  Prikladne podloge

  Sve mineralne podloge.
  Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
  Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
  Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
  Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
  Beton i cementni estrih: max. 4 tež.%
  Anhidritni estrih: maks. 0,5 tež.%
  Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
  Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%
  Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati. Kod anhidritnog i magnezitnog estriha je neophodna izolacija prema zemlji.

  Priprema podloge

  Podlogu prikladnim mjerama kao npr. sačmarenjem ili glodanjem pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve.
  1K stari slojevi i slabi 2K premazi se u načelu moraju odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti odnosno mat pjeskariti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Raspukline i nedostatke u podlozi tijesno površinski ispuniti sa Disbocret® PCC mortovima ili Disboxid EP mortovima.

  Priprema materijala

  Učvršćivač dodati osnovnoj masi i mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min.) snažno miješati dok ne nastane masa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljno promiješati.

  Omjer miješanja

  Osnovna masa : učvršćivač = 84 : 16 težinskih dijelova

  Način primjene

  Ovisno o aplikaciji, valjkom srednje do duge dlake, gleterom za zaglađivanje (gletanje) ili prikladnom raklom (npr. nazubljena rakla od tvrde gume).
  Napomena: kod aplikacije s nazubljenom raklom trokutno nazubljenje rakle ne jamči automatski pridržavanje zadanih vrijednosti potrošnje.

  Sistem nanošenja

  Napomena: Za premaze sukladno OS 8 vidjeti System-TI Disbon OS 8 E.MI II

  Temeljni premaz
  Mineralne podloge grundirati s Disboxid 420 E.MI Primer da se zapune sve pore. Hrapave podloge dodatno izravnati lopaticom masom za izravnavanje (sredstvo za grundiranje miješano s kvarcnim pijeskom). Detaljne informacije vidjeti u TI 420.
  Ovisno o zahtjevima, također se mogu koristiti i sljedeći proizvodi:
  Disboxid 461 EP-Grund TS
  Disboxid 463 EP-Grund SR
  Disboxid 961 EP-Grund
  Za detaljnije informacije, vidjeti pripadajuće tehničke informacije. Ukoliko se koristi alternativni temeljni premaz, imati na umu da nije moguće zadovoljiti AgBB ispitne kriterije.

  Završni sloj
  Premazivanje valjkom
  Glaka površina: Disboxid 421 E.MI Coat nanijeti ravnomjerno na nepjeskareni temeljni premaz valjkom srednje duljine dlake. Ovisno o opterećenju i potrebnoj debljini sloja mogu biti potrebna 1 do 2 prolaza. Veća debljina sloja (2 prolaza) se može postići u jednom prolazu. U tu svrhu se materijal nalije na površinu, ravnomjerno razdijeli raklom od tvrde gume i valjkom srednje duge dlake križno razvalja.


  Protuklizna površina: Na temeljni premaz pjeskaren s Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm) se nalije Disboxid 421 E.MI Coat, ravnomjerno razdijeli glatkom raklom od tvrde gume i nakon toga razvalja valjkom srednje duge dlake križnim pokretima.

  Razljevni premaz s glatkom površinom
  Disboxid 421 E.MI Coat naliti na temeljni premaz pjeskaren s Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) i zupčastom raklom od tvrde gume ravnomjerno razdijeliti. Raklu okrenuti i glatkom stranom povući preko premaza. Nakon čekanja od ca. 10 minuta, svježi razljevni premaz odzračiti bodljikavim valjkom.

  Razljevni mort s glatkom površinom
  Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 50 tež.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) ili vatrom sušenog kvarcnog pijeska 0,06 – 0,2 mm (Geba). Razljevni mort se može dopuniti do 70 % sa Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) ili vatrom sušenim kvarcnim pijeskom 0,06 - 0,2 mm (Geba). Pritom temperatura obrade mora biti najmanje 20 °C jer inače mogu ostati vidljivi tragovi razljevanja. Tako izrađeni razljevni mort naliti na temeljni premaz pjeskaren s Disboxid 942 Mischquarz i obrađivati kako je opisano pod točkom 2.

  Napomena: Kod primjene posebnih tonova se najveća moguća količina dodanog pijeska mora kontrolirati, jer ista ovisno o nijansi može biti manja od 50 tež.%.
  Posipni sloj
  Nakon presipavanja materijalu uz miješanje dodati 30 tež.% Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm). Tako izrađeni razljevni mort kao posipni sloj naliti na temeljni premaz pjeskaren s Disboxid 942 Mischquarz i nazubljenom raklom od tvrde gume ravnomjerno razdijeliti. Svježi posipni sloj zatim po cijeloj površini pjeskariti s Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) ili Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm). Nakon stvrdnjavanja posipnog sloja suvišni kvarcni pijesak pozmesti. Nakon toga je posipni sloj gotov.

  Glatka površina: 
  Na posipni sloj naliti razljevni mort sastavljen od:
  Disboxid 421 E.MI Coat 100 tež.% 
  Disboxid 942 Mischquarz 50 tež.%
  i žlicom za zaglađivanje ili glatkom raklom od tvrde gume ravnomjerno nanijeti. Nakon toga odzračiti bodljikavim valjkom.

  Protuklizna površina: 
  Na posipni sloj nanijeti premaz valjkom kako je već opisano u točki 1.2.

  Potrošnja

  Premazivanje valjkom
  Glatka površina* ca. je 350 g/m2 po sloju
  Protuklizna površina* ca. 450–700 g/m2
  Razljevni premaz s glatkom površinom
  ca. 1 mm debljine sloja (3 mm trokutasto nazubljenje)* ca. 1,5 kg/m2
  ca. 1,5 mm debljine sloja (4 mm trokutasto nazubljenje)* ca. 2,3 kg/m2
  Razljevni mort s glatkom površinom 50 % punjen:
  ca. 2 mm debljine sloja (5 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 2,2 kg/m2
  ca. 1,1 kg/m2
  ca. 3 mm debljine sloja (7 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 3,3 kg/m2
  ca. 1,7 kg/m2
  ca. 4 mm debljine sloja (9 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 4,4 kg/m2
  ca. 2,2 kg/m2
  70 % punjen:
  ca. 3 mm debljine sloja (7 mm trokutasto nazubljenje)*
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 3,0 kg/m2
  ca. 2,1 kg/m2
  Posipni sloj obloge
  Posipni sloj
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca. 2,1 kg/m2
  ca. 0,7 kg/m2
  Posipanje pijeskom
  Disboxid 943 ili 944 Einstreuquarz ca. 4–4,5 kg/m2
  Glatka površina
  Disboxid 421 E.MI Coat
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 1,6 kg/m2
  ca. 0,8 kg/m2
  Protuklizna površina*
  Disboxid 421 E.MI Coat ca. 750–1300 g/m2
  * Ovdje se pritom radi o preporučenim vrijednostima. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na habanje, temperaturi, stupnju punjenja i zadanostima podloge. Tačne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Vrijeme nanošenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 35 minuta.
  Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme obradivosti.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 10 °C, max. 30 °C
  Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 0C iznad temperature rosišta.

  Vrijeme čekanja

  Vrijeme čekanja između dva radna koraka ne smije biti manje od 16, niti veće od 24 sata pri 20 °C.
  Kod duljih vremena čekanja se površina prethodno završene etape rada mora obrusiti, ako nije bila posipana. Više temperature skraćuju, a niže produžuju navedeno vrijeme.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 16 sati prohodno, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto. Kod nižih temperatura zraka se vremena sušenja odgovarajuće produžuju.
  Za vrijeme procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja čvrstoće vezanja za podlogu.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

  Certifikat

  Aktualni certifikati na upit

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Proizvod namijenjen samo za industrijsku upotrebu.
  Masa: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
  Učvršćivač: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
  OdlaganjeNa reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(j); 500 g/l; maks. 20 g/l

  GIS-kod

  RE 1

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

  CE-oznaka

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08
  DIS-421-010266
  EN 1504-2:2004
  Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
  EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f i ZA.1g
  Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
  Linearno stezanje ≤ 0,3 %
  Tlačna čvrstoća Klasa I
  Otpornost na habanje Gubitak mase< 3000mg
  CO2-propusnost SD > 50 m
  Paropropusnost Klasa III

  Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnost

  w < 0,1 kg/m² x h0,5
  Postojanost na temperaturne promjene ≥ 2,0 (1,5) N/mm²

  Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalija

  Gubitak tvrdoće < 50%
  Udarna čvrstoća Klasa I

  Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja

  ≥ 2,0 (1,5) N/mm²
  Reakcija na požar Klasa Efl-
  Prionjivost Klasa III

  EN 1504-2
               
  Norma EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih konstrukcija – Dio 2: Površinski zaštitni sustavi za beton", utvrđuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08
  DIS-421-010266
  EN 13813:2002
  Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija na požar Efl
  Otpuštanje korozivnih tvari SR
  Propusnost vode NPD
  Otpornost na otiranje ≤ AR1
  Prionjivost ≥B1,5
  Otpornost na udar ≥ IR4

  EN 13813
  Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija